Varikózní rozšíření žil – psychosomatika a léčba

varikoz

Tento jev zneklidní každého, ale málokdo tuší, že ovlivnit jeho vývoj mohou psychologické problémy. Jednou z příčin vzniku varixů může být nízké sebevědomí a pochybnosti o vlastních silách, stejně jako trvalý stav nevole. Povězme si něco o rozvoji tohoto neduhu z hlediska psychosomatiky.

Vývoj psychosomatických onemocnění ovlivňují různé psychologické faktory:

 1. typ temperamentu;
 2. zvláštnosti osobnosti;
 3. dědičnost;
 4. neurodynamické zlomy;
 5. pozadí rodinných a jiných sociálních faktorů.

Příklady psychosomatických příčin vzniku varikózy

Sebejistý člověk hledí do budoucnosti s optimismem, je schopen stanovit si jasné cíle, zformulovat úkoly a nezastavit se, dokud nedosáhne jejich naplnění. Životem jde jistě a s tím, jak se mu daří je spokojen.

Člověk, který má naopak z budoucnosti obavy, je nejistý a zmatený, mívá s dolními končetinami problémy. Životní stagnace s absencí jakékoli vyhlídky se projeví jako varikóza dolních končetin.

Člověk musí den za dnem chodit do neoblíbeného zaměstnání. Přání netrávit dny na tomto místě může najít výraz v pocitu tíhy a bolesti nohou, které odmítají nosit svého pána na místo, které nemá rád. Žíly opuchnou a nohy otékají. Je třeba neprodleně přijmout opatření k odstranění metafyzických příčin provokujících vznik varikózy, neboť existuje nebezpečí, že nemoc povede k úplné imobilitě.

Psychosomatické příčiny vzniku varikózy

 1. vyčerpávající práce;
 2. nepravidelná práce;
 3. množství různých starostí;
 4. strach ze zítřka, nejistota ohledně vlastních sil;
 5. něčí ustavičný nesouhlas s vaším jednáním;
 6. zveličování životních problémů, na které narážíte;
 7. setrvávání v nepříjemné situaci.

Psychosomatické příčiny varikózy nezmizí samy od sebe. Máte-li si zachovat zdravé nohy, je třeba vynaložit jisté úsilí k odstranění zátěže, která vás zbavuje klidu. Pamatujte, že mnohé problémy lze řešit tím, že je nedržíme v sobě a také změnou vlastní životní situace.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
O čem vypovídá bolest různých částí těla
Japonské léčitelské umění