Léčba 100 nemocí: 3 body Věčného Mládí

Body, na které je třeba působit k celkovému ozdravení a omlazení, k prevenci nemocí a pro dlouhý život. Bod dlouhověkosti a bod léčení a prevence sta nemocí.

První písemné doklady tradiční čínské medicicíny jsou staré až tři tisíce let. Zmínky o léčbě jehlami jsou už v základních knihách čínské medicíny připisovaných Žlutému císaři z 1.-2. století před naším letopočtem, nejstarší nalezené kamenné akupunkturní jehly jsou však staré 7000 let. Postupy metody, známé dnes jako akupunktura, jsou založeny na znalosti velkého počtu biologicky aktivních bodů, které se nacházejí na povrchu lidského těla. Aktivace jehlou, masáží nebo požehováním těchto bodů se řadí mezi nejstarší léčebné metody Dálného východu.

Biologicky aktivních bodů zná čínská tradice na lidském těle 365. A k tomu 12 meridiánů – drah, jimiž prochází životní energie čchi. Správným působením na určité body lze dosáhnout mobilizace obranných sil organismu v boji proti nejrůznějším onemocněním. Působit na body se dá vpichem, tlakem či nahříváním.

Tradiční čínská medicína upřednostňuje prevenci před léčbou a zdraví nahlíží jako stav tělesné harmonie. Hledá soulad s přírodou a jejími zákony.

V listopadu 2010 zařadilo UNESCO akupunkturu na seznam světového nehmotného kulturního dědictví.

Je akupunktura bezpečná?

Velmi důležité je obrátit se o radu a pomoc na kvalifikovaného specialistu. V České republice už působí centra tradiční čínské medicíny, kde není problém najít lékaře v tomto oboru vzdělaného. V oboru existuje bakalářské, magisterské i postgraduální vzdělání. Akupunktura je u nás široce známá, lidé nemají z této metody obavu, řada z nich má velmi dobré zkušenosti a přicházejí do center tradiční čínské medicíny opakovaně.

Panuje většinové přesvědčení, že akupunktura je výborná proti bolesti a na hubnutí. Zatímco při hubnutí je tato metoda spíše podpůrná, s odstraněním problémů způsobujících bolest skutečně dokáže pomoci. Také při poruchách trávení, nepravidelnostech měsíčního cyklu, při kožních problémech a alergiích nebo trablích pohybového aparátu. Zájem je tak velký, že objednat se lidé musejí i měsíce dopředu.

Čínská akupunktura by měla být rychlá, bez krve a relativně i bez bolesti. Někteří z ošetřených hovoří o lehkém ztrnutí či štípání v místě vpichů a také o pocitu hlubokého uvolnění. Jehly na akupunkturu jsou z nerezového materiálu, často z chirurgické oceli, tenoučké jako lidský vlas. Používají se předem sterilizované nebo jednorázové jehly. Některé jsou vhodné i k moxování, nahřívání aktivních bodů metodou horké jehly. Vpich jde do hloubky několika milimetrů až do 3 cm, záleží na účelu a vrstvě podkožního tuku. Vedlejší účinky nebyly zaznamenány.

Názory veřejnosti

Část odborné veřejnosti označuje akupunkturu za pseudovědu. Někteří lékaři i vědci si s ní nevědí rady. A pak je řada lékařů, kteří akupunkturu využívají v léčebné praxi.

Skeptici poukazují na to, že specifická účinnost metody nebyla v experimentech ani v klinických výzkumech kromě sporných výjimek ověřena. Pokud je dosaženo léčebného efektu, je vysvětlitelný velmi silným placebo efektem i reflexním působením vpichu. Skeptici jsou ochotni akupunkturu akceptovat pouze jako pomocnou fyzikální a psychoterapeutickou metodu.

Zastánci naopak poukazují na to, že akupunktura či akupresura zabírá i u dětí nebo zvířat, což je argument proti placebo efektu. Dovolávají se také toho, že celá řada klinických výzkumů prokázala, že čínská akupunktura stimuluje vyplavování endorfinů – přirozených, bolest tlumících látek. Značná úleva od bolesti, kterou pacient po akupunkturním zákroku pociťuje, záleží právě na množství vyplavených endorfinů.

Výsledky jiných výzkumů ukázaly, že stimulací nervových zakončení lze zablokovat postup bolestivých signálů z těla do mozku. Má se za to, že akupunktura působí obdobným způsobem.

Existuje množství lékařských potvrzení skutečnosti, že biologicky aktivní body, s nimiž akupunktura pracuje, sehrávají důležitou roli ve fungování lidského organismu. Tyto body se dají odhalit experimentální cestou, protože kladou nižší elektrický odpor než pokožka v jejich okolí. Liší se rovněž jejich teplota či vodivost. Na této skutečnosti je také založeno působení přístrojů, umožňujících diagnostikovat onemocnění a léčit je prostřednictvím akupunkturních bodů s využitím elektromagnetického působení.

Pro ozdravení a dosažení dlouhověkosti je akupunkturní body možné aktivovat také tlakem prstů nebo masáží.

Dále si uvedeme body, na které je třeba působit, chceme-li dosáhnout celkového ozdravení a mladistvého vzhledu, pro prevenci nemocí a dlouhý život.

Jak body nacházet

K nalézání biologicky aktivních bodů v akupunktuře je využívána tradiční čínská délková míra cun (dělí se na 10 fenů), která je striktně individuální. Je určována jako vzdálenost mezi rýhami silně skrčeného prostředního prstu u mužů na levé, u žen na pravé ruce, případně jako šířka palce.

Body dlouhověkosti

Bod 1 – Zu san li. Říká se mu bod dlouhověkosti nebo bod léčení sta nemocí. Je symetrický, patří k meridiánu žaludku. Najdeme ho na holeni, 3 cuny pod kolenní čéškou (při natažené noze) a 1 cun nad předním okrajem kosti holenní.

Jednodušeji řečeno, tento bod hledejte pod kolenní čéškou. Překryjte koleno palcem ruky na stejné straně těla (takže pravé koleno překryjete palcem pravé ruky) – bod leží mezi konečky malíku a prsteníku, jako malá prohlubenina mezi kostmi.

Jiný způsob, jak najít bod Zu san li, vyžaduje posadit se na podlahu. Obě nohy tlačíte pevně do do země, pokrčené je přitáhnete k sobě, paty však při tom musejí zůstat na zemi. Pod kolenem můžete postřehnout vyvýšené místo, jakýsi minipahorek. Jeho nejvyšším bodem je Zu san li. Podržte ho prstem – můžete se vrátit do původní polohy a začít s masáží.

Masírujte současně zprava i zleva, v sedící pozici s nohama nataženýma na podlaze, několikrát denně po dobu jedné až dvou minut.

Bod 2 – Gao-huang , neboli bod prevence sta nemocí. Je symetrický, leží 3 cuny stranou od středové páteřní linie na úrovni mezery mezi trnitými výrůstky čtvrtého a pátého hrudního obratle.

Počítání obratlů je dobré provádět od sedmého krčního obratle – pokud předkloníme hlavu, je jeho trnitý výrůstek vystouplý více než ostatní.

Vhodnější je, aby vám masáž tohoto bodu prováděla jiná osoba, současně zprava i zleva. Zaujmete přitom ležící pozici na břiše nebo můžete sedět v lehkém předklonu. Masáž by měla opět trvat jednu až dvě minuty.

Bod 3 – Hegu (cheku), neboli bod proti stu nemocí. Je symetrický a patří k meridiánu tlustého střeva. Leží mezi první a druhou kostí záprstní, jinak řečeno v jamce mezi palcem a ukazováčkem na hřbetní straně zápěstí.

Dobře se masíruje palcem druhé ruky. Doba, po kterou provádíme masáž, je jedna až dvě minuty.

Tyto aktivní body svého těla byste měli masírovat každý den.

=========
3 cviky pro zdraví vnitřních orgánů podle Mantaka Chii
10 stlačení: jednoduchá metoda posilující zdraví jater