Souvislost mezi vnitřními orgány a psychosomatickými onemocněními

psychosomatika-nahled

 

Mnohé psychologické problémy a fyzická onemocnění spolu souvisejí a mohou záviset na stavu vnitřních orgánů. Stav vnitřních orgánů může ovlivnit některé charakterové rysy, pozitivní i negativní emoce. Prastará součást tradiční čínské medicíny, terapie Zhen Jiu uvádí tyto příznaky vzájemného působení:

psychosomatika-uvnitr-clanku

JÁTRA A ŽLUČNÍK

Pozitiva: dobrota (základní); odvaha, vyvážený intelekt; chladnokrevnost a obezřetnost jednání; svobodymilovnost; tvůrčí aktivita; jasnost myšlení spojená s konstruktivním přístupem a progresivitou; mírumilovnost a ochota ke spolupráci.

Negativa: hněv (základní); krutost; sklon k vymýšlení grandiózních ambiciózních plánů nemajících oporu ve znalosti způsobu realizace; prchlivost; nepromyšlenost; ukřičenost; sklon k neslušnému vyjadřování; posedlost; svéhlavost; puntičkářství; formalismus, rozporuplnost; sklon k soupeření; sklon k násilí a vraždě posilovaný vlivem záporných emocí ledvin (tzv. extroagrese: agrese obrácená proti vnějšímu světu) .

SRDCE A TENKÉ STŘEVO

Pozitiva: radost (základní); štěstí; hojnost lásky; oduševnělost; srdečnost a soucit; čestnost a ušlechtilost; duševní teplo; trpělivost; úctyplný vztah k lidem; zdvořilost; vytříbenost; vnímavost a účast.

Negativa: nesrdečnost; neklid; duševní chlad; krutost; poníženost; neuctivý vztah k jiným; nepromyšlenost jednání; nevkus; netrpělivost; nudnost; absence smyslu pro humor; zlostnost; strach z nemoci a smrti; urážlivost s tendencí oplácet; podrážděná reakce na děti, hluk, shon, jasné světlo; hysterie.

SLINIVKA A ŽALUDEK

Pozitiva: optimismus; vyváženost; sklon k uvažování; upřímnost; duševní otevřenost; víra a důvěra; soustředěnost; důkladnost; rozumný úsudek; vyváženost přání a možností; preciznost; soulad s jinými; komunikativnost; pohostinnost; závaznost (člověk držící slovo).

Negativa: nepřejícnost; podmračenost; neklid; uspěchanost; citlivost a zranitelnost; předpojatost; sklon k předsudkům; neúměrná starostlivost nebo obavy; špatné hospodaření s časem (vždycky spěchá a vždycky má zpoždění, nedostatek času); nemotornost; napjatost; faleš; upovídanost; nevyváženost v komunikaci; snaha izolovat se; závistivost; přejídání přecházející v nechutenství; vymizení tendence přátelit se a pocitu vlastní důstojnosti; klaustrofobie.

PLÍCE A TLUSTÉ STŘEVO

Pozitiva: bystrost; svědomitost; intuitivnost; serióznost; rozhodnost až po hrdinství; názorová pevnost; statečnost; přímost; solidnost; štědrost; umění odpouštět a dělit se s ostatními.

Negativa: starost (i když vlídná); smutek; deprese; pesimismus; sklon k poraženeckým náladám a zveličování nepříjemností; nespořádanost; nepřirozenost; rozpačitost; pochybnosti; nespolehlivost; nezodpovědnost; bezvýznamnost; žárlivost; urážlivost; pokrytectví.

LEDVINY A MOČOVÝ MĚCHÝŘ

Pozitiva: životní optimismus; klid; chladnokrevnost; nebojácnost; uvolněnost; obezřetnost a racionalita; citlivost; vytrvalost (ne však tvrdohlavost) při dosahování ušlechtilých cílů.

Negativa: strach (nekontrolovatelný); flegmatičnost; pasivita; slabošství; chladnost; roztržitost; omezený rozhled; labilita; nemravnost; paranoia; lakota; uzavřenost, absence iniciativy a pohyb v uzavřeném kruhu bez viditelných výsledků; únava prací, přáteli, rodinou i vlastním životem (život ztrácí smysl); sebevražedné sklony, pokud se přidají také negativní emoce plic (introagrese).

Jestliže známe příslušnost té či oné emoce k určitému vnitřnímu orgánu, můžeme již předem porozumět, který z orgánů strádá, zjistit stupeň rozvinutí a směřování patologického procesu a získat prognózu léčby.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
9 typů bolesti, kterou nezpůsobuje nemoc
Čínské kuličky upevňují zdraví. (15 minut denně).