Uvolněte si šíji! Zbavte se «parazitických pohybů»

Reflexní stahy šíjového svalstva

Položte si zezadu ruku na krk a otevřete doširoka ústa. Co cítíte?

Cítíte, jak se vám lehce napnuly svaly šíje? Zavřete ústa. Cítíte, jak se svaly stáhly? Pokud ano, pak vězte, že tento reflexní stah svalů šíje nijak nepodporuje pohyb čelisti – je to doslova «parazitní pohyb».

Podstata spočívá v tom, že za normálního stavu není k rozevření, respektive sevření čelisti zapotřebí ani natažení ani stah krčních svalů. Zapojení šíje ve skutečnosti vyžaduje velké úsilí a ještě posiluje zátěž krčního svalstva, které je i tak neustále napjaté.

Podobných «parazitických pohybů» existuje velmi mnoho.

Mnoho lidí například když natahuje paže před sebe, zvedá přitom ramena, jiní při hlasitém zpěvu zvedají obočí a všichni pevně svíráme čelisti, když se snažíme otevřít pevně uzavřenou láhev.

Uvolnění a stah krčních svalů při otevírání úst sice umožňuje otevřít je trochu víc doširoka, často jsou to však čistě návykové pohyby, způsobující stálou únavu svalstva krku a bolesti šíje. Až 70 procent lidí se přitom už někdy potýkalo s bolestí šíje. Příčin může být velmi mnoho – od různých blokací a stresu až po poškození následkem úrazu například při nehodě s motorovým vozidlem, v důsledku prudkého pohybu hlavy nebo pádu. Velmi častou příčinou bolestí hlavy bývá špatné držení těla a přetěžování šíjového svalstva při celodenním vysedávání u počítače. Návykové ohyby jsou v tomto světle skutečně zbytečnou zátěží.


Podle údajů některých vzýkumů bylo při otevření úst u více než 90 procent sledovaných osob pozorováno reflexní stažení svalů šíje. Vědci, kteří průzkum prováděli, tvrdí, že příčina společného stahu svalů čelisti a zad, respektive šíje, spočívá v jejich inervaci trojklanným nervem.

Je však třeba zdůraznit, že inervace jedním nervem naprosto neznamená nezbytnost společných reflexních pohybů několika svalů.

Kupříkladu palec, ukazováček a prostředníček jsou inervovány jedním nervem, tak zvaným nervem středovým, pohybují se však zcela nezávisle jeden na druhém – typický je pohyb prstů na klávesnici, při hraní na kytaru nebo při manuální terapii.

Naučit se vzájemně odizolovat pohyb čelisti a svalů krku není těžké, protože šíjové svaly se pro otevření úst vůbec nemusejí pohybovat.

Vyzkoušejte to sami: znovu si položte dlaň na šíji a snažte se pomalu otevírat ústa tak, aby šíjové svalstvo zůstalo uvolněné.

Povšimněte si i jazyka. Je totiž inervován stejným nervem a mohl by vyvolávat reflexní stahy svalů. Dýchejte zvolna a klidně, ramena mějte uvolněná.

Záhy si sami uvědomíte, že bez napětí šíjových svalů se vám ústa otevírají daleko snáz.

=========
Adrenální únava – proč ji nesmíme ignorovat.
Zákony naší tělesné energie

Více pro kondici: