Proč ženy žijí déle než muži

Autoři výzkumu, jehož některé výsledky uvádíme, doporučovali mužům nezaujímat k informacím podobného druhu rovnou skeptický postoj a raději se soustředit na holá čísla:

  • Ischemická choroba srdeční se u mužů vyskytuje třikrát častěji než u žen.
  • V každé věkové skupině je více sebevražd mezi muži.
  • Vraždy a sebevraždy patří ke třem hlavním příčinám úmrtí u mužů mezi 15 a 34 lety.
  • Poměr žen dožívajících se 85 let vůči mužům dosahujícím stejného věku je 2:1.

Proč muži umírají jako první?

Tady jsou některá fakta, která ve své knize «Proč muži umírají jako první: jak prodloužit svůj život» (v originále «Why Men Die First: How to Lengthen Your Lifespan») uvádí doktorka medicíny Marianne Legatová. Poznamenejme, že Legatová (nar. 1935), lékařka a vědecká pracovnice Columbia University College of Physicians and Surgeons v New Yorku a zakladatelka a ředitelka Nadace genderové medicíny tamtéž, se celý svůj profesní život věnuje otázkám biologických, kulturních a a osobnostních faktorů, snižujících délku mužského života. Na tomto poli odvedla skutečně grandiózní práci mezinárodního významu. U nás ji můžeme znát jako autorku knihy «Proč si muži nic nepamatují a ženy nic nezapomínají», kterou v roce 2007 vydalo nakladatelství Ikar.

Faktor psychologický

Úmrtnost mužů je vyšší krom jiného také proto, že jsou psychicky méně odolní a více zranitelní. Na rozdíl od žen, které v drtivé většině svým onemocněním tvrdě čelí a ke svému zdraví přistupují pozorně a zodpovědně, muži se v tomto ohledu svědomitostí pochlubit nemohou. Silné pohlaví nejčastěji nedbá na rady lékařů, pravidelná vyšetření vynechává a má sklon neobracet se k lékaři v naději, že «to přejde samo».

Muži také častěji umírají v důsledku úrazů. Jsou totiž ochotni daleko více než ženy riskovat, často nepromyšleně. Má to svůj biologický základ: čelní lalok mozku, jehož činnost je zaměřena na vyhodnocení odpovědnosti a možných rizik, se u mužů rozvíjí mnohem pomaleji než u žen. Ženy se více nechávají vést zodpovědností a jsou více opatrné, zatímco muži se s větší ochotou vrhají do každého rizika po hlavě.

Doktorka Legatová k tomu říká: „Tam, kde muž bude v určitém ohledu s naprostou jistotou riskovat, žena stejného věku a ve stejné pozici to s velkou pravděpodobností neudělá.”

Také početnější společenské vazby působí pozitivně na nižší úmrtnost mezi ženami. Studie Brigham Young University v Utahu, provedená v roce 2010, potvrzuje, že riziko úmrtí u lidí s větším počtem přátel je až o polovinu nižší než u těch, kteří žádný přátelský vztah nebo kontakt neudržují. Osamělost, uzavírání se do sebe a obecně odstup od společenských vazeb je typický právě spíše pro muže. Podle doktorky Legatové má „většina mužů tendenci držet své problémy a stres v sobě, zatímco ženy se více svěřují a dají si i častěji pomoci”.

Problémy se zdravím jako důsledek výchovy

Muži snášejí bolest a nevěnují pozornost zjevným příznakům onemocnění také proto, že mu od dětství bylo vštěpováno: «Neukazuj hned, že tě něco bolí, buď silný, nestěžuj si, nefňukej, to chlap nedělá! Chceš přece být opravdový chlap!» Statistika dokládá, že více než polovina mužů se obrací na lékaře na nátlak manželky nebo příbuzných, nebo až když se jejich stav opravdu prudce zhorší. Můžeme tedy oprávněně tvrdit, že některé zvláštnosti výchovy se na časnější mužské úmrtnosti rovněž podepisují.

Jak si muž prodlouží život

Doktorka Legatová ve své knize vyslovuje názor, že by se lékařská veřejnost měla na kontrolu zdraví mužské části společnosti zaměřit. Svoji roli by měly sehrát i nejbližší ženské příbuzné – matky, manželky, sestry a dcery. Jestliže ženy svým přístupem dokáží úspěšně čelit rakovině prsu, mohou nepochybně svým působením chránit i své muže. Silné pohlaví si podle Legatové pozorný přístup zaslouží.

Doktorka Legatová uvádí několik rad, které mohou mužům prodloužit život – pokud se jich budou držet.

1. Vždycky buďte k lékaři upřímní

Ostych nechte za dveřmi ordinace. Ženy si od nejútlejšího věku zvykají hovořit s lékařem o svých problémech otevřeně. I když je muži třeba trapné mluvit o některých příznacích, nesmí je zamlčet ani podcenit, protože by mohly být symptomem závažného onemocnění. Například delikátní téma ztráty erekce. Určitě není příjemné o tom mluvit, je však třeba si uvědomit, čeho může tento jev být příznakem – cukrovky nebo srdečního onemocnění. Stojí snad nějaký pseudoostych za ohrožení či dokonce ztrátu života?

Legatová kupříkladu trvá na tom, že by muži měli podstupovat pravidelné vyšetření varlat. Ať vyšetření vzbuzuje jakékoli nepříjemné pocity, rozhodně to nejsou pocity nepříjemné do té míry, jako rakovina prostaty nebo varlete.

2. Nechte si vyšetřit úroveň testosteronu

Po třicítce hladina testosteronu u mužů klesá zhruba o jedno procento ročně. To je normální fyziologický proces. Pokud však k poklesu dochází výrazně, je třeba zjistit příčinu. Projevem nemusí být jen ztráta erekce. Je například obecně známo, že fyziologický pokles testosteronu vede i ke ztrátě porostu hlavy. Ochlupení na jiných částech těla však zůstává. Jestliže je úbytek testosteronu způsoben jinou příčinou, dochází často ke ztrátě veškerého ochlupení a je třeba navštívit lékaře. Snížená úroveň tohoto hormonu může vést ke snížení životního tonusu, úbytku svalové hmoty, omezení schopnosti snášet fyzickou zátěž, k otupení paměti, snížení koncentrace a poklesu libida. Důsledkem všech těchto jevů může být deprese, která je pro mužské zdraví skutečnou zhoubou, neboť potenciálně zvyšuje riziko rozvoje ischemické choroby srdeční.

Zvýšenému riziku podstatné ztráty testosteronu jsou vystaveni muži trpící diabetem. Existuje několik způsobů léčby. Jsou to různé gely, náplasti i injekce, které dokáží rychle obnovit hladinu tohoto životně důležitého hormonu.

3. Posilujte svou imunitu

Mužský imunitní systém není tak silný jako ženský. Statistiky jasně vypovídají o tom, že muži častěji nežli ženy umírají na jedno z deseti nejvíce rozšířených infekčních onemocnění, zvláště pak na tuberkulózu a venerické choroby. Prevence onemocnění předávaných cestou pohlavního styku musí být důsledná od okamžiku, kdy mladý muž začne vést pohlavní život.

Muži mají rovněž sklon zanedbávat očkování spojené s cestami do zahraničí, a to včetně exotických destinací. Pokud jde o zdravou výživu, většina ji prostě ignoruje, vymlouvá se na nedostatek času, nepohodlí a i když to zní komicky, často i na «slabou vůli». A to nemluvíme o případech, kdy muži mají něco podobného za projevy zženštilosti, protože přece k pořádnému chlapovi patří pořádný kus masa, o sklenici piva ani nemluvě.

4. Nezůstávejte s depresí sami

Mužské deprese jsou daleko nebezpečnější, než se obvykle má za to. Tím spíše, že její příznaky nejsou vždycky zcela očividné. Když dojde k nervovému kolapsu u ženy, dozví se to přinejmenším hodně jí blízkých lidí. Muži se však snaží takový stav do poslední chvíle skrývat. Někdy je prozrazuje způsob chování. Někteří začnou pít, jiní po celé dny zírají na televizi, další visí na Internetu nebo se vrhnou na nejrůznější dobrodružství exuální povahy. Vyhledání psychologa je na posledním místě seznamu způsobů mužského boje s depresí. Přitom všechny vyjmenované způsoby jsou samozřejmě jevem ohrožujícím zdraví a posléze i život.

Obtížným obdobím mužova života je období «andropauzy», tedy mužského přechodu. Obvykle se dostavuje kolem padesátky až pětapadesátky a má podobné příznaky, jako ženské klimakterium. Muži bývají podráždění, rozladění až neurotičtí, trpí poruchami spánku a pocity vyčerpanosti. Příznačné je, že nejvíc muže trápí ztráta libida a problémy v pohlavním životě. Sexuální výkonnosti totiž přičítají veliký, ne-li zásadní význam. Právě v tomto období se u mnoha mužů začíná projevovat deprese.

Je třeba si uvědomit jedno: Duševní stav není o nic méně důležitý nežli stav fyzický. Užívání prášků nepřinese vždy kýžený výsledek, zvláště pokud je neužíváte na radu lékaře, ale nějakého neodborníka, kterému «pomohly». Otevřený rozhovor s psychologem může někdy mít až nečekaně pozitvní výsledek.

Neléčená deprese může mít katastrofické následky. Pokud jde o sebevraždy, i pro tuto oblast existuje statistika. Ženy se sice pokoušejí odejít ze života častěji, muži jsou však v této snaze mnohem «úspěšnější».

5. Nebuďte lehkomyslný puberťák

Lehkovážnost a nezodpovědný způsob života pubertální mládeže ji činí zranitelnou a vystavuje ji vysokému riziku úrazů a hloupé smrti. Muži bohužel si tento životní postoj často uchovávají velmi dlouho. Ženy jsou mnohem uvážlivější. Jednají promyšleně a jsou zodpovědné v daleko nižším věku než chlapci. Přidejte k tomu směs testosteronu a dalších hormonů a dostanete smrtonosný vnitřní koktejl, který v sobě má každý muž. Usměrňovat jejich chování a jednání je životně nezbytné. Muži totiž mají od dětství sklon k idealismu a rádi si hrají na hrdiny ve svatém přesvědčení o vlastní nezranitelnost.

6. Hlídejte si riziko ischemické choroby srdeční

Co to je ischemická choroba srdce? Jde vlastně o nedostatečné prokrvení srdečního svalu, respektive snížený průtok krve srdcem. Tato nemoc nešetří ani muže v plném rozkvětu sil. Proto by se každý muž po pětatřicítce měl poradit s lékařem a zjistit úroveň svého rizika. Vzpomeňte si, drazí pánové, nevyskytly se ve vašem příbuzenstvu případy úmrtí na srdeční onemocnění ve věku pod šedesát let? Zjistěte si svoji hladinu cholesterolu a hlídejte si ji. Netrpíte mdlobami, neztrácíte vědomí, necítíte někdy po námaze krátkodobý tlak, pálení, řezání, těžkost na hrudi, nemáte dýchací potíže? Zejména muži mají občas sklon výrazně podceňovat každý podobný problém a jsou schopni mávnout rukou i nad závažnými signály, s nimiž by se měli okamžitě obrátit na lékaře.

Kromě jiného jsou muži na genetické úrovni méně odolní než ženy. Ženský pohlavní hormon estrogen ženám poskytuje doplňující úroveň ochrany, kterou muži nedisponují. Právě proto by měli možné signály srdečního onemocnění hlídat už od pětatřicítky. A jestliže se v rodině vyskytly případy onemocnění srdce, musejí s prevencí a kontrolou rizik začít už ve třiceti.

=========
Leonardův režim: jak se vyspat během několika hodin denně
Energetický význam správného držení těla