Cvičení, které rozproudí lymfu

Kromě krouživých pohybů ramenních kloubů, pokrčování a napřimování paží v loketních kloubech a jednoduchého cvičení „jízdy na kole“ existuje speciální sestava cviků zaměřená na stimulaci proudění lymfy. Netrvá déle než 15 minut. Všechny cviky provádíme pomalu a plynule.

Střela

Postavte se zpříma, nohy jsou rozkročeny na šíři ramen. Paže zvedáme před středem těla vzhůru, sepneme dlaně a natahujeme se vzhůru za nimi. Opakujeme pětkrát. Cvik aktivuje činnost lymfatického systému v horní části těla.

Kočka

V kleku se opřete dlaněmi o podlahu. Při vdechu prohněte záda a zvedněte hlavu. Při výdechu vykleňte záda vzhůru do kočičího hřbetu, hlavu svěste mezi pažemi dolů. Opakujte čtyřikrát. Cvik aktivuje činnost tlustého střeva a močových cest.

Vibrace

Položte se na záda, nohy zvedněte nahoru a roztáhněte je do stran. Teď už budou pracovat pouze kotníky – pětkrát otočte nohy v kotnících doprava a doleva. Dále propněte prsty u nohou, nohy ohněte v kolenou a paty přitiskněte k hýždím. V každé z poloh byste měli vydržet 5 vteřin. Poté uvolněte chodidla, nohy zvedněte a držte stále nahoře. Napněte nožní svaly tak, abyste pocítili vibrace. Vydržte 1-2 minuty. Cvik stimuluje tok lymfy v tříselné oblasti.

Motýl

Posaďte se na podlahu s chodidly u sebe a koleny rozevřenými do stran. Dlaně položte na spojená chodidla, lokty směřují do stran. Při vdechu kolena zvedejte tak, aby se dotýkala paží, při výdechu je vracejte do původní polohy. Opakujte desetkrát. Cvik aktivuje proudění lymfy v oblasti stehen a boků.

Úklony do stran

Stojíte s nohama rozkročenýma na šíři ramen, chodidla v rovnoběžném postavení. Při vdechu zvedáte paže do stran až na úroveň ramen. Při výdechu vraťte levou ruku do původní polohy podél těla. Nyní při vdechu se začínáte uklánět doleva, levá ruka se sune dolů zboku po levé noze, pravá se v úklonu zvedá nad hlavu a spolu s celým trupem se vychyluje doleva. Vydržte v poloze 10 vteřin. Plynule se vraťte do výchozího postoje a proveďte úklon na pravou stranu. Opakujte třikrát na každou stranu. Cvik stimuluje funkci lymfatických uzlin v podpaží.

Had

Položte se na břicho s nohama položenýma vedle sebe. Ruce pokrčte v loktech, dlaně položte na zem na úrovni ramen. Při výdechu nadzvedněte hlavu a hrudník nad zem, předloktí zůstává přitisknuté k podlaze, ramena tlačíte co nejvíce dozadu. Při dalším výdechu se vracíte do výchozí polohy a kleknete si na paty. Opakujte třikrát. Potom pomalu vstaňte. Tento cvik napomáhá vyvedení toxinů.

Dechové cvičení

Tuto soustavu cviků byste měli začínat a uzavírat speciálním dechovým cvičením, které budete pětkrát opakovat. Zabere vám pouhou minutu:

Položte se na záda, křížová oblast je přitisknutá k zemi. Položte si dlaně na břicho a třikrát až čtyřikrát se nadechněte a vydechněte. Potom naplňte spodní část plic vzduchem – břicho se přitom nafukuje. Následuje střední část a nakonec horní část plic.

Jeden vdech by vám měl trvat 5 vteřin. Výdech 10 vteřin. Vydechujte ze spodní části, břicho pomalu splaskává, dále ze střední a horní části plic.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Cviky pro zdraví a dlouhý věk
Osm rad všem, kdo se chtějí dostat do formy a nevědí, čím začít