9 cviků na krční páteř

V důsledku sedavého způsobu života jsou dnes různé potíže s krční páteří známy každému druhému člověku. Neměnná poloha u počítače snad ani jinak než problémy s páteří nemůže skončit.

Účinné cviky na krční páteř

Útlak v oblasti šíje může vést k bolestem, blokádám, omezení hybnosti, poruchám krevního oběhu a a zásobení mozku. To vše může mít různé projevy, z nichž žádný není příjemný. Cvičení, která uvádíme, jsou založena na čínské metodice a měla by preventivně působit na krční obratle. Provádějte je velmi pomalu, plynule a přesně.

1. Posaďte se na židli. Záda musejí být napřímená. Nohy jsou celými chodidly opřené o zem, kolena pokrčená v pravém úhlu. Zhluboka se nadechněte a přitiskněte dlaně na čelo. Napněte šíjové svaly a nedovolte, aby došlo k pohybu hlavy směrem dozadu nebo dokonce k jejímu záklonu. Zadržte dech. Ve stavu svalového napětí vydržte 5-7 vteřin. S výdechem sundejte dlaně z čela a na 10 vteřin se uvolněte, povolte hlavu, nechte ji klesnout na prsa. Opakujte třikrát až pětkrát.

2. Nadechněte se, ruce semkněte v týle a tlačte jimi na zátylek. Napněte šíjové svaly a klaďte jimi odpor, aby se hlava nepohnula kupředu. Zadržte dech a vydržte v tomto stavu 5-7 vteřin. Potom s výdechem uvolněte ruce, položte je do klína a na 10 vteřin se uvolněte. Opakujte třikrát až pětkrát.

3. Zhluboka se nadechněte a levou dlaní tlačte na spánek, přičemž 5-7 vteřin klaďte tlaku ruky odpor, aby se hlava nepohnula. Vydechněte, co možná nejvíc se uvolněte a 10 vteřin si odpočiňte. Nyní cvik opakujte na pravé straně. Proveďte cvik třikrát až pětkrát každou rukou.

4. Třikrát až pětkrát proveďte záklon hlavy. Seďte stále na židli s napřímenými zády. Při vdechu zakloňte hlavu dozadu, přičemž budete překonávat odpor dlaní, kterými zezadu podepřete šíji. Oči přitom obraťte maximálně vysoko. Zadržte dech a udržte napětí svalů krku 5-7 vteřin. Při výdechu vraťte hlavu na výchozí pozice. Na 10 vteřin se uvolněte.

5. Tlačte dlaněmi zezadu na šíji, postupně se tomuto tlaku poddávejte a jděte hlavou do předklonu. Při nádechu svěste hlavu bradou až na prsa, oči jsou sklopeny dolů. Vydržte tak 5-7 vteřin. Potom proveďte výdech a maximálně se uvolněte. Opakujte třikrát až pětkrát.

6. Při nádechu pomalu s napětím krčního svalstva otáčejte hlavu doleva. Snažte se dohlédnout co možná nejdál ve směru otáčení. Na 5-7 vteřin zadržte dech, vydržte v pozici, s výdechem hlavu vraťte do pozice výchozí a snažte se po dobu 10 vteřin Cvik opakujte třikrát až pětkrát na každou stranu.

7. Svěste hlavu na prsa a uvolněte krční svalstvo. Snažte se pohladit bradou klíční kost a při hladivém pohybu postupně stále zvětšujte vychýlení brady. Opakujte desetkrát na každé straně.

8. Zvraťte hlavu dozadu, uvolněte krční i obličejové svalstvo. Pokuste se zátylkem třít spodní část šíje. Opakujte dvacetkrát.

9. Uvolněte a nechte klesnout ramena. S pomalým nádechem se snažte temenem vytáhnout co možná nejvíc do výšky. Zároveň dělejte nevelké obraty hlavou doprava a doleva. Vraťte se do výchozí pozice a uvolněte se. Opakujte pětkrát.

Efekt cviku posílíte, pokud budete dbát na to, aby se oči vždycky pohybovaly ve stejném směru jako hlava.

Cviky nejsou náročné, lze je provádět prakticky kdekoli, a mohou se tak stát první pomocí, když vás rozbolí hlava.

=========
Osteochondróza krční páteře: 6 cviků proti točení hlavy
Jak v 50 vypadat na 30. Cvičení na pár minut denně.