5 cviků Paula Bragga ke zlepšení krevního oběhu

Paul Chappius Bragg (1895-1976) byl jedním z prvních velmi známých stoupenců zdravého životního způsobu. Někdy je také označován za jednoho z významných průkopníků očistného hladovění. Pravidelným hladovkám přikládal veliký význam při upevňování životních sil organismu. Kromě toho doporučoval přirozenou, průmyslově nezpracovanou stravu, pití čisté vody a fyzická cvičení. Mnoho pozornosti věnoval způsobu dýchání a dechovým cvičením. Napsal více knih, u nás můžeme na internetu najít překlad knihy „Jak se dožít 120 let podle systému Paula Bragga“.

Bragg měl a má mnoho pokračovatelů, v ČR byly například vydány knihy oblíbeného ruského autora knih o zdraví, zdravé výživě a zdravém životním stylu Gennadije Malachova, který Paula Bragga často uvádí jako příklad.

Cviky, které uvádíme, stimulují krevní oběh. Bragg zdůrazňoval význam bohatého přísunu kyslíku do organismu jako základního předpokladu dostatečné energie. Zároveň se tak zmírňuje napětí tělesné i psychické, klesá stres. Pravidelné cvičení zbavuje chronické únavy a problémů se spánkem, a je tak zdrojem vyrovnanosti, psychického zdraví i tělesné odolnosti.

Těchto pět jednoduchých cviků Bragg doporučoval k posílení krevního oběhu a uvolnění tepen. Krev volně proudí, z pravé srdeční komory se dostává do plic, tam se očišťuje, sytí kyslíkem a roznáší ho do všech částí těla.

Cviky ke zlepšení krevního oběhu

Cvičení 1 – Větrný mlýn

a) Postavte se zpříma, špičky a paty mějte u sebe, ramena mírně tlačíte dozadu, abyste uvolnili hrudní koš, hlavu mějte vztyčenou, břicho vtažené, paže volně visí podél těla.

Zahajte kruhový pohyb nataženýma rukama dopředu, vzhůru, dozadu a postupně přidávejte na jeho rychlosti až do té nejvyšší, které jste schopni dosáhnout.

V prvních dnech dělejte po deseti kruzích, potom postupně přidávejte, až dosáhnete denní normy padesáti kruhů.

b) Zaujměte stejný postoj jako při cvičení a). Pažemi nyní budete otáčet stejným způsobem, avšak v opačném směru.

Cvičení 2 – Stavitel
Tento cvik často využívají lidé, kteří žijí v chladném ponebí, když si chtějí zahřát, respektive posílit krevní oběh v rukách a horní části těla.

Výchozí postavení bude stejné jako u prvního cvičení, ruce jsou však v upažení na úrovni ramen. Pravou rukou se plácněte do levého ramene a současně levou rukou do pravého ramene.

Ruce překřižujete popořadě — nejprve pravou přes levou, potom levou přes pravou.

Cvik provádějte velmi energicky, ruce se po plesknutí do ramene svižně vracejí nazpět do upažené polohy, hrudník se vysunuje kupředu.

V prvních dnech provádějte cvik desetkrát, dále postupně přidávejte až na padesát opakování.

Cvičení 3 – Vibrace nohou

Postavte se zpříma, nohy rozkročte na šířku ramen, paže volně visí podél těla.

Pravou nohu zvedněte asi dvacet centimetrů vysoko nad podlahu. Krátce a co nejprudčeji nohou vyrazte asi 10-15 centimetrů vpřed. Snažte se, aby pohyb byl co možná nejvíc energický. Probíhat musí od paty ke špičce nohy.

Nohy vyměníte, asi 20 centimetrů nad podlahu zvednete levou a opět jí prudce vyrazíte na 10-15 centimetrů vpřed.

Cvičení začínejte od deseti prudkých pohybů každé nohy, postupně počet zvyšujte u každé nohy až na 50 i více.

Pokud cvik provádíte s patřičnou silou a opravdu energicky, výrazně tím podpoříte zlepšení krevního oběhu ve stehnech, holeních a chodidlech.

Cvičení 4 – Zlepšení krevního oběhu v rukou a prstech

Postavte se zpříma jako u prvního cvičení.

Natáhněte ruce před sebe na úrovni prsou, uvolněte zápěstí a energicky potřásejte rukama. Podmínkou tohoto cviku je skutečně dokonalé uvolnění rukou v zápěstí!

Asi patnáctkrát velmi energicky potřeste oběma rukama současně a pak je opět současně patnáctkrát sevřete silně v pěst, přičemž prsty pokaždé co možná nejvíce rozevírejte a propínejte a poté opět co nejsilněji stiskněte. Vyhněte se bezděčnému napínání šíje.

Cvičení 5 – Krevní oběh v hlavě

Postavte se zpříma, nohy jsou rozkročeny na šíři ramen. Nyní se co nejhlouběji předkloňte, paže nechte zcela uvolněně viset tak, aby se téměř dotýkaly podlahy.

V tomto postavení začněte kývat hlavou ze strany na stranu a zepředu a dozadu.

V prvních dnech proveďte tento cvik jenom několikrát, přidávejte jen velmi postupně, dokud hlava cviku nepřivykne.

Tato sestava cviků nemůže způsobit normálnímu, zdravému srdci, žádné škody, ať ji provádíte se sebevětší energií. Lidé oslabení musejí samozřejmě cvičit pomalu a opatrně, tempo zvyšovat jen velmi postupně, stejně jako budou jen pomalu přidávat na počtu cviků. Nikdy není od věci poradit se s lékařem a vhodnosti cvičení, eventuálně způsobu jeho provádění.

Cvičení stimulující krevní oběh je vhodné a přínosné nejenom pro zdravé srdce, ale i pro srdce nemocné.

Každý ze cviků byste měli provádět každý den. Zabere vám to pouhých 15-20 minut. Je to však velmi užitečně vynaložený čas.

Pokud vedete sedavý způsob života nebo naopak musíte po dlouhou dobu stát, prospělo by vám dělat tyto cviky dvakrát i třikrát denně. Pokud trávíte většinu času za volantem, dávejte si přestávky a provádějte toto cvičení v ideálním případě každou hodinu.

Čím vyšší počet opakování této sestavy, tím lepší budete mít krevní oběh, tím lepší podmínky pro svoji funkci bude mít vaše srdce.

Doporučuje se spojovat tyto cviky s vodními procedurami.

=========
10 pravidel proměny sportu v potěšení
Komplexní program rychlé a kvalitní přípravy těla na plážovou sezónu