Nadváha – příčiny hledejte ve své hlavě

nadvaha-priciny

Pokud máte nadváhu, jíž se nedokážete zbavit ani fyzickou zátěží, hladověním a dietou, jestliže i po dosažení jistého úspěchu se vaše váha zakrátko vrací na „obvyklou“ úroveň, bylo by vhodné zamyslet se nad psychosomatickým prvkem nadváhy.

Psychosomatickou součástí nadváhy obvykle bývají:

Snaha přitáhnout k sobě pozornost – čím jsme větší, tím jsme v davu líp vidět, je jedno v jakém kontextu, zkrátka jsme víc vidět.

Dodatečné ukotvení. Nadváha nám umožňuje posílit pocit ukotvenosti, vyvíjíme silnější tlak na zem a tím s ní jakoby posilujeme kontakt. Velký tělesný objem rovněž posiluje dotyk s oděvem, ten nám začíná klást větší odpor a tím zvětšuje náš pocit bezpečného ukotvení.

Strach ze smrti je nejsilnější lidskou obavou. Vyrovnat se s ním nám pomáhají nejrůznější malé radosti, přináležitost k nějaké skupině lidí, materiální hodnoty, hromadění věcí, hltavost.

Stres – organismus začíná produkovat tukové zásoby jako ochranu před stresem.

«Pseudoživot»— řeči o dietách, o nadváze. Vytváření pocitu sounáležitosti s lidmi podobných problémů, podobných témat.

Přetížení – přetěžovaná část těla často bolí buď při doteku, někdy i bez něho. A tuk jako by ji chránil před kontaktem a nasunuje se do ní.

Sexualita – nemožnost uplatnit svou sexualitu ať už v souvislosti s nějakým zákazem či zábranou spojenou s výchovou, prostředím, přesvědčením, náboženstvím, ostýchavostí, nízkým sebevědomím, nejistotou atd.

Senzorická hluchota – neklid, strach, sexuální puzení, vysokou aktivitu, starosti – to vše je možno zaměnit s pocitem hladu. Sexuální touhu je skutečně možné přehlušit jídlem, jenomže potřebu tím neuspokojíme a navíc získáme další kalorie.

Totální tělesné uvolnění napomáhá regenerci všech vnitřních orgánů a také návratu k normální váze.

I když svou nadváhu nemáte rádi, plní pro vás jistou nezbytnou funkci, možná dokonce ne jen jednu. Stává se, že když dokážeme najít a odstranit příčinu napětí, nadváha mizí a objem se zmenšuje. Pokud neodstraníme příčinu, jsou všechny pokusy nicotné a budou připomínat boj s větrnými mlýny.

=========
„Vrozená obezita“. Závisí postava na genech?
Superčistič střev vám pomůže zhubnout