Proč se máme po ránu protahovat

Svižně vyskočit z postele při první zazvonění budíku, rychle do sprchy, nasnídat se a hurá do práce! Víte, že při takovém přístupu budete méně výkonní, kvalita odvedené práce bude nižší a budete častěji nemocní? Daleko lépe na tom budou ti, kdo se po ránu povalují a ještě čtvrt hodinky protahují v posteli.

Příroda tento mechanismus nevytvořila náhodně. Protahovat se ráno po probuzení je vrozený reflex. Bylo by výborné, kdybychom se neostýchali a pořádně se protáhli i po každé hodině svého nehybného sezení u monitoru počítače.

Co nám protažení přináší?

Spouští životně důležité děje v celém organismu. Když vezmete hadici ke kropení zahrady a ve kterém koli místě ji ohnete, voda nepoteče, nebo poteče jen velmi málo. Totéž se děje s lidským tlem donuceným k nehybnosti. Přesněji – s jeho oběhovým systémem. Tělo je protkáno miliardami kapilár. Ne všechny jsou však otevřené a naplněné krví.

Když 8 hodin prospíme v podstatě v neměnné poloze, pouze s malými pohyby, stlačujeme po celou tu dobu své kapipláry na boku, na zádech nebo na břiše – podle toho, v jaké poloze rádi spíme. A když pak dalších osm hodin prosedíme v neměnné poloze u počítače, přetěžujeme cévy v jisté oblasti. Plus navíc obratle vlivem gravitace tlačí jeden na druhý…

Organismus fuguje podle pravidla «Každému to, co potřebuje». Proto když spíme, je svalstvo uvolněné a svalům se dostává přesně tolik krve, kolik potřebují ve stavu klidu. Pak se vzbudíme, svaly musejí tělo zvednout a uvést do pohybu. K tomu potřebují krve více. Jestliže tedy sotva otevřete oči postavíte tělo do vertikální polohy, organismus si s tím jistě poradí, ale celý den bude pociťovat následky tohoto stresu a zakoušet přetíženost. Abychom se vrátili k příkladu s hadicí: je to to samé, jako byste do ní naráz pustili vodu pod vysokým tlakem. Možná by tekla, ale možná také, že by hadice jednoduše pod tím náhlým náporem praskla.

Aby podobným excesům zamezila, nastavila příroda všechny savce na protahovací program. Ihned po probuzení si tímto způsobem v těle zlehka natahují všechny kosterní svaly, uvolňují klouby, napřimují páteř. To vše slouží jako mohutný signál k otevření kapilár. Množství vlásečnic nasycených krví ve svalu ve stavu klidu a svalu pracujícím se liší desetinásobky. Protahování je přípravou organismu k jeho běžné činnosti, je to svérázná rozcvička a uvolnění před plně bdělým a aktivním stavem. Ani běžné ranní cvičení vám nepůjde bez důkladného protažení po probuzení snadno. Kdo si zkrátka dovolí sladce a důkladně protáhnout celé tělo než vyleze z postele, dělá dobře pro své zdraví.

Abychom se protáhnout nezapomněli, je tato činnost u všech savců spojena s centry slasti. Protahování je stimuluje a zvedá nám tím náladu. Krom toho kladně ovlivňuje vidění, chuťový a hmatový aparát. Takže ten, kdo nelituje čtvbrthodinky na důkladné protažení, bude mít více užitku z rozcvičky, víc si pochutná na snídani a za volantem se bude cestou do práce cítit daleko jistější.

Lidské tělo moc dobře ví co a jak dělat, aby se správně probudilo. Podle tvrzení fyziologů první půlhodina po probuzení určuje, jakou budeme mít po celý den náladu. Prudké ranní pohyby a rychlé opuštění postele vám mohou přinést bolesti hlavy a únavu po celý den. Chcete-li získat vhodnou inspiraci, pozorujte někdy své domácí mazlíčky. Nikdo se nedokáže tak důkladně protahovat, jako psi a kočky. Zvláště kočky, které dokážou prospat celkem až 16 hodin denně, se této činnosti věnují často a rády. Totéž můžete pozorovat v ZOO u velkých šelem, které nehybnou polohu a téměř strnulé pozorování návštěvníků přes sklo ohrazujícího výběhu často prostřídají důkladným protažením včetně mohutného zívnutí. Protahují se nejen kočkovité, ale i jiné šelmy, například medvědi.

=========
Jak a proč rozmlouvat se svým tělem
Jak lidi ve skutečnosti vypadají