Bert Hellinger: jak se zbavit všech nemocí

hellinger

Bert Hellinger (nar. 1925), je německý psychoterapeut, autor více než 30 knih. Známým se stal jako tvůrce originální psychoterapeutické metody tzv. rodinných konstelací a systemických konstelací. Systemická konstelační práce mu kromě jiného umožňuje nahlížet nevědomé souvislosti a příčiny zdravotních psychosomatických problémů: mluvíme o metodě zdravotních konstelací.

Jedno z důležitých poznání, které se mi odkrylo při rodinných konstelacích, se týká zdraví. Úplného zdraví. Мnohé nemoci představují lidi, kterých se my sami nebo naše rodina chceme zbavit, na které jsme zapomněli nebo je vyloučili. Můžeme si to ověřit, obrátíme-li se k vlastnímu nitru. Budeme k tomu potřebovat jen pět minut. Zamíříme svůj vnitřní zrak na vlastní tělo a zaposloucháme se, kde nás něco bolí, nebo se skrývá nějaká nemoc. Jak obvykle na něco podobného reagujeme? Chceme se toho, co nás bolí, nebo způsobuje onemocnění, zbavit. Stejně tak jako jsme se my sami nebo naše rodina chtěli zbavit nějakého člověka.

Teď však budeme postupovat jinak. S láskou přijmeme do své duše a do svého srdce to, co nás bolí i to, co způsobuje nemoc. Řekneme tomu: „Můžeš u mě zůstat. Ve mě dokážeš najít klid“. Budeme při tom pozorovat účinek, který to má na naše tělo, co to v něm vyvolává a probouzí. Často bolest zeslábne a cítíme se lépe.

V další etapě se pak budeme pokoušet vycítit, s kým je nemoc nebo bolest spojena. Se kterým vyloučeným nebo zapomenutým člověkem. Snad s někým, k němuž jsme se my sami nebo naše rodina zachovali nespravedlivě? Po nějaké době to budeme vědět, nebo alespoň předpokládat. Nyní se společně se svou bolestí nebo se svým onemocněním na toho člověka díváme. Říkáme mu:

„Teď tě vidím. Teď si tě vážím. Teď už tě mám rád. Teď mám pro tebe v srdci místo“.

Jak se potom budeme cítit? Jak se bude cítit naše nemoc? Jak se bude cítit naše bolest? „Úplné“ zdraví v této souvislosti znamená „všichni“.

Bert Hellinger

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz 

Chcete vylepšit svoji fyzickou formu, být štíhlejší nebo si prostě upevnit zdraví? ZAČNĚTE SVOJI CESTU ZA TĚLEM SNŮ TEĎ HNED! 
========
Souvislost mezi vnitřními orgány a psychosomatickými onemocněními
Koření na místě léků