Dechová cvičení pro celkovou pohodu organismu

dechova-cviceni

Při cvičení ve fitness centru i při jakémkoli jiném druhu sportu hraje dýchání velmi důležitou roli. Nejenomže cvičení usnadňuje; dýcháme-li správně, přidáváme svému zdraví kromě fyzické aktivity cenný bonus. Při běžné každodenní aktivitě využívá člověk pouze jednu třetinu objemu plic. Tím se ovšem brzdí pronikání kyslíku do krve. Proto byla vypracována celá řada cvičení stimulujících plnou funkčnost dýchací soustavy.

Správné dýchání zlepší celkovou pohodu organismu, napomáhá zklidnění při stresu a učí rovněž člověka ovládat svůj emocionální stav. Některé sestavy cvičení dokážou během krátkého času zbavit únavy a koncentrovat pozornost, což je velmi důležité pro lidi zabývající se intelektuální činností. Dechová cvičení nejsou nijak věkově omezena, proto každý, kdo si chce upevnit zdraví, je může začít provádět bez nějaké zvláštní přípravy. Velmi vhodná jsou pro lidi trpící nespavostí.

Cvičebních sestav a způsobů jejich provádění je opravdu hodně. Každý si tedy musí sám vybrat, co je pro něj vhodné. Abychom dosáhli maximálního efektu cvičení, je třeba při jeho provádění dodržovat některá obecná pravidla. Hlavní je požitek. Každý, kdo se rozhodne zabývat dechovým cvičením, by to měl dělat nikoli z nezbytnosti, ale pro radost, pro požitek ze cvičení. Odborníci proto doporučují cvičení nechat, jestliže nás nudí, otravuje nebo dokonce nějak dráždí. V takovém případě je lepší zvolit si jiné cviky nebo vůbec jinou fyzickou aktivitu.

Mnoho lidí se plete v tom, že za správné dýchání pokládají dýchání hluboké. Hloubka nádechu však záleží na konkrétním cviku a může být docela malá. Hlavní je dýchat zvolna a rovnoměrně. Pro co nejlepší zásobení organismu kyslíkem je to nezbytné. Při cvičení bychom měli zapomenout na všechny starosti a soustředit se výhradně na dýchání.

Dechová cvičení jsou založena na dýchání nosem; ústy dýcháme pouze vyžaduje-li to výslovně návod k provádění cviku. Cvičit můžeme venku nebo v klidné, dobře větrané místnosti. Abychom si udělali alespoň základní představu o tom, jak cvičení správně provádět, můžeme se na internetu podívat na některé v současnosti oblíbené jógínské metody.

Zadržení dechu

Stojíme zpříma, uděláme jeden hluboký nádech nosem, načež dech zadržíme na tak dlouho, jak dokážeme – poté vydechneme ústy. Cvik pomáhá plnému rozvinutí plic a jejich očištění, zároveň se obohacuje kyslíkem veškerý organismus.

Probuzení plicních buněk

Postavíme se zpříma, ruce rozpažíme. Nadechujeme pomalu a při výdechu zabubnujeme špičkami prstů na hrudník. Jsou-li plíce přeplněny vzduchem, lehce plácneme do hrudi dlaní.

Posilování hrudního koše

Stojíme zpříma. Po hlubokém nádechu zadržíme dech. Ruce natáhneme před sebe, sevřeme pěsti, pomalu stlačíme ruce za sebe a vrátíme do výchozí pozice. Vydechujeme nosem.

Po skončení kteréhokoli ze cviků je je nutné speciální očišťující dýchání. Plně se nadechneme, dech na chvilku zadržíme a pomalu vydechujeme.

Abychom dosáhli příznivého výsledku, je třeba cvičení provádět pravidelně. Měli bychom se předem poradit s trenérem nebo lékařem.

=========
Dá se zvýšit úroveň hormonů štěstí?
Lekce uzdravující síly mysli od Louisy Hay