Energetický význam správného držení těla

drzeni-tela

Na Východě se říká, že Evropané nemohou meditovat a dělat energetická cvičení, protože mají křivá záda. U většiny Evropanů to bohužel platí. Proč myslíte, že pro kvalitní meditaci a energetická cvičení jsou tolik důležitá dokonale rovná záda? Proč je v józe a bojových uměních zdůrazňována pevná páteř a trénováno rovné držení zad?

Jestliže mají lidská záda tvar písmene zet, s hlavou a rameny vychýlenými kupředu, člověk automaticky ztrácí minimálně jednu třetinu veškeré energie, která do něj proniká s Duchovním proudem a další jednu třetinu z Proudu síly, protože má stisknutý zadek.

Jeden z hlavních energetických proudů o průměru zhruba 15 cm do člověka proniká temenem, prochází šíjí a páteří až ke kostrči a dále se energie rozděluje podle čaker-energocenter, vnitřních proudů a po těle jako celku. Druhý proud do těla vniká nohama a kostrčí.

Proto je pro uchování stálé energetické hladiny důležité, aby temeno, šíje a páteř byly v jedné přímé linii. Jen při takovém držení těla se energetické proudy nepřetlačují a energie proudí volně podle energetických proudů rozložených na úrovni páteře.

Pokud má člověk křivá záda, hlava je vysunutá a svěšená nebo naopak má podbradek vystrčený vzhůru, jsou energetické proudy částečně blokovány. Část Duchovní energie postupující shůry jde mimo, což vede k velikým energetickým ztrátám a část Proudu síly je stlačena v pánvi a kolenou. Důsledkem je energetická slabost, únava, nedostatek sil atd.

To důvod, proč s křivými zády je těžké nebo vůbec nemožné meditovat, věnovat se energetickým cvičením a cítit se pohodlně, jistě a důstojně.

Správné držení těla: temeno, šíje a páteř jsou v jedné přímé linii. Temenem se tlačíme vzhůru, hlavu (zátylek) máme poněkud zakloněny dozadu, podbradek je mírně vtažený, ramena zatlačujeme mírně dozadu a dolů (bez napětí), břicho je zataženo (svaly břišního lisu napjaté), pás není vystrčen dopředu, kostrč je vtažena a směřuje mírně kupředu.

Správné držení těla není ihned pohodlné a často je to nezvyk, avšak prakticky vždy se dostaví příjemný pocit, protože člověk sám sebe okamžitě vnímá jinak a jeho energie narůstá. V podstatě právě toto je začátek každé meditace a cvičení.

Cvičení na přímé držení těla

Kromě zvyku ovlivňuje držení těla stav svalového korzetu břicha a zad. Z různých příčin většina z nás jen těžko může pravidelně chodit do fitness centra nebo cvičit s osobním trenérem. Hlavní naší prioritou jsou tedy cvičení, která umožňují získat přímé držení těla a dají se provádět doma, vlastními silami, bez nákladných pomůcek.

Existuje několik poměrně jednoduchých cviků, které nezaberou mnoho času, přičemž jsou dost efektivní a zlepšují svalový tonus zad:

1. Postavíme se zpříma, ruce máme spuštěné podél těla, nohy u sebe. Zhluboka se nadechneme a zvedáme ruce. Vydechujeme a zakláníme se. Poté opět vydechujeme a pomalu se předkloníme, spustíme ruce, svěsíme ramena i hlavu a vykleneme páteř. Vydechneme a vrátíme se do původní polohy. Opakujeme pět až osmkrát;

2. Postavíme se na všechny čtyři a napřímíme páteř od šíje až do pasu. Poté záda co nejvíce prohneme dolů a vydržíme v této poloze několik vteřin. Ruce zůstávají natažené;

3. Lehneme si na břicho, ruce podél těla. Uvolníme se. Nyní zvedáme nahoru zároveň hlavu a nohy, přičemž napínáme zádové a šíjové svaly.

Přestože jde o cviky poměrně jednoduché, vyžadují určitou připravenost a v prvním období mohou způsobovat i bolestivé pocity. Je proto možné je pro začátek nahradit zjednodušenými cviky prohřívacími a protahujícími:

1. Stojíme zpříma, zvedáme pokrčené ruce lokty vzhůru a snažíme se položit dlaně na lopatky. Poté roztahujeme ruce lokty do stran a lopatky tlačíme k sobě. Opakujeme několikrát;

2. Do pravé ruky uchopíme nějaký nevelký předmět a za zády si ho přendáme do levé ruky, ovšem tak, že pravá ruka podává předmět shora a levá zespodu, přes pravé rameno. Poté ruce prohodíme, levá bude předmět shora podávat a pravá zdola uchopovat, tentokrát přes levé rameno. Několikrát opakujeme.

A teď poslední cvičení, poskytující organismu možnost nacvičit si správné držení těla. Budeme potřebovat nějakou knihu.

1. Nejprve se postavíme ke stěně tak, aby se paty, záda i hlava zdi dotýkaly. Položíme si na hlavu knihu. A nyní přejdeme místnost k protilehlé stěně, aniž bychom knihu přidržovali. Po nějakém čase můžeme cvik doplnit o stoupání a sestup z malých schůdků a také podřepy. Dokud ještě nemáte jistotu, můžete knihu nahradit ne zcela plným pytlíkem se solí nebo pískem, který bude na hlavě ležet jistěji.

Doporučení

Často člověk nemá čas ani na takto jednoduché cvičení. Potom vám doporučujeme alespoň se držet několika následujících rad:

1. Snažte se sedět s chodidly na zemi, nekřižte nohy v kotnících. Chodidla mají být položená na zemi celou plochou, stehna výš než kolena;

2. Při chůzi i vestoje se snažte hmotnost těla rozložit na celá chodidla;

3. Ramena uvolněte, břicho mírně zatahujte, hrudník má směřovat vpřed;

4. Šíji a hlavu držte v jedné přímé linii s páteří.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Leonardův režim: jak se vyspat během několika hodin denně
Jak nám zdravý životní styl pomáhá šetřit peníze