Eckhardt Tolle: Uvědomit si své vnitřní tělo znamená zpomalit proces stárnutí

Uvědomění si svého vnitřního těla má ve fyzickém světě řadu výhod. Jednou z nich je podstatné zpomalení stárnutí fyzického těla.

Zatímco vnější tělo obvykle stárne a uvadá poměrně rychle, vnitřní tělo se časem nemění.

Jestliže je vám dnes dvacet, je energetické pole vašeho vnitřního těla takové, jaké bude i ve vašich osmdesáti letech. Stejně úctyhodně živé. Jakmile přejdete ze svého obvyklého stavu bytí vně těla k bytí uvnitř těla a v přítomném okamžiku, začne se vaše fyzické tělo cítit lehčí, radostnější a živější. Čím vice si člověk uvědomuje své vnitřní tělo, tím méně hustá je jeho molekulární struktura. Čím vyšší je vědomí, tím menší je hloubka hmotné iluze.

Jestliže se ve větší míře ztotožňujete se svým vnitřním tělem než se svým tělem vnějším, jestliže žijete v přítomnosti a nejste ovládáni minulostí ani budoucností, pak nehromadíte čas ani v duši ani v buňkách svého těla. Nahromadění času v podobě psychologické zátěže minulostí a budoucností snižuje sebeobnovovací schopnost buněk. Pokud tedy žijete ve vnitřním těle, stárne vnější tělo podstatně pomaleji a pokud i stárne, vaše času nepodléhající podstata bude vyzařovat i přes vnější formu a nebudete vypadat staře.

Existuje pro to nějaký vědecký důkaz?

Vyzkoušejte to a stanete se důkazem.

UPEVNĚNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Čím víc si uvědomujete své vnitřní tělo, tím silnější je váš imunitní systém. Jako by se probudila každá buňka. Tělo vaši pozornost miluje. Pozornost je také velice účinnou formou sebeléčení. Většina nemocí přichází, když nejste ve svém těle přítomni. Když pán není doma, začínají přicházet nezvaní hosté. Žijete-li ve svém těle, není pro nezvané hosty tak snadné vstoupit.

Vědomá pozornost posiluje také duševní imunitní systém. Tento systém vás chrání před negativní energií jiných lidí, která je velmi nakažlivá. Žijete-li ve svém těle, frekvence vašeho energetického pole se zvyšuje, takže všechno, co vibruje na nižší frekvenci – strach, zlost nebo deprese, existuje ve zcela jiné rovině reality. Nižší frekvence už vám nevstupují do vědomí a pokud ano, nemusíte se jim bránit, neboť vámi jen procházejí. Nepřijímejte ani neodmítejte nic z toho co vám říkám. Vyzkoušejte si to sami.

Existuje jedna velice účinná meditace, kterou můžete provádět, kdykoliv budete chtít svůj imunitní systém posílit. Její účinky jsou zvláště silné, když pociťujete první příznaky nějaké nemoci. Neutralizuje rovněž poruchy energetického pole způsobené jakoukoli formou negativity. Pokud však ve svém těle nežijete, účinky této meditace budou jen dočasné. Tady je:

Kdykoliv máte čas, zejména večer před spaním nebo ráno po probuzení, zaplavte své tělo vědomím. Zavřete oči. Položte se na záda. Zvolte části těla, na které postupně soustředíte pozornost: ruce, nohy, břicho, hruď atd. Vnímejte jejich vnitřní energii. Na každou z nich se soustřeďte po dobu patnácti vteřin. Pak nechte svou pozornost několikrát proběhnout celým tělem jako vlnu, od hlavy k patě a zpátky. To vám zabere asi jednu minutu. Potom vnímejte v jeho dokonalé úplnosti energetické pole svého těla jako jediné, souvislé energetické pole. Zachovejte si tento pocit po dobu několika minut. Po tu dobu buďte v co nejvyšší míře přítomni. Netrapte se, pokud se mysli podaří náhodně odvést vaši pozornost od těla a vy se ponoříte do nějaké úvahy. Jakmile postřehnete, že k tomu došlo, navraťte svou pozornost znovu k vnitřnímu tělu.

=========
Tělo nesmíme šidit o živiny ani při hubnutí. 4 důležité prvky zdravé výživy.
Nevyplakané slzy občas odnáší tělo