9 příznaků vysoké hladiny krevního cukru, které obvykle přehlížíme

Zvýšená hladina krevního cukru je prvním znamením přibližující se cukrovky.

Abyste předešli rozvoji této nebezpečné nemoci, musíte včas rozpoznat varovné symptomy a přijmout odpovídající opatření. Být varován znamená být vyzbrojen.

Stálý pocit hladu

Vysoká úroveň cukru v krvi brání pronikání glukózy do buněk. V důsledku toho organismus nedostává dostatečné množství energie a vyžaduje stále více jídla. Proto můžete být stále hladoví, cítit slabost, před očima se vám tmí a točí se vám hlava.

Zvýšená únavnost

Také tento příznak je vyvolán nemožností správného využití glukózy buňkami. Energie, která se organismu dostane, je využívána neefektivně, přičemž se buňkám nedostává paliva, které nutně potřebují. Výsledkem je rychle nastupující únava, která jakoby nemá žádné viditelné příčiny.

Časté močení

Je-li hladina cukru v krvi příliš vysoká, začnou bít na poplach ledviny. Organismus se snaží srovnat koncentraci glukózy v krvi a v buňkách a ředí krev nitrobuněčnou tekutinou, aby koncentraci glukózy v krvi optimalizoval. Časté močení je důsledkem tohoto procesu.

Žízeň

Stálá, neukojitelná žízeň vzniká právě v důsledku velké spotřeby tekutiny. Organismus se snaží normální rovnováhu tekutin obnovit a vysílá mozku patřičný signál. Mozek vyhodnotí úroveň dehydratace, vyvolá pocity suchosti v ústech a silnou žízeň.

Prudký pokles hmotnosti

Při vysoké úrovni glukózy můžete ztratit na váze dosti rychle, i když nijak neměníte jídelníček a jíte vysoce kalorická jídla. Dochází k tomu jednak v důsledku dehydratace, jednak kvůli nízké hladině inzulinu. Ta znemožňuje normální metabolismus glukózy a tělo v hledání zdrojů energie přejde na spalování tuků.

Neschopnost soustředění

Vysoká hladina krevního cukru brání pronikání glukózy také do mozkových buněk. Mozku se nedostává potřebné energie, což se projevuje podstatným omezením rychlosti myšlení, schopnosti soustředit se a rozhodovat.

Problémy se zrakem

U lidí s vysokou úrovní krevního cukru je často pozorováno neostré, rozmazané vidění. Také to je důsledkem dehydratace. Nebezpečné to je proto, že dehydratací velmi utrpí buňky očí, které se postupně deformují a ztrácejí schopnost správného zaostření.

Pomalé hojení

Zvýšená úroveň krevního cukru zhoršuje krevní oběh, zejména v končetinách. Tkáně nejsou dostatečně vyživovány a zasaženy jsou i cévy. Proto i opravdu drobné, nevelké poranění v podobě malého škrábanečku se může hojit celé týdny.

Podrážděnost

Lidé s vysokou hladinou krevního cukru bývají často nervózní, popudliví a podráždění. Mozek je přímo závislý na přísunu glukózy a prudké skoky v její dodávce a nedodávce se samozřejmě záporně projevují na jeho funkci. Rychlé zhoršování nálady je typickým projevem.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Civilizační nemoc. Proč trpí mladí lidé bolestmi v kříži
Proč se utíkáme do nemocí