10 jógínských zásad pokojného rozumu

joga

Tyto zásady nemají změnit způsob vašeho života. Neradíme vám se jich za každou cenu nějak násilně držet. Prostě je mějte při své každodenní práci na vědomí a jejich přítomnost vám pomůže změnit k lepšímu svůj život.

Pravidlo 1 

Pokuste se začít brát jiné lidi takové, jací jsou jsou. Snažte se nevidět v nich jen objekty využitelné pro svůj vlastní prospěch. Začněte brát na vědomí, že také oni jednají podle nějakých svých zásad. V tom se od vás nijak neodlišují – až na to, že jejich plány mohou být poněkud jiné než vaše.

Pokud dokážete respektovat druhé, začnou oni naopak respektovat vás. A zasmějte se občas sami sobě, svému chování a svým grimasám.

Pravidlo 2 

Berte sami sebe takové, jací jste. Uvědomte si, že vaše jednání vyplývá ze způsobu utváření vašeho rozumu. Proto se netrapte kvůli svým nedostatkům a problémům. Přijměte hranice svých možností. Zároveň byste ale měli pociťovat potřebu zbavit svůj rozum rozporů. Právě neschopnost přijmout sebe sama takového, jaký jsem, je zdrojem mnoha trápení našeho života.

Pravidlo 3

Pozorujte své obvyklé reakce na jiné lidi a situaci kolem sebe. Všimněte si, že připoutanost k vnějšku vás přivádí k mnoha zklamáním. Snažte se omezit svou potřebu nalézat štěstí ve vnějších věcech. Žijte, jak jste zvyklí, avšak pokud nedosáhnete toho, o co jste usilovali, přijměte to klidně, s pocitem nezúčastněnosti.

Pravidlo 4

Pojmenujte si své hlavní potřeby, sklony, přání atd. Buďte co možná nejkritičtější. Zvláště si všimněte svých reakcí na takové lidi, které evidentně nemáte v oblibě, nebo se kterými si nesednete. To vám pomůže rozpoznat a v důsledku odstranit své emocionální „prohřešky“. Na celý svět i na lidi v něm pohlížejte jako na své Učitele.

Pravidlo 5 

Snažte se žít v přítomnosti. Nežijte minulostí, netrapte se tím, co už se stalo. Stejně tak se planě nerozrušujte opakovaným prožíváním minulé příjemné zkušenosti. A nepředvídejte budoucnost. Můžete si dělat plány, samozřejmě, ale berte plánování jako součást přítomnosti, ne jako něco, co je skutečně pro budoucnost stanoveno. Snažte se prožívat každou svou chvíli co možná nejplněji, veškerou svou pozornost věnujte tomu, co je přítomné, co je nyní. Budete tak žít plnějším životem.

Když se něčím zabýváte, ať už jste ve vaně, jíte, zametáte podlahu nebo si vyděláváte peníze, snažte se nemyslet na to, kdy to skončí. Vychutnávejte si každý svůj pohyb, každý svůj skutek právě v ten okamžik, kdy ho děláte. Naučte se mít potěšení z pouhého faktu své existence, z toho, že každý váš projev je jejím vyjádřením.

Pravidlo 6

Neztotožňujte se absolutně se svými skutky, se svým tělem nebo svým rozumem. I když se snažíte svůj rozum změnit, je stále jenom pouhou vaší součástí. Není vaším vědomím – svědkem pozorujícím veškeré události, k nimž ve vašem životě dochází. Většina z nás se naprosto ztotožňuje se svým rozumem a svým tělem. Ignorujeme vědomí, které stojí za vším, co děláme. Když očistíme své tělo a rozum, začínáme náhle chápat, že stěžejní je vědomí. Začínáme se ztotožňovat s ním.

Pravidlo 7

Buďte k lidem otevřenější. Podle možnosti dávejte najevo své opravdové city. Když se snažíme nebýt tím, kým skutečně jsme, když se snažíme udělat na lidi dojem a skrýváme před nimi své vnitřní pocity, okamžitě pociťujeme rozumové napětí a odcizení. Zpravidla to posiluje náš pocit, že „celý svět je proti nám“. Kromě toho byste neměli zapomínat, že i ten nejméně vnímavý člověk je v určité míře schopen postihnout, že se snažíte něco skrývat, že třeba máte nějaké tajemství, za které se stydíte; vždycky je možné, že on sám skrývá či skrýval něco podobného.

Pravidlo 8

Pamatujte, že každý je potenciálně schopen dosáhnout těch nejvyšších úrovní uvědomění. To, jak se člověk v danou chvíli chová k okolí nebo k vám, je dáno jeho  psychologickým ustrojením. Jeho současný způsob života je dočasné povahy, bude se měnit a stávat se více harmonickým podle toho zda a kdy začne chápat sám sebe a svůj rozum. My všichni vlastníme nerealizovaný potenciál, který čeká na své odhalení. Vynasnažte se spatřit tento potenciál ve všech lidech, ať je to jakkoli těžké.

Pravidlo 9

Nevyhýbejte se složitým situacím. Obvykle se snažíme zařídit si život tak, abychom se co nejméně stýkali s lidmi, které nemáme v oblibě. Snažíme se vyhledávat lidi a situace, které vyhovují našemu emocionálnímu nastavení. Proto vedeme život uspokojující a utvrzující naši předpojatost. Dívejte se na obtížné situace a své protivníky jako na své Učitele. Právě oni vám mohou nejjasněji ukázat, jak funguje vaše psychika. Jsou to právě naši protivníci, kdo vytahují na světlo naše emocionální konflikty a přesvědčení. Jestliže je rozpoznáme, můžeme s nimi pracovat.

Pravidlo 10

Snažte se představit si sebe sama na místě jiných lidí. Místo abyste reagovali navyklým způsobem, pokuste se pochopit názor či důvod druhého člověka. Když za sebou například někdo nezavře dveře, můžete se rozzlobit. Možná ale, že jenom spěchal. Možná, že myslel na něco jiného. Uvědomte si, že vaše reakce je čistě automatická. Naučte se změnit svou reakci tak, aby dveře, které zůstaly otevřené, ve vás nevyvolávaly emocionální rozladění. A stejný postup uplatněte i u jiných situací.

=========
Co se děje, když pijete vodu nalačno
Co se změní, když přestanete jíst cukr