Učíme se řešit problémy … ve spaní

resit-problemy-ve-spani

Když spíme, pomáhá nám mozek hledat odpovědi na otázky, které nás trápí. O tom je přesvědčena harvardská psycholožka Deirdre Barrettová, která se zaměřuje na výzkum spánku a snění. Doporučuje, abychom svým snům věnovali větší pozornost a radí také, jak to dělat.

Výklad snů je obvyklou psychoanalytickou praxí. Freud se domníval, že ve snech nacházejí svůj výraz potlačené lidské instinkty a vášně. Carl Jung byl přesvědčen, že obrazy ze snů odpovídají archetypům, s nimiž pracuje naše podvědomí. Doktorka Barrettová je si jista, že výzkum snů nejen umožňuje nahlédnout do hlubinných sfér lidské psychiky, ale že také poskytuje klíč k řešení mnoha životních problémů.

K práci se sny využívá Barrettová metodu „zrání ve snu“. „Tento termín jsem si vypůjčila od starých Řeků“, vysvětluje. „Ti měli zvláštní chrámy zasvěcené snům, kam přicházeli lidé s nejrůznějšími neduhy, aby se jim ve snu dostalo rady, jak se léčit nebo vůbec vyléčit. Současní psychologové tohoto termínu užívají k označení jakéhokoli postupu užívaného k ovlivnění snů“.

Podle názoru doktorky Barrettové sny, které se točí kolem složitých a hrozivých situací, jsou ve skutečnosti pokusy lidského mozku najít východisko. „Podle mého soudu nám jednotlivosti těchto snů napovídají, jak bychom se měli chovat“, říká. «Obtíž je v tom, že naši pozornost ve snu často neupoutávají právě ty podrobnosti, které by nám mohly pomoci.“

Tvůrčí potenciál snů využívali v minulosti mnozí známí lidé. Gándí v nich hledal odpovědi na výzvy, které před něho kladl osud jeho země. Vynálezy Grahama Bella jsou prý rovněž produktem jeho snění. Spisovatel Kerouac využil některé obrazy ze snů ve své tvorbě. A notoricky známý je případ slavné písně Yesterday, jejíž melodie se Paulovi McCartneymu zdála ve snu.

«Když vyřešení problému nebo nějaký nápad přijdou ve snu, vypadá to, jako by nám je napověděla nějaká vyšší síla. Tolik se to liší od obvyklé logiky našeho uvažování. Bohužel se příliš často spoléháme na racionální myšlení a jen málo pozornosti věnujeme podvědomé činnosti mozku“.

Tady je několik kroků, které doktorka Barrettová doporučuje absolvovat při analýze snů.

  1. Krátce popište svůj problém.
  2. Než usnete, několik minut nad ním přemýšlejte.
  3. Pak si ho představujte jako konkrétní obraz (vizualizujte ho).
  4. Až budete usínat, pomyslete si, že byste chtěli, aby se váš problém ve snu objevil. (V ložnici můžete mít předměty, které vám problém připomínají.)
  5. Mějte vedle postele tužku a papír.
  6. Po probuzení v posteli nějakou chvíli ležte. Vzpomínejte, co se vám zdálo, pokuste se vybavit si více podrobností. Zapište jich co nejvíc a co nejpodrobněji.

=========
Leonardův režim: jak se vyspat během několika hodin denně
Co sděluje poloha, v níž spíme