Harvardský step-test. Zjistěte svoji kardiorespirační zdatnost.

Tento test byl na Harvardu vypracován v roce 1942. Je znám jako Brouhův nebo také Harvardský zátěžový test. Je jedním z nejstarších zátěžových testů. Chcete-li zjistit, jaká je vaše přibližná fyzická zdatnost a jak vaše srdce reaguje na zátěž, můžete si test provést i v domácích podmínkách.

Potřebovat budete: stupínek o výšce dané vaším věkem – dospělí muži 50 cm, dospělé ženy 40-45 cm, děti a mládež 30 cm vysoký – a stopky (třeba na mobilu).

Pohodlně se oblečte a obujte. Pak si v klidu vsedě změřte tepovou frekvenci za 30 sekund. Údaje zapište. Postavte se před stupínek. Libovolnou nohu položte na stupínek, druhou necháváte na zemi. Nyní budete vystupovat střídavě levou a pravou nahoru na stupínek – vystoupíte, obě nohy jsou na stupínku a hned dáváte druhou nohu na zem. Výstup musíte provádět bez opory (např. o stehna), ve vzpřímené poloze. Vydržet byste měli 5 minut (je-li vaše tělesná zdatnost nižší, můžete celkovou dobu zkrátit na 3 minuty) v tempu 30 výstupů za minutu, jeden výstup (nahoru-dolů) tedy trvá asi 2 sekundy.

Když cvičení dokončíte, opět si vsedě změříte tepovou frekvenci: ihned po skončeném cvičení, potom cca 1,5 minuty, 2,5 minuty a 3,5 minuty po dokončeném cvičení. Hodnoty zapózujte.

Nyní můžete určit svůj index zdatnosti (IZ). Vytvořte zlomek, v jehož čitateli bude délka vašeho cvičení v sekundách násobená 100 a ve jmenovateli součet všech tří tepových frekvencí, které jste naměřili po cvičení.

Zjištěnou hodnotu IZ porovnejte s hodnotami dole a přiřaďte odpovídající fyzickou zdatnost.

pod 55 bodů slabá tělesná zdatnost
55 – 64 bodů nízký průměr
65 – 79 bodů vysoký průměr
80 – 89 bodů zdatný
90 a více bodů velmi zdatný

=========
Desatero pro ochranu zraku před negativním působením elektroniky
Královské cvičení: soubor cviků při bolestech v zádech