4 posilující hlasová cvičení


Hlas je jedním z nástrojů vzájemného styku mezi lidmi. Je-li od přírody slabý a nejistý, je velká pravděpodobnost, že slova, která vyřkneme, nebudou mít patřičný efekt. Existuje však názor, že sílu hlasu je možné a potřebné trénovat.

Sílu hlasu můžete speciálním cvičením rozvíjet stejně jako posilujete svaly při tělocviku. Poloha hlasu bude nižší, témbr libozvučnější, rozšíří se hlasový rozsah a také výslovnost bude zřetelnější.

Cvičení 1

Postavte se před zrcadlo. Vydechněte, nadechněte a každý ze zvuků vydávejte, dokud vám bude stačit dech.

— Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

— Eeeeeeeeeeeeee

— Aaaaaaaaaaaa

— Оооооооооооoo

— Uuuuuuuuuuuu

Pořadí není náhodné, začínáte zvukem o nejvyšší frekvenci – „i“. Pokud si při něm položíte dlaň na hlavu, pocítíte lehké vibrace pokožky. Je to doklad intenzivnějšího krevního oběhu.
Vydávání zvuku „e“ aktivuje oblast šíje a krku, což si můžete ověřit položením ruky na šíji. Zvuk „a“ působí blahodárně na oblast hrudního koše. Zvuk „o“ posiluje krevní zásobení srdce a cvičení se zvukem „u“ má kladný vliv na spodní část břicha.

Vydávejte jeden po druhém všechny zvuky, celkem třikrát. Přejete si, aby byl váš hlas posazen níž, aby byl hlubší? Soustřeďte se během dne na časté opakování zvuku „u“.

Cvičení 2

Nyní je třeba aktivovat oblasti hrudi a břicha. K tomu je vhodné se zavřenými ústy vydávat zvuk „m“. Cvičení se zvukem „m“ opakujte třikrát. Výdech, nádech a „m“, dokud vám dech stačí. Nejprve docela potichu, potom hlasitěji a potřetí co nejvíce nahlas, aby se hlasivky napnuly. Když si přitom položíte dlaň na břicho, pocítíte silnou vibraci.

Cvičení 3

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zvuku „r“, protože stimuluje zlepšení výslovnosti a dodává hlasu sílu a energii. Abyste uvolnili jazyk, udělejte předběžnou přípravu: za horními zuby zvedněte špičku jazyka vzhůru a „drnčete“ jako traktor. Výdech, nádech a ryčíme: „Rrrrrrrrrrr“. Poté výrazně, s citem, se silně drnčivým „r“ pronášejte následující slova:

role

zábor

rub

sýr

ring

tovar

rubl

rydlo

rytmus

drén

risk

mráz

dolar

rys

Cvičení 4

Na závěr si udělejte cvičení «Tarzanův zpěv», které je vynikající prevencí proti nemocem z nastuzení a také infarktu myokardu. Postavte se zpříma, vydechněte a zhluboka nadechněte. Ruce sevřete v pěst. Hlasitě vydávejte zvuky z prvního cvičení, počínaje zvukem „i“ a přitom si bušte pěstmi do hrudníku tak, jako Tarzan v onom proslulém filmu. Pokračujte zvukem „e“ a tak dále. Až cvičení dokončíte, budete moci schopni pozorovat, jak se vám očišťují průdušky, dech je mnohem volnější a doslova se nabíjíte energií.

Toto cvičení je vhodné provádět pouze ráno, protože má velmi silný povzbuzující a aktivující účinek. Po několika týdnech tréninku se pokuste porovnat svůj aktuální hlas s dřívějším. Dobrou pomůckou bude diktafon – natočte svůj hlas na samém počátku. Přesvědčíte se, že se vám hlas výrazně změnil. Získal na síle, což v důsledku znamená, že jste začali mluvit daleko přesvědčivěji a tím pádem i více působit na ostatní. Výsledkem tohoto tréninku je nejenom klidnější a hlubší hlas, ale také myšlenky. Čím hlubší a níž posazený je hlas, tím výrazněji se usazuje ve vědomí jiných lidí a tím větší dojem dělají jím pronášená slova.

=========
Runová cvičení povzbuzující životní energii
Metoda „rozpouštění krunýřů“ Wilhelma Reicha