Jak snížit stres v zaměstnání: 9 jednoduchých způsobů

Přetíženost a nekonečné hodiny trávené v kanceláři bohužel nejsou žádnou zárukou úspěšného plnění pracovních povinností. To, co však podobné podmínky v práci zaručují zcela jistě, je psychické a fyzické vyčerpání. Když člověk začíná s aktivní kariérou v jakékoli oblasti, musí samozřejmě počítat i s tím, že některá období budou doopravdy náročná. Řekneme si dnes něco o důležitém aspektu kancelářského života: o umění trvale zvládat stres, vyhýbat se rozrušení i fyzické nevolnosti spojené s pracovním přetížením.

1. Na ranní běh si s sebou neberte mobil

Výzkumy potvrzují, že zůstáváme-li na telefonu i v mimopracovní době, zůstáváme také pod vlivem pracovních stresorů, čímž silně vzrůstá pravděpodobnost vzniku emocionálního vyčerpání. Mnoho úspěšných podnikatelů ve své činnosti aktivně využívá nejmodernější mobilní technologie, zároveň však přiznávají, že je neobyčejně důležité umět vypnout a ve svém volnu nereagovat ani na telefony, ani na emaily a nevěnovat jim pozornost. Cítí se tak šťastnější, mají méně problémů se zdravím a k pracovním otázkám pak přistupují s větší efektivitou, protože mají čistou hlavu. Ráno svým způsobem určuje styl celého dne. Proto když si jdete zaběhat, na telefon zapomeňte. Soustřeďte se raději na svůj dech, kontakt běžeckých bot s terénem, pozorujte přírodu kolem a dovolte svému vědomí tak trochu se přihledání tvůrčích nápadů zatoulat.

2. Plánujte

Plánovat – to je jedno z hlavních doporučení při snaze zvýšit výkonnost. Plánování rovněž pomáhá zvládat stres spojený se zaměstnáním. Místo abyste na úkoly reagovali podle toho, jak se znenadání objevují, naučte se pravidelně přicházet do kanceláře o čtvrt hodiny dříve než kolegové a svůj pracovní den si aktivně plánovat. Sestavte si seznam úkolů pro dnešní den podle pořadí jejich důležitosti a plán dodržujte. Až přijdete domů, krátce se zamyslete a rozhodněte o relaxační aktivitě, která nijak nesouvisí s prací. Například jógové cviky během polední přestávky následujícího dne, návštěvu divadla nebo páteční náhradní volno, abyste si mohli vyrazit o prodlouženém víkendu mimo město.

3. Nebuďte univerzálním nástrojem

Sestavení seznamu denních úkolů uvedené v předchozím bodu vám hodně pomůže také s plněním třetího pravidla. Je to jednoduché: v určitou dobu buďte soustředěni výhradně na jednu věc. Ne na dvě, tři nebo pět. To vám umožní udržet situaci pod kontrolou. Posílíte tím zároveň schopnost uvědomělého přístupu ke své činnosti. Vyzkoušejte to na nejbližší pracovní schůzce s kolegy. Vynasnažte se nenechat se ničím ani jednou odvést od posuzovaného tématu a ignorujte mobil.

4. Rozhodně dodržujte polední přestávku

Tady se jedná o péči o svou osobu. Abyste se vyhnuli problémům se zdravím, snažte se nikdy nevynechávat oběd. Podle možnosti si ho vozte s sebou, protože jenom tak máte záruku, že budete jíst něco skutečně zdravého. Nemusíte si doma složitě vyvářet, stačí lehké jídlo, zelenina, ovoce, ořechy.

5. V pracovní době jsou sociální sítě tabu

Podle údajů podložených výzkumem až 60 procent lidí navštíví během pracovní doby opakovaně sociální sítě a 30 procent tam stráví celkově až hodinu času. Dochází k tomu impulsivně, to jest neuvědoměle. Odvádí to od aktuální činnosti, silně v důsledku těchto aktivit klesá výkonnost a zároveň se zvyšuje hladina emocionálního stresu. Stojí snad možnost zjistit nový lajk nebo uvidět novou fotku od kamarádky právě teď a ne o několik hodin později za to? Pochybujeme. Bez odkladu začněte s nápravou.

6. Nebojte se požádat o pomoc

Každý známe dni, kdy toho máme tolik, že opravdu nevíme, do čeho se dřív pustit. Nebo kdy hlavní denní úkol má tak složitou povahu, že se ocitáme ve slepé uličce. Pokud se vám to stane, neváhejte obrátit se o radu k nadřízenému nebo požádat o praktickou pomoc kolegu. Jestliže vám vaše postavení umožňuje část povinností na někoho delegovat, nebojte se využít také tuto možnost. Zlepšíte kvalitu výsledku a zkrátíte dobu splnění úkolu. Někdy k tomu, abychom dokázali i nemožné, stačí krátký upřímný rozhovor s kamarádkou nebo chápavým kolegou.

7. Dbejte na patřičnou úroveň své komunikace

Někdy – aniž bychom to postřehli – pod tlakem stresu píšeme až příliš suché emaily, šetříme na slovech nebo jsme vyloženě úseční. Kromě možných nedorozumění tak vznikají energetické bariéry bránící rychlému a účinnému plnění povinností. Aby k tomu nedocházelo, snažte se přistupovat ke každé rozmluvě i korespondenci s kolegy a v rámci pracoviště vůbec s maximální uvědomělostí. Buďte laskaví a zdvořilí a nezapomínejte kolegům osobně poděkovat ze jejich příspěvek ke společné práci. Takový přístup dokáže neutralizovat každý stres a zlepšit náladu všem, kdo se pracovní komunikace zúčastňují.

8. Zvolte a osvojte si svůj vlastní způsob jak snížit stres

Pro případ akutní potřeby snížení stresu – hněvu, vzteku, pocitu urážky, nebo operativní nutnosti vzpamatovat se po prožité stresové události, jichž v kancelářském životě bohužel nebývá málo, mějte po ruce svůj vlastní způsob. Je jich spousta. Například dýchací technika s prodlouženým výdechem, která spolehlivě uvolňuje a zbavuje napětí. Stačí několik minut dýchat nosem následujícím způsobem: na pět pomalu nadechujeme – jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Nyní na dvě dech zadržíme – jedna, dvě. A vydechujeme velmi pomalu a dlouze na osm – jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest sedm, osm… K ostatním způsobům patří krátká meditace, při které vám pomůže například mobilní aplikace Insight Timer, krátká procházka na čerstvém vzduchu nebo kraťounká «hudební přestávka» spočívající v poslechu nějaké pozitivní skladby.

9. Udržujte rovnováhu mezi «životem» v kanceláři a mimo ni

To je samozřejmě velmi individuální záležitost. Klíčová a univerzální je nutnost péče o sebe, svůj spánek, dostatečný odpočinek, výživu či sport. Nezapomínejte na kontakty mimo zaměstnání, na přátele a své blízké.

Na závěr si připomeňme, že pokud děláte práci, která vám principiálně nesedí, pak ať uplatníte jakékoli způsoby zvládání stresu, úspěšní nebudete. Práce vás bude vyčerpávat a dařit se vám v ní nebude. Zaměstnání by mělo inspirovat a mělo by stimulovat váš osobní růst. A v neposlední řadě by vám mělo být i zdrojem radosti a hrdosti na vlastní úspěchy.

=========
Mytí rukou zbavuje stresu
Stres a chronická únava – jak se zbavit těchto stavů?