Kdo je hluboce přesvědčen, že bude nemocný, skutečně onemocní

Lidé netrpí tím, co se děje, ale v důsledku svého vztahu k tomu. Proto člověk hluboce přesvědčený o tom, že bude nemocný, skutečně onemocní. A lidský duch je také základním stimulátorem uzdravení.

Kladné myšlenky a pozitivní emoce, to je základ, bez kterého prostě nelze být zdravý, i když se nasadí superuniverzální a superúčinné prostředky léčby a uzdravení.

Podobné přitahuje podobné

Lidé, jejichž myšlenky se stále točí kolem nemocí a kteří o nich ustavičně mluví, budou se vší pravděpodobností nemocní, zatímco ten, kdo si nepřipouští nic jiného než myšlenky na zdraví, bude zdráv. Všechno, co se vám v životě objeví, do něj přitahujete sami, proto také řadu větších či menších bolístek a nemocí jste si přitáhli nesprávnými myšlenkami a jednáním.

Problémem je, že většina lidí už ze zvyku myslí na to, co si nepřejí, načež se diví, že se s tím v životě znovu a znovu setkávají. Zkuste si teď hned uvědomit, že se cítíte zdraví, plní radosti ze života, plní sil a energie, a že ani nic jiného neočekáváte. Vesmír vám odpoví a všechno, čeho jste tak plní, se vám v životě objeví. Zkuste se nejprve cítit zdraví, věřit ve vyléčení a vaše přání se splní.

Nijak to neodkládejte, ani nad tím dlouze nedumejte. Neříkejte si – dobře, nejdřív se uzdravím a pak se začnu radovat ze života. To je špatně. Ciťte se dobře hned teď a přitáhnete události, které vám umožní cítit se ještě líp.

Vděčnost

Vděčnost je ta správná cesta, jak získat do života víc. Dýcháte – buďte za to vděční, máte oči, ruce, nohy, vidíte svět kolem sebe, slyšíte zvuky přírody, lidské hlasy, šum větru… Buďte vděční za všechno, co vás obklopuje. Nevnímejte v první řadě to, co vám chybí. Buďte vděčni za to, co už máte.

Pomozte tělu se uzdravit

Pokud jste nemocní a koncentrujete své myšlení výhradně na nemoc a na její projevy, stále se zabýváte jenom jí a pořád o ní mluvíte, dostáváte se do slepé uličky. Skleslá nálada a chmurné myšlenky tělu nepomohou v jeho uzdravovacím úsilí. Představujte si raději, že žijete v dokonale zdravém těle. Nic vás nebolí, je vám lehko a vesele. Radujete se ze svého zdravého těla. A jste mu vděční.

Formulujte si o svém zdraví kladná tvrzení

Zamyslete se – jaké vaše jistoty, jaká přesvědčení vám brání rychleji se uzdravit? Třeba jste si jisti, že nemoc je vám předurčena dědičně? Někdy se stává, že je někdo přesvědčený, že nikdy nemůže být dokonale zdravý, protože žije v místě s mizerným životním prostředím, nebo že už dosáhl vyššího věku a léta se prostě musí nějak projevit… Je však jenom na vás, jaká přesvědčení si vštípíte, jaká tvrzení si budete opakovat. Ta negativní vás jen utvrzují v tom, že zdraví být zkrátka nemůžete a uzdravit se vám není dáno. Ta kladná vám pomohou udržet si dobrou náladu, optimismus a veselou mysl. A naši předkové dobře věděli, proč říkají, že veselá mysl je půl zdraví.

Lidské možnosti nejsou nijak omezené a tvrzení, do kterých si zformulujeme své přesvědčení, se časem stanou realitou. Klidně můžete být přesvědčeni, že prakticky nestárnete, že časem dozráváte a – mládnete. Vyzkoušejte to!

Pokud se rozhodne, dokáže se každý člověk úplně zbavit svých minulých zvyků, obecně přijatých šablon i tlaku veřejného mínění a dokázat, že síla jeho vnitřního přesvědčení překoná každou vnější překážku.

Naslouchejte svému tělu

Každá nemoc vám něco sděluje, něco vypovídá o vašem těle, jeho potřebách a o vašem vztahu k němu.

Buďte ke svému tělu pozorní. Naslouchejte mu. Tělo má svou vlastní moudrost a můžeme se od něj mnohé dozvědět a o mnohém poučit. Naučte se rozpoznat jeho potřeby, neignorujte to, co vám dává znát jasnými, srozumitelnými signály. Zamyslete se. Kolikrát jste v poslední době potlačovali žízeň? Přemáhali bolest v zádech a pálení v očích u monitoru? Nedbali na kručení v žaludku nebo dobíhali na poslední chvíli na WC? Jedli, aniž byste měli hlad? Ládovali se jídlem, o němž dobře víte, že je nezdravé? K čemu to vedlo? To nejsou jen nějaké vaše nepříjemné nebo snad trapné pocity, to je řeč těla, které se hlásí o své potřeby. Naučte se mít své tělo rádi, rozumět mu, respektovat je a také o ně patřičně dbát. Mnohonásobně vám to oplatí.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Kdo je nejvíce ohrožen psychosomatickými onemocněními
Jídlo posilující imunitu