Kouzelný bod, který vám pomůže snížit nadváhu


Bodem, který vám pomůže vypořádat se s nadváhou vzniklou v důsledku psychologického traumatu nebo šoku, je bod kufang na dráze žaludku.

Kufang leží mezi prvním druhým žebrem, asi 13, 3 cm od pomyslné linie vyznačující střed hrudi. Působení na něj má být mírné a klidné.

Nezávisle na existenci nebo neexistenci nadváhy umožňuje uklidňující nebo harmonizující působení na bod kufang odstranit nebo podstatně zmírnit jakékoli psychické a někdy i fyzické následky psychického traumatu, šoku nebo silného emocionálního otřesu, včetně následků úrazů nebo stresu po prodělané operaci. Aktivace bodu příznivě působí při tíživých starostech, neklidu a nutkavých myšlenkách.

Kufang, zejména ten uložený po pravé straně těla, působí aktivně na lidskou psychiku. Kufang na levé straně silně ovlivňuje kožní problémy.

=========
Nadváha je ochrana
4 příčiny nadváhy, které nesouvisejí s výživou