Desetkrát pro meditaci

10meditace

Meditace je široce známá už dávno. Doporučují ji lékaři i psychologové. Nemá žádná věková ani jiná omezení. Není to žádná mystika nebo náboženství, je to jistý stav naší mysli, naší duše, kontrola nad vlastním tělem a rozumem. Meditace uvádí do souladu náš vnitřní svět se světem vnějším.

1. Meditace je dnes trendem: v roce 2013 vyzkoušelo v Americe meditaci 30 miliónů lidí, případně ji praktikovali každodenně. Byli mezi nimi známé osobnosti, veřejní činitelé, sportovci i vojáci.

2. Meditace zlepšuje náladu a upevňuje zdraví: psychologové ji doporučují pacientům s těžkými depresivními stavy. Lékaři v ní vidí vhodný doplněk farmakoterapie, povzbuzující imunitu a urychlující proces uzdravování.

3. Meditace rovněž upevní sociální vazby. Není to čas stravený v osamění – lidem, kteří se věnují meditaci, se rozšiřuje okruh sociálních vazeb a zároveň se zlepšuje jejich kvalita, mizí pocit ztracenosti, samoty a izolovanosti ve velkém světě kolem.

4. Meditací se zlepší vaše schopnost soustředění: zkvalitní se paměť a pozornost, což je velká výhoda jak v práci, tak při studiu i v osobních vztazích. Kromě toho pomáhá meditace kontrolovat poznávací procesy.

5. Ovlivňuje pozitivně mozek: pořádá jeho činnost, zlepšuje spolupráci hemisfér, působí kladně na elektrické aktivity mozku a zvyšuje úroveň intelektu.

6. Meditace rozvíjí obecně kladné lidské kvality: rozvíjejí a prohlubují se takové vlastnosti, jako je schopnost soucitu, empatie, tolerance, odpovědnost, emocionální stabilita a vyváženost a jiné.

7. Přináší nám víru v budoucnost: lidé pravidelně praktikující meditaci netrpí úzkostmi a fóbiemi, mají střízlivý vztah k sobě samým i k životu, hodnotí adekvátně své slabé stránky a dokážou rozhodněji měnit svůj život žádoucím způsobem.

8. Meditace rozvíjí intuici; díky ní se naučíte slyšet svůj vnitřní hlas v jakékoli životní situaci.

9. Meditace zlepšuje tvůrčí schopnosti, je nejrychlejší cestou z tvůrčího dna, katalyzátorem nových nápadů a myšlenek.

10. Meditace je jedním ze základních návyků šťastných lidí.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
10 jógínských zásad pokojného rozumu
Lekce uzdravující síly mysli od Louisy Hay