Jídlo v plastové krabičce: co bychom měli znát

plast

Ne každý plast je stejně bezpečný…

Kolik toho víte o nákupu potravin v plastových krabičkách? Každý nejspíš věnuje pozornost především vyznačené záruční době. To ale k ochraně vlastního zdraví nestačí.

Na plastových obalech musí být vždy vyznačeno, z jakého typu plastu jsou vyrobeny. Je to velmi důležitá informace. Konec konců každá umělá hmota uvolňuje do zabaleného obsahu chemikálie různého stupně škodlivosti.

Platí to především tehdy, hodláme-li krabičku použít opakovaně nebo obsah ohřívat v mikrovlnné troubě bez toho, že bychom ho přesunuli na talíř.

Každé plastové balení musí mít jedno z uvedených označení. Co znamenají?

1. PET nebo PETE

PET – nejčastěji využívaný plast na světě (polyetylenftereftalát). Důležité je vědět, že je určen k JEDNORÁZOVÉMU použití. Pokud do takového obalu po vyprázdnění nalijete vlastní nápoj nebo vložíte nějaké potraviny, počítejte s tím, že vám s nimi do organismu mohou proniknout některé látky (ftaláty-změkčovadla) ovlivňující funkci ledvin a jater a působící na hormonální rovnováhu (testosteron). Na už použitých obalech se rovněž mohou zachytit některé bakterie.

PET patři do žlutého kontejneru, je recyklovatelný.

2. HDP nebo HDPE

Tzv. vysokohustotní polyetylén, mikroten. K uchování nápojů a potravin velmi vhodný plast. Neuvolňují se z něj prakticky žádné škodliviny. Odborníci doporučují kupovat pokud možno nápoje v obalech právě z tohoto plastu. Je to bezpečné a z ekologického hlediska vhodnější, protože je dobře recyklovatelný.

Jde o pevný druh plastu, nejčastěji využívaný při prodeji mléka, hraček, mycích prostředků a také při výrobě jistého množství umělohmotných sáčků.

3. PVC nebo V

Polyvinylchlorid. Měkký, ohebný plast obvykle využívaný k uchování olejů a ve výrobě hraček. Vyrábějí se z něj ochranné obaly – blistery – na neuvěřitelný počet nejrůznějších výrobků. Využívá se jako izolace počítačových kabelů, s patřičnými přísadami slouží jako materiál pro výrobu rour a potrubí (novodur) a ve stavebnictví. PVC je poměrně necitlivý na sluneční záření a povětrnostní vlivy vůbec. Často jsou z něj vyráběny okenní rámy nebo zahradní hadice.

Odborníci doporučují, pokud máte jinou možnost, se koupi obalů z PVC raději vyhnout, neboť se z něj uvolňují nejméně dvě nebezpečné chemikálie působící endokrinní systém (ovlivňují hormonální rovnováhu).

PVC je rovněž jen velmi obtížně recyklovatelný až nerecyklovatelný a představuje závažný ekologický problém.

4. LDPE

Hovorově nesprávně igelit, nízkohustotní polyetylén. Využíván k výrobě lahví a sáčků, fólií ke skupinovému a přepravnímu balení zboží. Do přepravované vody neuvolňuje chemikálie. Nicméně za vysokých teplot, pod vlivem UV záření nebo vystaven kyselému prostředí může v určitém množství uvolňovat látky zdraví škodlivé (bisfenol A), působící na endokrinní systém – produkci hormonů. Buďte tedy pozorní při výběru toho, co v těchto obalech kupujete a v jakých podmínkách je to v obchodě uloženo.

Tento plast je recyklovatelný.

5. PP

Polypropylen. Bílý nebo poloprůhledný plast. Často využíván k balení jogurtů, mléčných nápojů a šťáv.

Je tepelně odolný. Za studena je relativně bezpečný, avšak pokud narazíme třeba na varnou konvici vyrobenou z polypropylenu, měli bychom brát v potaz, že zahříváním se z tohoto plastu do vody může uvolňovat formaldehyd, který má negativní vliv na lidské zdraví.

Je recyklovatelný.

6. PS

Polystyrén je často využíván k výrobě kelímků do kávových a jiných nápojových automatů a prodejen rychlého občerstvení. Je levný a celkem pevný. Za normálních teplot neškodný. Při zahřátí uvolňuje škodlivé chemikálie. Zcela nevhodný k uchování horkého jídla nebo nápojů.

Recyklovatelný.

7. PC neboli polykarbonát

CD a DVD nosiče, pouzdra na mobily a optická „skla“, to je nejčastější využití polykarbonátu, s nímž můžeme běžně přijít do styku. Vyrábějí se z něj však také láhve, nádoby na potraviny a jiné obaly. Z polykarbonátu se do ovzduší nebo do materiálu v něm přechovávaného uvolňuje bisfenol A. To je zdraví škodlivá, endokrinní systém narušující látka. Je rozhodně lépe vyvarovat se konzumace nápojů nebo potravin, které byly uchovávány v polykarbonátových obalech.

Na jaře 2011 Evropská komise zakázala výrobu a prodej dětských kojeneckých lahví obsahujících bisfenol A.

Krátké shrnutí :

  1. Pozorně prohlížejte obaly kupovaných potravin a nápojů. Jednorázové obaly nejsou škodlivé, nejsou však určeny k opakovanému použití! To se v první řadě týká dětské výživy.
  2. Pokud už používáte k ohřátí jídla mikrovlnku, rozhodně je nejprve přendejte do keramické nebo jiné, do mikrovlnné trouby vhodné nádoby. V žádném případě nepoužívejte plast.
  3. Při nákupu nové varné konvice preferujte skleněné nebo keramické výrobky.

Na internetu můžeme narazit na velké množství debat, odborných i laických diskusí na téma škodlivosti řady látek, obsažených v umělých hmotách. Legislativa a přísné zdravotní normy se samozřejmě snaží chránit lidské zdraví.

Řiďme se zdravým rozumem i tam, kde škodlivost dosud není jednoznačně prokázána. I když možnost nebezpečí není stoprocentní, je lepší se chovat, jako kdyby stoprocentní byla. Zkuste uplatnit tento princip předběžné opatrnosti i ve vlastní domácnosti.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Jaké banány se mají jíst: zelené nebo s tečkami
Má smysl utrácet za biopotraviny?