Pozice hada: pro ženy cvik číslo jedna!

Cvičení po probuzení k udržení pružnosti a mladistvého držení těla.

Provádění tohoto cviku podporuje pružnost páteře, která je předpokladem mladistvé chůze a držení těla, předchází a léčí skoliózy, zlepšuje střevní peristaltiku a povzbuzuje krevní oběh.

Po probuzení hned nevstávejte. Shoďte z postele polštář, položte se na záda, natáhněte nohy a ruce položte volně podél těla dlaněmi dolů. Oči otevřete široce dokořán. Pomůže vám to úplně se probudit.

Klouzejte patou levé nohy po prostěradle co možná nejvíc dopředu, natahujte nohu a její špičku zároveň přitahujte směrem k sobě. Prohněte se co možná nejvíc a vydržte v této poloze pět vteřin.

Poté levou nohu uvolněte a stejně si zacvičte pravou nohou. Nakonec cvik proveďte oběma nohama najednou.

Celý tento protahovací cyklus opakujte pětkrát.

Během jeho cvičení dýchejte volně nosem. Pozornost při cvičení soustřeďte na kostrč.

Tento zcela jednoduchý cvik napomáhá posílení odolnosti a výdrže, normalizuje krevní oběh a zbaví vás bolestí v křížové krajině.

Pozice hada

Položte se na břicho. Paty a špičky jsou u sebe, špičky směřují k podlaze. Ruce ohnuté v loktech jsou nadloktím na úrovni ramen, dlaněmi dolů, prsty rukou jsou u sebe. Brada se opírá o podlahu (1).

Opřete se o dlaně, pomalu zvedejte hlavu a horní část trupu co možná nejvýš nad podlahu a zároveň co nejvíc dozadu, přičemž spodní část břicha zůstává přitisknutá k podlaze a ruce se nenapřimují. Pohled upírejte nahoru (2).

V maximálně zakloněné horní poloze vydržte jednu vteřinu.

Bez toho, že byste měnili postavení rukou nebo nohou, pomalu a plynule, bez prudkých pohybů a přílišného napětí, obraťte nyní hlavu a trup vlevo. Snažte se přes svoje levé rameno zahlédnout patu pravé nohy (3).

Setrvejte v této doleva obrácené pozici opět jednu vteřinu. Nato pomalu a plynule obracejte hlavu a trup vpravo a snažte se přes svoje pravé rameno zahlédnout patu levé nohy (4).

Opět vydržte v pozici obrácené doprava jednu vteřinu.

Pomalu se vraťte do pozice (2), prohněte se co možná nejvíce dozadu, přičemž spodní část břicha držíte těsně přitisknutou k podlaze.

Setrvejte v této pozici další vteřinu, načež se pomalu a plynule vraťte do výchozího postavení (1). Také v něm vydržte jednu vteřinu a poté celé cvičení opakujte v tomto pořadí: (1) – (2) – (4) – (3) – (2) – (1). Po celou dobu dýchejte volně nosem.

Pozornost během cvičení postupně přenášíte podle tohoto vzorce:

(1) – pozornost je soustředěna na štítnou žlázu

(2) –pozornost klouže dolů po páteři

(3–4 –2) – pozornost patří ledvinám

(1) – pozornost opět zaměřena na štítnou žlázu.

Po cvičení zůstaňte v poloze na břiše, natáhněte ruce podél těla, hlavu si položte na tvář, nohy lehce roztáhněte do stran, uložte se v této pozici co nejpohodlněji a na několik minut se absolutně uvolněte.

Pozicí hada posilujete zádové svaly, prospíváte srdci a plicím a také tímto cvikem stimulujete orgány dutiny břišní, takže zlepšujete trávení a činnost ledvin.

Pokud máte zvětšenou štítnou žlázu, můžete toto cvičení provádět pouze částečně – (1) a (2). Lidé, kteří mají problémy s páteří či je trápí kýla nebo vředové choroby, by však tento cvik neměli provádět vůbec.

=========
RÁNO: 5 efektivních cviků zaměřených na boky – ještě v posteli
3 cviky pro zdraví vnitřních orgánů podle Mantaka Chii