Jak děti naučit dostatečně pít


Dítě se většinou jde napít, až když má opravdu pocit žízně. Co však znamená žízeň? Že tělo pociťuje nedostatek tekutin. V tu chvíli je tedy vlastně už pozdě, protože takový stav by ideálně vůbec neměl nastat. U menších dětí se navíc pocit žízně často neprojevuje naplno, takže o pití ani nemusejí jevit zájem. Je zcela nezbytné jejich pitný režim hlídat a vodu jim opakovaně a vytrvale nabízet. Dětské tělo je tvořeno podstatně větším podílem vody (u dětí školního věku kolem 60 %) a potřeba tekutin u dětí je výrazně vyšší než u dospělých. Nedostatek tekutin má také na dětský organismus daleko horší dopad.

Proč musejí děti dostatečně pít
Denní potřeba tekutin u dětí podle věku a hmotnosti:

Věk:                                     1- 4       4-7         7-10      10-13       13-15        15-19
Celkový objem tekutin:       1300 ml   1600 ml    1800 ml  2150 ml   2450 ml  2800 ml
Pozn.: údaje vycházejí z průměrné váhy dítěte daného věku

Během rána a dopoledne by dítě školního věku mělo vypít 30-35 % celkového nezbytného denního příjmu tekutin. Děti, které ráno nesnídají, nebo se nenapijí, přicházejí do školy už dehydratované. Pocit žízně, který tím vzniká, je teprve donutí se napít – pokud je tekutina dostupná. To však už je pozdě, k dehydrataci už došlo. Tomuto stavu je třeba předejít tím, že rodiče dohlédnou na ranní příjem tekutin. Příjem tekutin při snídani hraje velmi důležitou roli při zabránění rozvinutí stavu dehydratace organismu. Výzkum potvrzuje, že děti, které pijí dostatečně ráno a během dopoledne, pijí v dostatečné míře i později během dne a večer. Ráno by dítě mělo vypít minimálně 250 ml tekutin. Během rána a dopoledne celkem pak 400 ml tekutin. Během dne by se děti měly dostatečně napít alespoň šestkrát. Že je preferována především čistá voda, je samozřejmá věc. O škodlivosti nejrůznějších limonád, „přírodně identických“ ovocných šťáv, natož pak colových nápojů už toho bylo napsáno opravdu hodně.

Během spánku, kdy dítě tekutiny nepřijímá, jeho látková výměna probíhá dál, jakkoli je poněkud zpomalena. Nutnost doplnit vodní rovnováhu hned ráno je evidentní. Stačí mírně zvýšená koncentrace odpadních látek a může dojít k projevům dehydratace. Jsou jimi neklid, bolesti hlavy, výpadky soustředěnosti nebo paměti. A to se samozřejmě projeví na školních výkonech i na kázni dítěte.

Jak v dítěti vypěstovat návyk na pití

Především by si rodiče měli uvědomit, že důležitý je jejich vlastní příklad. Děti rády přejímají od rodičů jejich pravidla a zvyky. Je tedy třeba dbát na vlastní pitný režim a jít dítěti příkladem.

Děti milují rituály. Zaveďte si v rodině „vodní“ rituál – voda se pije hned po probuzení i před spaním.

Děti nepromýšlejí věci na několik kroků dopředu. To je starostí dospělého. Takže při kontrole školního batohu věnujte stejnou pozornost učebnicím, sešitům a jiným pomůckám, jako litrové láhvi s dobrým uzávěrem, naplněné vodou. Totéž platí při odchodu dítěte ven, do kina, na cvičení apod. Pokud na to opravdu důsledně myslíte, ale potomek pít zapomíná, zkuste trochu improvizovat – dejte mu tekutinu do nějaké nevšední láhve, připevněte na ni legrační obrázek nebo vzkaz.

Pro náctileté děti má velký význam jejich zevnějšek. Důležitost toho, jak vypadají, často přeceňují, pro dostatečné pití je to však dobrá záminka – stačí najít vhodný způsob poučení o tom, jak velký význam má dostatečný příjem tekutin pro vzhled pleti a vlasů, jak se podepisuje na postavě a svalstvu.

=========
Pět večerních zlozvyků
Co se stane, budeme-li 30 dnů pít z tekutin pouze vodu