S Východní grácií. Učíme se čínské gymnastice.

Všechny Východní ozdravné metody jsou dnes v módě. Jóga, kung fu, ajurvéda… Zkuste snadný, všem dostupný soubor cviků založený na základech tradičního čínského cvičení.

Pokud budete provádět cviky energicky, s napínáním svalů, můžete toto cvičení využít jako osvěžující, tuky spalující ranní rozcvičku. Budete-li je provádět uvolněně, jako protahovací cvičení, poslouží vám jako skvělý zklidňující soubor. Část cviků se podobá spíše meditaci, některé jsou zaměřeny na zlepšení stavu svalstva. V každém stylu provedení tento cvičební soubor zpevňuje klouby a zlepšuje jejich pohyblivost.

«Třtina ve větru»

Postavte se zpříma, ruce jsou svěšené, nohy rozkročeny na šíři ramen. Pomalu se zvedejte na špičky, vytahujte se celým tělem vzhůru. Po chvilce se spouštějte na paty, jako byste se převalovali zepředu dozadu. A znovu se „převalte“ na špičky a znovu se vytáhněte vzhůru. Při spouštění na paty si představujte, jak vás opouští všechna životní negativita a odchází dolů do země.

Vystřídejte špičky-paty patnáct až dvacetkrát.

«Mávnutí křídel»

Postavte se zpříma, ruce mějte volně svěšeny podél těla. Pokrčte zápěstí prsty dozadu tak, aby tvořilo s předloktím pravý úhel. Zlehka nadechujte a pomalu zvedejte ruce před sebe. Když zvednete zápěstí nad hlavu, vytáhněte je vzhůru a mírně zadržte dech. Představujte si, jak vás nebe a slunce nabíjejí životní energií. Pomalu roztáhněte paže do stran a spusťte je podél těla.

Proveďte patnáct až dvacetkrát.

«Krokodýl na břehu řeky»

Spusťte se na všechny čtyři. Neprohýbejte záda. Dívejte se na podlahu před sebou. Udělejte čtyři kroky dopředu a čtyři dozadu. Uvolněte celé tělo.
Opakujte pět až osmkrát.

«Želva na zádech»

Posaďte se na zem. Opřete se vzadu o dlaně, pokrčené nohy položte na podlahu. Paty neposunujte blízko k hýždím, pánev posuňte tak, aby koleno svíralo poměrně velký úhel. Zapřete se o dlaně a chodidla a zvedněte pánev nad podlahu. Napočítejte do tří a vraťte se do původní pozice. Pokud vám to nedělá problémy, nevracejte se hned zpět na zem, ale udělejte 1-2 kroky dopředu a dozadu. Teprve pak zaujměte výchozí pozici vsedě na podlaze.
Opakujte tři až pětkrát.

«Liška v rákosí»

Posaďte se do dřepu, lehce přizvedněte paty, tělo mírně nakloňte dopředu a opřete se přitom o ruce. Nyní pečlivě přemisťujte ruce kousek po kousku kupředu a napřimujte nohy. Ideálně byste se měli ocitnout v poloze na natažených nohách a pažích, s pánví zdviženou vzhůru. Podle své fyzické kondice můžete při pohybu rukou vpřed nohy nenapřimovat, ale pokleknout. Potom se zpětným přemisťováním rukou opět vrátíte do výchozí pozice.
Proveďte tři až osmkrát.

«Vrba»
Postavte se zpříma, ruce jsou volně svěšeny podél těla. Mírně se předkloňte, nepokrčujte nohy, ruce visí dolů. Představujte si, jak proud energie směřuje od kostrče vzhůru po páteři k zátylku. Lehce napněte zádové valy. Vraťte se do výchozí pozice a ruce zapřete za hlavou. Mírně se prohněte dozadu. Představujte si, že zátylkem odstrkujete zlého ducha. Znovu zaujměte výchozí postoj a hluboce se nadechněte a vydechněte. Vnímejte příjemný pocit, který se vám rozlévá po celém těle.

Opakujte deset až patnáctkrát.

=========
Runová cvičení povzbuzující životní energii
Jak se zbavit napětí a bolesti šíjových svalů