Runová cvičení povzbuzující životní energii

Runová cvičení napomáhají hladkému proudění životní energie. Zbavují svalového napětí a aktivují činnost žláz stimulujících harmonii a vyváženost v organismu.

Než se pustíte do cvičení, určete si v bytě západní stranu. Runová cvičení se mají provádět obličejem k západu. Bioelektrická měření a stanovení potenciálu akupunkturních bodů potvrdila, že západní směr je nejvhodnější ke cvičení posilujícímu energii. Ve srovnání s jinou poziční orientací při cvičení přináší podstatně vyšší (až o 30 procent) posílení vnitřní aktivity.

Runová cvičení

Pro zjednodušení jsme jednotlivé pozice označili písmeny latinské abecedy

Cvik 1: U-pozice

Tento cvik s předklonem existuje v mnohých cvičebních systémech. V józe i v runových cvičeních starých Germánů byl využíván k posílení nervových center hlavy.

Výchozí postavení

Postavte se obličejem k západu, nohy jsou rozkročeny na 30-45 cm. Kolena mají být lehce pokrčena, protože předklony s napřímenými koleny by mohly vést k jejich poškození. Pomalu zvedejte ruce nad hlavu.
Provedení cviku

Nadechněte se jak nejvíc zhluboka dokážete a zvolna vydechujte. Při výdechu předkloňte horní část trupu tak hluboko, jak můžete. Hlava visí dolů volně, bez napětí. Ruce a prsty směřují dolů. Váhu postupně přenášíte směrem k rukám. Vydržte v této pozici po dobu deseti pomalých nádechů. Každý den výdrž prodlužujte o jeden nádech. Ideální je dosáhnout trvání pozice po dobu 30 nádechů.

Pokud vám zdravotní stav neumožňuje cvik vykonávat vestoje, proveďte ho ve stejném pořadí vsedě. Posaďte se na židli s napřímenou páteří, zvedněte ruce nad hlavu. Hluboce a zvolna se ze vší síly nadechněte a při výdechu předkloňte horní část trupu co možná nejdál. Ruce budou viset na podlahu po pravé a levé straně nohou. Dýchejte a prodlužujte setrvání v pozici, jak je to popsáno výše.

Cvik 2: I-pozice

I-cvik sloužil starým Germánům ke zvýšení duchovní i fyzické síly odporu. Výsledky našich měření ukázaly právě tento cvik jako nejúčinnější k odstranění svalového přepětí a pasivních zón.

Výchozí postavení

Postavte nebo posaďte se obličejem k západu.

Provedení cviku

Pomalu zvedněte ruce nad hlavu. Dlaně jsou navzájem otočeny k sobě ve vzdálenosti asi 20 cm. Dýchejte zhluboka, klidně a rovnoměrně. Vytrvejte v této pozici po dobu deseti klidných, pomalých nádechů. Výdrž každý den prodlužujte o jeden nádech. Ideální doba výdrže je 30 nádechů.

Cvik 3: Т-pozice

Tento starý runový cvik byl využíván k nasměrování kosmických vln k žlázám a sluneční pleteni. Výrazně uvolňuje svalstvo.

Výchozí postavení

Provedení cviku

Obraťte obě ruce směrem dolů tak, aby vaše figura připomínala písmeno T. Dlaně jsou otočeny dolů. Vytrvejte v této pozici po dobu deseti klidných, pomalých nádechů a každý den prodlužujte výdrž o jeden nádech. Ideální doba výdrže – 30 nádechů.

Cvik 4: W-pozice

Tento cvik je využíván v taekwondo k uvolnění svalstva šíje a ramen. Symbol výchozího postavení cviku můžeme najít také v runách. Podporuje proudění energie a harmonizuje dýchání.

Výchozí postavení

Stojíte zpříma, nohy u sebe. Dlaně zvedněte do výše obličeje takovým způsobem, aby jejich malíkové hrany směřovaly kupředu. Prsty jsou u sebe, palec neodstává. (Držení používané i v karate.) Vzdálenost mezi dlaněmi má být asi 35-40 cm.

Provedení cviku

Energicky vydechněte nosem, ostře napřimte pravou ruku rovnoběžně s podlahou. Se stejně energickým nádechem nosem vraťte ruku do výchozího postavení. Opakujte s levou rukou. Každý pohyb byste měli provést desetkrát, postupně zvyšte počet až na 15. Zvolna svěste ruce, několikrát klidně nadechněte a vydechněte. Uvolněte se, všechny svaly jsou bez napětí, ruce volně visí.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Které cviky pomáhají trávení a zároveň zpevňují břicho
Celkové protažení těla