Řízené dýchání: vydechněte stres a vdechněte zdraví


Dospělý člověk udělá v průměru za den dvě stě tisíc nádechů a výdechů. Je to činnost tak přirozená, že si ji ani neuvědomuje. Dýchání je bezprostředně spojeno s lidským zdravím. Jeho hlavním účelem je přísun kyslíku a odvádění oxidu uhličitého. Ten je spolu s dusíkem a vodní párou hlavní složkou vydechovaného plynu. To, jak člověk dýchá – rychle, pomalu, zhluboka nebo povrchně – ovlivňuje jeho náladu, úroveň stresu a také stav a výdrž imunitního systému.

Řízené dýchání spouští uvolňovací reakci

Je známo, že na stresovou situaci organismus reaguje dvojím způsobem, podle modelu „udeř nebo uteč“. Naopak jeho uvolnění je reakcí opačnou. Řízené dýchání je jedním ze způsobů spuštění relaxačního procesu prostřednictvím aktivace parasympatického nervového systému.

Doktor Herbert Benson, profesor Harvard Medical School tvrdí, že relaxační reakce umožňuje dokonce změnit genovou expresi (převedení informace, jejímž je gen nositelem, do reálné podoby buněčné struktury nebo funkce).

Pomalé hluboké dýchání aktivuje parasympatický systém. Rychlé povrchní dýchání pak systém sympatický, který sehrává roli ve vyplavování kortizolu a dalších stresových hormonů.

Přednosti řízeného dýchání – velmi staré metody, kterou podporuje i moderní věda

Řízené dýchání (v józe „pránájáma“) zaujímá mezi dávnými zdravotními praktikami výsadní místo. Moderní výzkum ukázal, že přednosti řízeného dýchání jsou zcela reálné. Řízené dýchání zmírňuje příznaky:

• nespavosti
• úzkosti
• posttraumatické stresové poruchy
• deprese

Psycholožka Belisa Vranichová, autorka knihy «Dýchejte“ („Breathe“), nazývá řízené dýchání meditací pro ty, komu se jinak nedaří osvojení meditačních technik.

Výsledky předběžného výzkumu zveřejněné v květnu 2016 na Mezinárodním kongresu integračního lékařství a zdraví v Las Vegas potvrzují, že dvanáct týdnů každodenního cvičení jógy a provádění praxe řízeného dýchání jsou u depresí stejně účinné jako antidepresiva. Navíc výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že řízené dýchání zvyšuje regenerační schopnosti srdce po prodělaném stresu.

Kromě snížení stresu a boje proti depresi řízené dýchání umožňuje:

• snížit krevní tlak a frekvenci srdečních stahů, a to i u hypertoniků
• posílit imunitní systém změnou exprese odpovídajících genů
• společně s meditací zlepšení poznávacích schopností

Jednoduchá metoda řízeného dýchání – způsob jak se zbavit stresu

Uváděný postup řízeného dýchání je opravdu velmi jednoduchý. Pomáhá se zklidnit uprostřed nabitého pracovního dne, kdy úroveň stresu dosahuje vrcholu. Abyste co nejrychleji dosáhli relaxace, zkuste následující:

1. Udělejte nevelký nádech a výdech nosem.

2. Na 5 vteřin zadržte dech.

3. Dýchejte uvědoměle, hluboce nadechujte a vydechujte nosem po dobu 10 vteřin.

4. Celý postup opakujte.

Řízené dýchání je skvělým způsobem uklidnění ve stresové situaci, boje s depresí, upevnění kardiovaskulárního a imunitního systému. Existuje mnoho dechových cvičení, která můžete uplatnit jak při uvolnění stresu, tak pro upevnění zdraví a zlepšení nálady.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Meditace před spaním – cesta ke kvalitnímu spánku a silné energii
Dechová cvičení pro celkovou pohodu organismu