3 cviky upravující asymetrii tváře

Při provádění těchto cviků neuplatňujte sílu. Pokud pocítíte bolest, okamžitě přestaňte cvičit. Cviky jsou naprosto bezpečné, jestliže se však necítíte dobře, cvičit nezačínejte. Lidé trpící mozkovým onemocněním by tato cvičení provádět neměli.

Pokud chcete dosáhnout skutečně viditelného účinku, musíte cvičit pravidelně každý den.

Ke cvičení používáme v zásadě především měkké části dlaní kolem kořene palce.

1. Položte si dlaně na zátylek tak, aby se části dlaní kolem kořene palce nacházely za ušima. Spojte prsty.

Tlačte dlaněmi na zátylek podle rytmu vlastního dechu, při každém vdechnutí. Při výdechu tlak povolte. Opakujte pětkrát.

2. Výchozí postavení je stejné jako v bodě 1.

Nadechněte se, zadržte dech a tlačte dlaněmi na zátylek. Dech zadržujte 1-3 vteřiny.

Vydechněte a uvolněte tlak.

Opakujte pětkrát.

3. Zápěstí si položte na hlavu tak, aby se prsty obou rukou vzájemně dotýkaly na temeni hlavy. Volně je spojte.

Při vdechu tlačte na temeno směrem dolů a do stran, při výdechu tlak povolte.

Opakujte třikrát.4. Bříška prstů položte na spánky.

Při vdechu vyviňte prsty lehký tlak, při výdechu tlak povolte.

Opakujte třikrát.

5. Přiložte dlaně a prsty na čelo nad obočí takovým způsobem, aby se měkké polštářky dlaní u kořene palce dotýkaly spánků na vnějším konci obočí.

Při vdechu měkce zatlačte na vnější konce obočí směrem ke středu obličeje. Při výdechu tlak povolte.

Opakujte pětkrát.

6. Zápěstí levé ruky si položte vodorovně na čelo, pravou rukou se uchopte za základnu nosu.

Nezávisle na dechu pohybujte jemně rukama do opačných stran.

Pohyby musejí být velmi jemné.

Opakujte desetkrát.

=========
5 vitamínů pro uchování mladistvé pleti
Jak se během 2 minut zbavit stresu