Metoda „rozpouštění krunýřů“ Wilhelma Reicha

krunyre

Wilhelm Reich (1897-1957) byl rakouský psychiatr a psychoanalytik, stoupenec a přítel Sigmunda Freuda. Od roku 1933 žil a pracoval v USA. Pokusil se dokázat energetickou podstatu libida (orgonová teorie) a pracoval s myšlenkou tzv. krunýře – psychické bariéry, kterou si kolem sebe člověk vytváří.

Tato metoda je určena k tělesnému i psychickému uvolnění, získání sebejistoty a rozvoji pohybové elegance. Jejím základem jsou myšlenky tělesné psychoterapie Wilhelma Reicha. Obsahuje třicet minicviků.

Reich se domníval, že ať se člověk vztahuje k čemukoli, má tento jeho vztah své vyjádření v charakteristickém fyzickém postoji. Lidský charakter se projevuje v lidském těle v podobě svalové ztuhlosti, či přímo svalového krunýře. Svalový krunýř podle Reicha souvisí s krunýřem charakterovým. Jeho uvolňování je zcela reálný fyzický, někdy i bolestivý kontakt mezi terapeutem a pacientem.

Uvolněním krunýře se člověk osvobodí, získává sebejistotu a vyváženost. Uvolněné tělo umožňuje jakoby do okolí odhazovat přebytečné emocionální napětí. Vyjadřování emocí pohyby umožňuje řídit jak emoce, tak pohyby. Emoce se ocitají více pod kontrolou, pohyby získávají na výrazu a eleganci.

Hlavním efektem osvojení této metody je tedy vytvoření pevné vazby mezi vnitřním a vnějším stavem.

Každý z minicviků vyžaduje asi minutu. Celkově metoda zabere cca 30 minut.

Metodu lze využít jak v rámci skupinové psychoterapie, tak indiviuálně. Naučit se jí lze samostatně.

Je vhodná pro programy rozvíjení výrazového pohybu, včetně uměleckých, hodí se i pro kurzy osobního rozvoje, kurzy emotivního sebeovládání a různé tréninky osobnostní image.

Metoda je doporučena jen dospělým od 18 let.

Rozvíjí vaše kvality, sebejistotu, uvolněnost a eleganci.

Popis metody

Jednotlivé cviky nechtějte uspěchat ani protahovat. Měli byste je všechny skutečně provést během 30 minut. Postupné nabytí jistoty v jejich řazení za sebou povede k náležitému rozpuštění svalových krunýřů, resp. uvolnění ztuhlých svalů.

Pracovat budeme se svalovými krunýři v sedmi oblastech:

  1. V oblasti očí. Ochranný krunýř se v této oblasti projevuje nehybností čela, nevýraznýma, málo pohyblivýma očima, které se dívají jakoby z karnevalové masky. Oči však mohou naopak být i nepřiměřeně pohyblivé, těkající. Oční krunýř brání projevům lásky, zájmu, opovržení, údivu a prakticky vůbec všech emocí.
  2. V oblasti úst. Tento krunýř se skládá ze svaků podbradku, hrdla a zátylku. Čelist může být jak silně stisknutá, tak nepřirozeně uvolněná. Tento segment zadržuje emocionální projevy pláče, křiku, hněvu, radosti a údivu.
  3. V oblasti šíje. Zahrnuje svaly šíje a jazyk. Krunýř zadržuje především hněv, křik a pláč, vášeň, touhu a náruživost.
  4. V oblasti prsou. Tento ochranný krunýř sestává ze širokých prsních svalů, ramen, lopatek a také hrudního koše a rukou včetně zápěstí. Zadržuje smích, smutek, vášeň. K zadržování dechu, které je významným prvkem potlačování jakékoli emoce, dochází ve velké míře především v hrudi.
  5. V oblasti bránice. Zahrnuje bránici, sluneční pleteň, různé orgány dutiny břišní, svaly dolních obratlů. Krunýř zadržuje především silný hněv a všeobecně vzrušení.
  6. V oblasti břicha. Tento krunýř zahrnuje široké břišní a zádové svaly. Napětí křížových svalů souvisí se strachem z nenadálého útoku. Ochranný krunýř na bocích vzniká v souvislosti se strachem z lechtání a je spojen s potlačováním zlosti a nevlídnosti.
  7. V oblasti pánve. Sedmý krunýř zahrnuje všechny svaly pánevní a svalstvo dolních končetin. Čím silnější je ochranný krunýř, tím více je pánev vystrčena dozadu. Hýžďové svaly jsou napjaty až do bolesti. Pánev je „mrtvá“, neprojevuje sexualitu. Pánevní krunýř potlačuje vzrušení, hněv, uspokojení a koketérii.Ke cvičení si oblékněte lehčí volný oděv. Nebo alespoň svlékněte to nejnutnější: sako, kravatu, lodičky atp. Některé cviky se provádějí vleže.

Pokud byste pocítili nějaké nepříjemné stavy, přerušte cvičení na pár vteřin a pak pokračujte. Několik takových přestávek můžete udělat během každého cvičení.

Cviky

1. Posaďte se bobek. Zklidněte dýchání. Řekněte si: „Jsem klidný. Jsem dokonale klidný. S jistotou hledím do budoucna. Líbí se mi nové pocity. Jsem otevřen změnám“.

Snažte se dosáhnout takového stavu klidu, jaký cítíte v sobotu ráno, když nemusíte nikam spěchat.

OČI

2. Otevřete oči co nejvíce dokořán.

3. Pohybujte očima ze strany na stranu: vpravo, vlevo, nahoru, dolů, uhlopříčně.

4. Pohybujte očima po směru a proti směru hodinových ručiček.

5. Dívejte se úkosem na různé předměty kolem sebe.

ÚSTA

6. Předvádějte silný pláč.

7. Posílejte vzdušné polibky různým věcem kolem sebe a přitom silně a s napětím vtahujte rty.

8. Předveďte huhňající ústa: vtáhněte dovnitř rty, jako byste neměli zuby. A nyní huhňavě přečtěte nějaké verše.

9. Střídavě předvádějte sání, úsměv, kousání a odpor.

ŠÍJE

10. Předveďte pohyby jako při zvracení. Snažte se a nestyďte se.

11. Zařvěte co možná nejhlasitěji. Jestliže v žádném případě nemůžete křičet, pak syčte jako had.

12. Posaďte se na bobek. Vyplázněte co možná nejvíc jazyk.

13. Dotkněte se zlehka prstem hlavy.Potom by se hlava měla rozhoupat, jako by to byl lehounký nafukovací balónek, jehož provázkem je vaše šíje. Opakujte několikrát.

HRUĎ

14. Posaďte se na bobek. Zhluboka se nadechněte. Nejprve se nafukuje břicho, potom hrudní koš. Hluboce vydechněte. Nejprve splaskne břicho, potom hrudník.

15. Předveďte, že se perete, pouze za pomoci rukou: mlaťte, trhejte, škrábejte, píchejte prsty ap.

16. Vdechněte a zvedejte hrudník co nejvýš, jako byste se jím chtěli dotknout stropu. Můžete se třeba postavit i na špičky. Vydechněte, pauza, znovu opakujte.

17. Zatančete s aktivním pohybem hrudi, ramen a rukou. Snažte se, aby tanec byl vášnivý a sexy.

BRÁNICE

18. Silně bránici stlačte a pak provádějte krátké výdechy silně otevřenými ústy. Bránice se uvolňuje a vede k nadechnutí. Vdech-výdech by měl zabrat vteřinu. Jedna pětina vteřiny je ostrý výdech, čtyři pětiny plynulý nádech.

19. Dýchejte břichem: musí se co možná nejsilněji nafouknout a pak zase splasknout, jako by se lepilo na páteř.

20. Lehněte si na záda. Při výdechu zvedejte trup a snažte se rukama uchopit za chodidla. Zadržte dech. Vraťte se do výchozí pozice. Opakujte.

21. Lehněte si na břicho. Při nádechu zvedejte trup a snažte se zaklonit hlavu co možná nejvíce dozadu.

BŘICHO

22. Údery břicha bouchejte do nejrůznějších předmětů kolem sebe.

Ruce založte za hlavu. Nyní bouchejte do předmětů kolem svými boky.

24. Požádejte někoho, aby vás podržel v pase. Zaklánějte se dozadu, nakolik dokážete. Cvičíte-li sami, položte si ruce vbok a prohněte se nazad.

25. Postavte se na všechny čtyři a předvádějte nejrůznější kočičí pohyby.

PÁNEV

26. Předvádějte vyhazujícího koně.

27. Lehněte si na záda. Pánví bouchejte do podložky.

28. Vestoje si jednu ruku položte na podbřišek, druhou založte za hlavu. Znázorňujte „neslušné“ pohyby pánví.

29.Rozkročte se co nejvíce doširoka. Přenášejte váhu střídavě na levou a pravou nohu.

ZÁVĚR

30. Volný tanec. Pokuste se zatančit něco svého, originálního.

=========
PSYCHOSOMATIKA Ramena: protiklad mezi tím, co MUSÍME a tím co ve skutečnosti CHCEME
Jak poznáme, čeho se organismu nedostává?