7 jednoduchých kroků ke zlepšení pozornosti a paměti

7-jednoduchých-kroků

Zhoršování paměti se stoupajícím věkem je prakticky nevyhnutelné. Je však také nezbytné a možné proti němu bojovat.

Škoda, že člověk si nemůže přidat operativní paměť stejně snadno, jako to dokáže udělat se svým počítačem. Trénovat tuto schopnost mozku nicméně může. Než si však začnete cvičit paměť, ujasněte si, s čím je vaše stoupající roztržitost spojena. Kromě věku ji mohou způsobovat také nemoci.

Nedovolte mysli lenošit.

Je známo, že s věkem se rozum stává lenivým. Plasticita mozkových neuronů slábne a pro člověka vyššího věku je například těžší přecházet z jedné činnosti na druhou. Také cévy nejsou ve vyšším věku ve stejné kondici, jako bývaly. Rychlost reakcí se snižuje, klesá objem operativní paměti. Učit se něčemu novému a po delší dobu se soustředit je stále těžší. Proto je stařecký konzervativismus tak častým jevem.

Pokles kompenzačních schopností mozku je občas pozorovatelný i při výzkumu. Při projevech rozumové pasivity magnetická rezonance často prokáže sekundární dysfunkci čelních mozkových laloků. Počátek těchto změn však nehledejme někde v penzijním věku, ale kolem 30. – 40. roku. Proto abychom se bránili poruchám paměti ve stáří, je rozumová aktivita důležitá už od mládí. Ti, kdo už v penzi jsou, pak musejí mozek prohánět dvojnásobně.

Mechanické učení veršů nebo úryvků z prózy mnoho užitku nepřinese, daleko větší význam má kognitivní činnost. Je třeba více číst, řešit rébusy, luštit křížovky, hádanky, studovat cizí jazyky, učit se novým tancům a hře na hudební nástroje. Je ostatně velmi užitečné věnovat se různorodým činnostem a zájmům a neuzavírat se v jednom jediném okruhu. Velmi důležité je pozitivní psychické naladění. Člověk má být přátelský a vlídný, otevřený novým koníčkům a známostem, být zvídavý a třeba i zvědavý.

Sportování mozku.

Upevnit paměť nám mohou pomoci následující činnosti.

Vypravujte přečtené. Často už pouhý měsíc po přečtení knihy nebo shlédnutí filmu se nám jejich obsah vykouří z hlavy. Aby k tomu nedocházelo, vypravujte obsah přečteného nebo viděného přátelům nebo svým blízkým. Pokud nemají čas vám naslouchat, vypisujte podrobně děj na papír. Ještě užitečnější je posuzovat to, co jste viděli nebo četli a srovnávat informace tím získané s údaji, které už máte uložené v paměti z dřívějška. Zlepšuje to zapamatování.

Před spaním si vybavujte celý den. Každý den se snažte vybavit si i ty nejmenší podrobnosti toho, co jste zažili, viděli nebo slyšeli.

Sestavujte identity. Snažte se vybavovat si obličeje náhodně potkaných osob a zachytit je na papíře nebo alespoň v myšlenkách co možná nejpodrobněji. Nemusíte popisovat pouze zevnějšek osob, ale také interiéry, architekturu, zajímavé předměty.

Buďte zvídaví. Zajímejte se o všechno neobvyklé a nové. Učte se zacházet s moderními přístroji. Hrajte hry na počítači. Požádejte vnuky, ať vás naučí pohybovat se ve virtuálním prostoru.

Používejte metodu asociací. Usnadňují zapamatování vzájemně nesouvisejících jevů, předmětů, čísel. Telefonní číslo si zapamatujete snáz, když najdete asociaci ke každé jeho části: například 365-14-122. První číslo je počet dnů v roce, druhé věk vaší vnučky, třetí linka trolejbusu. Jméno nového známého zní Jan Nový. Jan se jmenuje váš manžel a toto je tedy nový Jan ve vašem životě: Jan Nový.

Veďte si deník. Výrazně to snižuje riziko, že na něco zapomenete. Mozek se nebude zatěžovat druhořadostmi, lépe si uspořádá nové informace a zařadí je do svého rejstříku. Vaše paměť se tím obnovuje.

Vyhněte se jednotvárnosti. Věnujte se různým druhům činnosti. Malujte, poslouchejte hudbu, učte se jazykům, tančete, vařte, učte se pracovat s počítačem nebo splétat francouzský cop. Střídání činností je pro mozek blahodárné. Každý jeho úsek odpovídá za určitý typ činnosti a nebudete-li některý dlouhodobě využívat, začne atrofovat.

Poznámka na závěr

Podle výzkumů se lidská paměť zlepšuje do 20-25 let. Potom se drží na stabilní úrovni do 40-50 let, načež se postupně začíná zhoršovat. Bylo zjištěno, že po pětatřicítce-čtyřicítce ztrácí lidský mozek každý den sto tisíc neuronů. Celkem jsou jich miliardy.

=========
Co způsobí masáž tohoto bodu na čele
Jednoduché a účinné způsoby, jak si uchovat mladou mysl v jakémkoli věku.