K čemu jsou nám nemoci?


Podle ajurvédy lze všechny nemoci rozdělit do pěti skupin:

1. Nemoci – učitelé

Tyto nemoci vznikají, když člověk „uhne“ ze svojí evoluční cesty do slepé uličky. Jsou svérázným indikátorem lidské nedokonalosti a chyb. Z pohledu evoluce nás tyto nemoci zastavují, abychom se neodchýlili od svého pravého programu. Podle pozorování tvoří výskyt těchto nemocí v moderní společnosti 60-70 procent.

2. Nemoci – přátelé


Podobná onemocnění chrání organismus před mnohem horšími patologiemi. Například systémové dermatitidy (ekzémy, neurodermatitida, lupénka) chrání člověka před daleko těžšími následky neduhů jakými jsou bronchiální astma nebo cirhóza jater. K jejich léčení moderní medicína obvykle využívá kortikoidy, které však nejen že blokují odchod toxinů kůží, ale postupně vedou ke vzniku řady nežádoucích vedlejších účinků jako například kortikosteroidní nedostatečnosti.

“Nemoci – přátelé” vyžadují správné hodnocení ze strany lékaře a jejich léčení musí být zcela jiné než v obvyklých případech. Podobných onemocnění bývá kolem 3-5 procent.

3. Nemoci – pomocníci

Početné viry stejně jako jiné druhy infekce, stejně jako mnohé fyzikální faktory (geomagnetické bouře, vliv patogenních zón) mají na lidský organismus posilující, adaptogenní vliv. S jejich pomocí tělo jako by absolvovalo určitý trénink k překonání těžších neduhů. “Nemoci – pomocníci” obvykle přecházejí samy, bez léčení a nevyvolávají velké znepokojení. Setkáváme se s nimi ve 3-5 procentech případů.

4. Nemoci – průvodci

K těmto onemocněním dochází několik let před smrtí a z pohledu ajurvédy se vyléčit nedají. Soudobé výzkumy naznačují, že příčina úmrtí je zakódována na molekulární úrovni v DNK už během nitroděložního vývoje. „Nemoci – průvodci“ jsou spojeny se zastavením mechanismu lidských „velkých a malých biologických hodin“, vlastně vyčerpáním tak zvaného ódžasu – podle ajurvédy základní esence bytí, kterou získáváme při narození a v průběhu života ji postupně ztrácíme. «Nemoci – průvodci“ přicházejí, aby zajistily náš odchod z tohoto světa, vždyť nikdo neumírá jenom „na stáří“. V současné době je těchto nemocí 10-15 procent případů.

5. Nemoci – nepřátelé

Vznikají výlučně z vnějších příčin, například působením ionizovaného záření, požitím či požíváním silně účinných toxických látek (alkohol, cigaretový dehet, drogy), průnikem kancerogenů do organismu, dále také ze vzduchu, vody, potravy nebo v důsledku silného podchlazení organismu. S těmito nemocemi se setkáváme v 5-10 procentech případů.

=========
9 kroků k uzdravení bez prášků
Kontrola zdraví: 7 biologicky aktivních bodů na chodidle.