Jak lidské myšlenky ovlivňují zdraví

Na Východě se říká: «Ani nejhorší nepřítel by nepřál člověku to neštěstí, které mu mohou přinést jeho vlastní myšlenky.»

Jeden z nejproslulejších lékařů raného středověku Avicenna říkal: «K boji proti nemoci má lékař tři prostředky – slovo, byliny a nůž». Všimněte si, že v tomto jeho výroku «slovo» je na prvním místě.

«Den ode dne se mi daří lépe, v každém ohledu, stále lépe a lépe.» Touto jednoduchou větou léčil a v řadě případů i vyléčil francouzský lékárník a psychoterapeut Émile Coué (1857-1926) na počátku 20. století pacienty. Potvrdil se tak předpoklad velkého vědce a přímého předchůdce moderního lékařství Paracelsa, že víra dokáže zázraky. Dodejme k tomu Couého výrok: «Intenzita sugesce je závislá na síle emoce, která ji doprovází.» Coué pokládal autosugesci za účinnou léčebnou metodu. Předjímal dnešní psychologickou metodu pozitivních afirmací.

Dnes už nikdo nezpochybňuje, že psychický a fyzický stav bezprostředně souvisejí. Nejlepší ochranou před jakoukoli nemocí nebo infekcí je pevná víra ve vlastní zdraví a kladné emoce. Negativní myšlenky jsou ničivé.

Podle jednoho z důležitých konstatování psychologie slovní vyjádření lásky, sympatie nebo nadšení posiluje životní energii člověka, jemuž je adresováno. Stejně tak zlá nebo nelaskavá slova jeho životní energii podrývají.

Abychom čelili nemocem založeným na špatných myšlenkách, držme se rady dávných mudrců: radujme se ze života, ať je jak chce těžký!

Myslíš na dobré – očekávej dobré.

Myslíš na špatné – špatného se ti dostane.

To, na co ustavičně myslíme, přerůstá v přesvědčení, že se to musí nebo může stát. A víra zrodí událost…

Proto počínaje dneškem začněte myslet jen na to dobré a doufejte v to nejlepší.

Vyzbrojte se dvěma zlatými pravidly amerického kardiologa a uznávaného specialisty v oboru prevence infarktu myokardu Roberta Elliotta:

Pravidlo první: nerozčilujte se kvůli hloupostem.

Pravidlo druhé: všechno jsou hlouposti.

=========
Civilizační nemoc. Proč trpí mladí lidé bolestmi v kříži
Pravidelná obnova lidského organismu