Tělesné orgány VŽDYCKY stůňou ve dvojicích

Tento poněkud provokativní článek vás má seznámit s jedním z mnoha pohledů na tradiční a současnou medicínu a nechá vás podrobněji nahlédnout zajímavá fakta tradiční Východní medicíny.

Tradiční čínská medicína operuje šesti páry meridiánových drah a jejich dvanácti možnými stavy. Moderní medicína však na základě vlastní hlouposti klasifikuje několik tisíc onemocnění.

Ve svém článku vám chci něco povědět o málo známých, ale neuvěřitelně závažných skutečnostech Východní medicíny, vytrvale ignorovaných lékaři. Na universitách jim o nich nikdo nepřednášel a dojít si k patřičným závěrům dokáží jenom nemnozí. Ono tu vlastně nic moc k domýšlení není, stačí si přečíst několik traktátů tradiční čínské medicíny.

Soudobí lékaři jsou pevně přesvědčeni, že jdou správnou cestou, jsou si jisti, že mnohého už dosáhli, strkají nos do záhad molekulární úrovně, luští kód DNA. To všechno je však jen písek házený do očí. S takovým množstvím ambicí a zároveň zoufalé hlouposti se nesetkáme v žádné jiné profesi. Při všem tom svém pachtění nemají základní lékařské vědomosti.

Tento článek může být užitečný: lékařům oficiální medicíny, nemocným, lékařům tradiční čínské medicíny i lidem, kteří jsou prostě jen zvídaví.

Zvláštní pozornost by mu měli věnovat ti, kdo se Východní medicíně věnují. Příčinou je skutečnost, že knihy o tradičním Východním léčitelství často píší lidé, kteří nemají žádnou profesní zkušenost. Teoretikové plní štěněcího nadšení. Proto je v těchto knihách obrovské množství bludů. Spousta nesmyslů a zbytečných složitostí. V podobných knihách jen těžko najdete to, o čem pojednává tento článek.

Proč ORGÁNY STŮŇOU VE DVOJICÍCH

Podstata této teorie je velice prostá. Hned se pokusím vysvětlit proč:

V tradiční čínské medicíně existuje dvanáct základních meridiánů. Vyjmenujme si je:

1.1 Meridián PLIC

1.2 Meridián TLUSTÉHO STŘEVA

2.1 Meridián SRDCE

2.2 Meridián TENKÉHO STŘEVA

3.1 Meridián OSRDEČNÍKU (oběhový systém)

3.2 Meridián TROJITÉHO OHŘÍVAČE (endokrinní systém)

4.1 Mediridán JATER

4.2 Meridián ŽLUČNÍKU

5.1 Meridián LEDVIN

5.2 Meridián MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

6.1 Meridián SLINIVKY BŘIŠNÍ A SLEZINY

6.2 Meridián ŽALUDKU

Jistě jste si všimli, že číslování orgány rozdělilo do dvojic.

Vzniklo šest párů orgánů.

Meridiány s indexem 1 jsou jinové.

Index 2 označuje jangové meridiány.

V pětadevadesáti procentech případů se energie rozděluje mezi meridiány jednoho páru. Aby to bylo snáz pochopitelné, uvádím příklady.

Příklad 1:

Dejme tomu, že vám byla stanovena diagnóza „zánět slinivky břišní“. Znamená to, že máte přebytek energie v meridiánu SLINIVKY BŘIŠNÍ A SLEZINY a naopak nedostatek energie v meridiánu ŽALUDKU, což s devadesátiprocentní pravděpodobností ukazuje na zánět se sníženou kyselostí. Celková energie páru číslo 6 se nezměnila, změnila se však její vyváženost v obou orgánech tohoto páru.

Příklad 2:

Byla vám stanovena diagnóza „zánět žaludku způsobený zvýšenou kyselostí“. Co to znamená? Znamená to přebytek energie v meridiánu žaludku a nedostatek energie ve slinivce břišní (degenerace slinivky břišní). Tato nemoc může v dlouhodobém horizontu vést ke vzniku cukrovky.

Jestliže vám byla diagnostikována cystitida (neboli zánět močového měchýře), znamená to, že v meridiánu močového měchýře máte energie přebytek, zatím co v merdidiánu ledvin je jí nedostatek. Takže zatímco veškerou svou pozornost upíráte na močový měchýř, ve vašich ledvinách probíhají degenerativní procesy.

Přebytek energie v meridiánu znamená zvýšenou funkci (hyperfunkci) nebo zánětlivý proces v odpovídající orgánové soustavě.

Nedostatek energie v meridiánu ukazuje na sníženou funkci (hypofunkci) nebo degenerativní proces soustavy.

Nejčastěji si lidé všimnou zánětlivého procesu (tedy hyperfunkce), zatímco degenerativní proces nepostřehnou. To proto, že degenerativní procesy velice často probíhají skrytě a bezbolestně.

Podstatně vzácněji (u lidí do 45 let se s tím setkáme jenom ve 3-5 procentech případů) se stává, že v obou párových meridiánech je energie nedostatek. Zpravidla u člověka, který je takto postižen, můžeme pozorovat celkový nedostatek energie. Dochází k tomu převážně u lidí vyššího věku, dlouhou dobu trpících nějakým chronickým onemocněním. V tomto případě bývá zpravidla bezmocná i akupunktura. Vyléčit akové onemocnění je prakticky nemožné.

Pokud jste lékař, pokuste se dát dohromady nějaké statistické údaje a pochopíte, že mám pravdu. Ostatní mohou pravdivost této teorie pocítit sami na sobě. Zbavte se všech dogmat a zeptejte se vlastního těla, jestli to všechno je opravdu tak, jak jsem to tu popsal.

Fakta, která tu uvádím, nejsou založena pouze na teoretických výkladech tradiční čínské medicíny, ale na dlouhodobé osobní zkušenosti.

Občas ke mně přicházejí lidé s výsledky akupunkturní diagnostiky (diagnostika podla Volla, Nakataniho nebo nějakého jiného typu). Dívám se na jejich výsledky a vlasy mi vstávají na hlavě hrůzou. Zhruba osmdesát procent výsledků elektroakupunktury není správných. A to i přesto, že tento typ diagnostiky při správném použití přináší stoprocentní přesnost.

Proč k tomu dochází? Je to docela prosté. Mí kolegové jednoduše nepřistupují k opravdovým tradicím Východní medicíny vážně. Domnívají se, že před tisíci lety tu nejspíš žili nějací primitivové, kteří pravděpodobně čistě náhodně vypracovali složitý a neuvěřitelně účinný léčebný systém.

“Kampak tihle pravěcí mudrcové na nás, nositele pokroku, kteří lítají do vesmíru a luští záhady DNA“. Je to názorný doklad správnosti tvrzení, které říká, že čím více pýchy v sobě někdo má, tím méně je v něm moudrosti.

=========
Jak ulevit zádům v kříži: 3 jednoduché způsoby
11 věcí škodících mozku