Jak odpojit autopilota – 5 způsobů meditace


Pracovní a profesní život člověka ve světě skrz naskrz prošpikovaném technologiemi požírajícími jeho pozornost vede k neúměrnému přetížení, které ho nutí ustavičně něco dělat. Nezbývá mu prostor k nadechnutí, natož k tomu, aby prostě byl. Aby byl navíc přemýšlivý, uvědomělý a pozorný, zkrátka aby dosahoval devětadevadesáté úrovně jediismu.

V knize «Myslící mozek» americký neuropsychiatr, zakladatel oboru interpersonální biologie Daniel Siegel píše o uspořádání mozku a povaze lidského vědomí. Popisuje také různé meditativní metody, jimiž lze odpojit svého autopilota a zvýšit uvědomění.

1. Meditace za pomoci dechu

Soustřeďte se na jednotlivé fáze dýchacího cyklu. Nejprve na vdech a potom na výdech. Věnujte pozornost té části těla, kde nejvíce pociťujete dýchání – může to být chřípí, kde cítíte, jak vzduch vchází dovnitř a pak zase proudí ven, může to být hrudník, který se rytmicky zvedá a klesá v taktu udávaném dechem, nebo to může být zvedající se a klesající břicho. Možná, že vnímáte, jak dýchá tělo jako celek. Ať je tomu jak chce, pocit to musí být přirozený, nesmí na něm být nic umělého, nic násilného. Prociťte a uvědomte si vlnu vdechu a vlnu výdechu.

Když zpozorujete, což se stává dosti často, že se vám mysl někam zatoulala a ztrácí se v nevyžádaných úvahách, vzpomínkách, pocitech či úzkostech, zaznamenejte to klidně a s jemností. Potom něžně a s láskou navraťte pozornost k dýchání, tam, kde je pociťujete. A pokračujte ve sledování vln vdechů a výdechů.

2. Smyslové skenování těla

Pokuste se sledovat nejenom dýchání, pozornost věnujte také zvukům a tomu, co se děje ve vašem těle. Dýchání je v této meditaci kotvou, místem startu. Smyslové skenování těla je aktivní pocítění každého jeho úseku pěkně popořadě. Pomáhá to cílevědomě otevírat vědomí hlavním tělesným pocitům. Vnikáme do vlastního těla a naše pocity nám říkají, k čemu v něm dochází.

3. Meditace milující laskavosti

Milující laskavost je základní součástí meditace pozorného uvědomění. Pomáhá naplnit se pozitivním vztahem ke všem živým bytostem včetně nás samých i ke světu jako celku. Toto je soubor vět pomáhajících soustředit se na sebe sama – pronášejte je: «Ať se zbavím škodlivých věcí. Ať jsem šťastný, ať je v mé duši klid a radost. Ať jsem zdráv a mé tělo ať mi dodává energii. Ať je mi lehko tou lehkostí, která plyne ze zdraví ».

Pokud si přitom budete představovat sebe sama, účinky metody to prohloubí a posílí. Když tyto věty pronášíte, tělesné uvědomění se soustřeďuje na oblast srdce podle toho, jak nadechujete a vydechujete. Začínat milující laskavostí k sobě samému je nezbytné, protože jestliže neumíme milovat sebe sama, jak bychom mohli dokázat milovat jiné?

Když se soustředíme nejprve na sebe, dokážeme se pak soustředit také na jiné. Popřejte bezpečí, štěstí, zdraví a rozkvět nejprve svému dobrodinci, tomu, kdo vás v životě podporuje, potom příteli a také tomu, kdo se k vám chová neutrálně. Není špatné představovat si při tom vždycky konkrétní osobu. Následující krok je obtížnější – popřejte všechno nejlepší a požehnejte člověku, který je problematický a s nímž nemáte zrovna ty nejjednodušší vztahy. A další krok je ještě obtížnější – odpusťte mu a požádejte o odpuštění také jeho: «Prosím tě o odpuštění za všechno špatné, co jsem ti způsobil svými slovy a chováním». Stejnými slovy pak dotyčnému odpusťte.

4. Chuťová meditace

Ochutnávejte jednu rozinku, jednu po dobu pěti minut. Kdo dokáže vychutnat složité a zvláštní záhyby scvrklého, suchého plodu? Podívejte, jak svoji zkušenost popisuje autor knihy «Myslící mozek»:

«Během meditací se po zkušenosti s rozinkou něco v mém mozku pohnulo. A když jsme záhy poté šli do jídelny obědvat, stal se salát předmětem objevů učiněných mým patrem, ušima i nosem. Nedokázal jsem se podílet na rozhovoru, který se u stolu rozvinul, nebyl jsem stavu vůbec promluvit, abych vysvětlil, proč se nepřidávám ke společné rozmluvě. Byl jsem pohroužen do chutí a zvuků, do vůní a textury salátu, které pomalu zaplňovaly moje uvědomění s každým dalším kouskem salátu, který jsem vložil do úst ».

5. Meditace uvědomění

Uvědomění je mimořádně užitečný návyk. V životě dochází jen k málo událostem, které nám pomáhají poznat sebe sama, proto teď pár minut věnujeme právě tomu.

Usaďte se co nejpohodlněji. Nejlepší je sedět s napřímenými zády. Nohy položte chodidly na zem a špičky zlehka rozevřete do stran. Nezavírejte oči a pokuste se o následující. Zaměřte pozornost na střed místnosti… A teď si všímejte, s jakým úsilím přenášíte pohled na vzdálenou zeď… Nyní sledujte svou pozornost při navracení pohledu do středu místnosti… Zvedněte oči a soustřeďte se na blízkou vzdálenost – jako když čtete knihu. Všímejte si, jak vaše pozornost dokáže přecházet z předmětu na předmět.

Čas každé meditace je 5 až 45 minut.

=========
Meditace upevňuje imunitu
10 jednoduchých jógových pozic pro zdravý spánek