Jak změnit kvalitu svého života za pomoci dýchání

Lidé stále hledají prostředky, které by jim umožnily stát se šťastnými, bohatými a zdravými. A přitom většinou přehlížejí možnosti, kterých se jim dostalo hned při narození. Některé z nich jsou natolik přirozené, natolik navyklé, že je bereme jako danost a nevyužíváme je jako zdroj. V plné míře to platí také o dýchání. Jak často člověk věnuje pozornost vlastnímu dechu? Dáváme snad svoji náladu, umění reagovat správně na stres nebo svou tělesnou hmotnost do souvislosti s tím, jak dýcháme? Zcela vzácně a zdaleka ne všichni. Přitom platí, že zatímco bez jídla člověk dokáže přežít týdny i měsíce, bez vody pár dní, bez dechu přežije sotva pár minut.

Dýchání jako výživa krevního oběhu.

Co se na fyziologické úrovni děje, když se člověk nadechne? Kyslík je pro krev výživou. A krev zase vyživuje všechny buňky, tkáně, nervy, žlázy a orgány. Proto také stav lidské pokožky, kostí, vlasů, zubů a nehtů, stejně jako váha, kreativita mozku i pracovní výkon závisejí na tom, jak bude oběhový systém nakládat s kyslíkovou výživou. Vzniká tak řetězec: kyslík — krevní oběh — kvalitní výživa všech buněk — zdravé tělo. Veškerá činnost lidského organismu, počínaje trávením a konče fungováním mozku, závisí na přísunu kyslíku.

Dýchání je přirozenou detoxikací.

Dýchání souvisí se všemi fyziologickými tělesnými funkcemi. Správné dýchání organismus celkově vyrovnává a harmonizuje. Avšak nejenom to. Dýchání lidské tělo nejen vyživuje, ale také čistí. V nevětrané, dusné místnosti je vzduch těžký a zatuchlý. Totéž platí pro tělo. Špatným dýcháním se tělo nedostatečně čistí a přestává bezchybně fungovat. Zhoršuje se výměna kyslíku a CO2, vzniká takzvaná respirační acidóza – překyselení. Stejně jako při pobytu v nevětrané místnosti je negativně ovlivněna práce mozku, těžko se soustředíme a pobolívá nás hlava. Je-li takový stav dlouhodobý, začínáme pociťovat častou únavu a spavost. Zhoršuje se zdravotní stav. Dýchání je pro tělo generálním úklidem. Správný dech udržuje systém čistý a „provětraný“. Stačí si připomenout jednoduchý pokus z hodin chemie na základní škole, kdy učitel zapálil dvě svíčky, z nichž jednu přikryl skleněným cylindrem. Její plamen postupně slábl a uhasínal, jak v prostoru ubývalo kyslíku. Mohli bychom říci, že ke stejnému jevu dochází v lidském organismu, když se mu nedostává potřebného množství kyslíku. Tělo nefunguje naplno a člověk nežije plným životem. Je-li plamen svíce slabý, snadno ji zhasí náhodný závan vzduchu nebo snížení teploty. Člověk onemocní z nastuzení nebo infekce. Proto by se jistě každý rád přirovnával ke svíci, jejíž plamen hoří jasně a silně. Správně dýchat je zásadním krokem ke zdraví a zachování mládí.

Dýchání jako manager ovládání stresu.

Lidská psychika je s dýcháním těsně propojena. Každý si jistě uvědomuje, že jeho dýchání se výrazně mění, když prožívá silnou emoci – třeba vztek nebo pláč. Také kladné emoce na dýchání působí – kupříkladu bouřlivý smích nebo silné radostné překvapení. Mění se hloubka dechu i frekvence nádechů a výdechů. Při stresu se dech stává povrchním a mělkým a nárazově dochází i k jeho zatajování. Ze všech vnitřních funkcí organismu je dýchání jediné, které člověk může ovlivnit vlastní vůlí. Toho je využíváno právě při redukci a odstranění stresu. Nejlepším a nejúčinnějším způsobem, jak si poradit se stresem, je přenesení pozornosti na dech. Jestliže nás něco nebo někdo vyvede z míry, je velmi důležité nepřestat se úplně ovládat a neztratit totálně vládu nad sebou – alespoň část udržet pod kontrolou. Tou částí je dýchání a my se musíme soustředit na to, aby bylo hluboké, plné a pravidelné. Když konflikt plane vší silou, pokuste se část své pozornosti přenést z oponenta na svůj dech. Nadechujte pomalu a ještě pomaleji, velmi dlouze vydechujte. Protahovaný výdech vás zklidní, psychické napětí opadne, najdete ta správná, klidná slova a vaše reakce budou mít větší efekt.

Dýchání, rytmus a rovnováha.

Dýchání nám umožňuje udržet si správný rytmus. Všechno kolem má svůj rytmus – vesmír, moře, ptáci, hmyz, lidé i zvířata. Harmonii si můžeme zachovat pouze tehdy, držíme-li se svého individuálního rytmu. Když člověk z rytmu vypadne, ztrácí rovnováhu, stává se podrážděným a napjatým. Zejména ve velkých městech, kde převládá doslova šílené životní tempo, kde působí mnoho různých vibrací a postranních vlivů, je to běžný jev. Je velmi důležité naučit se udržovat si prostřednictvím rytmického dechu rovnováhu chránit ji před rušivými vlivy. Rytmický dech zklidňuje nejenom psychiku, ale uvolňuje také svalstvo a nervový systém, což je pro celkovou rovnováhu velký přínos. Nikoli nadarmo tak důležité správně dýchat při porodu – maminky by mohly vyprávět.

Svůj dech, jeho hloubku i pravidelnost můžeme ovlivnit i správným držením těla. Napřímená záda a ramena tlačená vzad. Mohlo by se zdát, že jde především o estetický dojem. Není tomu tak. Většina lidí si ani neuvědomuje, jak si stlačují hrudník, jak nahrbeně chodí a sedí většinu dne. Správné dýchání a vhodné dýchací techniky mohou pomoci ke správnému držení těla i k odstranění některých vad páteře, k normálnímu postavení pánve a uložení některých vnitřních orgánů, a tím i k jejich správné funkci.

Mnoho speciálních dechových cvičení je součástí jógy, kterou lze pro zkvalitnění dechu jen doporučit. Avšak to nejdůležitější, co můžeme udělat, je učit se správně dýchat. Jak dýchat správně? Tou vůbec nejrozšířenější chybou je povrchní dýchání. Je-li člověk rozrušen, přechází k povrchnímu dýchání hrudníkem. Avšak platí to i opačně – tento typ dýchání způsobuje neklid a napětí. Správné dýchání je dýchání do břicha, se zapojením bránice. Bránice je nejdůležitější dýchací sval. Přesto mnoho lidí při dýchání zapojuje pouze svaly v okolí krku a plic, které jsou tak neúměrně přetěžovány. Držení těla se mění, ramena jdou dopředu a zvedají se vzhůru, rozvoj hrudníku zaostává, křiví se páteř. Správné dýchání je plné a hluboké takzvané brániční, někdy také břišní dýchání. Chcete-li být zdraví a dlouho mladí, naučte se správně dýchat.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Kde ztrácíme a nabíráme energii
Jak se přestat trápit kvůli svému vzhledu