Může být nadváha zdravá?

Existují lidé s deseti nebo i padesáti kilogramy nadváhy, kteří tvrdí, že jsou se svou váhou spokojeni a cítí se výborně. „Inkvizitoři vidličky a lednice“ namítají: to není možné. Člověk s nadváhou být zdravý nemůže a veškeré jeho ódy na otylost jsou pouhým utěšováním sebe sama. Taková je zhruba podstata všech sporů na téma nadváhy a s ním spojené otázky kvality života.

Pravda se obvykle nachází někde uprostřed. Operovat krajnostmi je velmi snadné, zvláště když na jeden pól postavíme pevně tvarovanou krásku sportovního zjevu a na druhý dušnou ženu ve vysoké fázi obezity.

Jenomže na rozdíl od světa abstrakce a zobecňování můžeme na ulicích vidět obraz zcela jiný: atletické dámy a pány neoplývající křehkostí či pružností, zato však dobrou náladou, ženy a muže plnoštíhlé, extrémně vyhublé, s problematickými partiemi a tak dále.

Mohli bychom to nechat na individuálním přístupu a zálibě, my však hledáme kritéria zdravotní, proto se pokoušíme zjistit, zda je možné, aby nadváha neovlivňovala naše zdraví.

Důležitá poznámka: ze zdravotního hlediska normální váha se může odlišovat od váhy módní a obecně společností v tom kterém období akceptované. Například mladá žena normostenického typu by při výšce 170 cm měla ideálně vážit 58 – 62 kg. To je normální, zdravá váha. Avšak při dnešní módě akcentující štíhlost až na hranici vyhublosti je mlčky pokládáno za žádoucí vážit při této výšce ne více než 57, ale raději 53 – 55. Brazilská supermodelka Adriana Lima měří 178 cm a její váha je pouhých 53 kg. Proto připomínáme, že když mluvíme o „normální váze“, máme na mysli váhu fyziologickou, nikoli esteticky trendovou.

Vzájemný poměr váhy a zdraví

Faktem je, že čím výrazněji se váha odlišuje od normální, tím silnější – a negativnější – je její vliv na zdraví. Platí to mimochodem v obou směrech, neboť škodlivá je jak nadváha, tak vyhublost. Problémy začínají už v prvním stádiu otylosti a s narůstající vahou jsou stále nebezpečnější. Zjednodušeně řečeno, pokud je vaše normální váha 58-62 kg, pak vám při váze 70 kg nic nehrozí, při 58 kg je váha už rizikovým faktorem a při 100 kg se rizika a negativní vlivy spojují v podobě závažných poruch.

Pokusíme se zakreslit kruh zdraví pro všechny případy nadváhy. Vymezíme více či méně objektivními hranicemi oblast, kde kilogramy nepředstavují zdravotní riziko a vy se můžete směle pustit do sporu s milovníky zřetelně vystupujících žeber.

Rámec zdraví:

1. Podle BMI (Body Mass Index)

Norma BMI (podíl tělesné hmotnosti a čtverce výšky vyjádřené v metrech) leží mezi 19 a 25. Obezita prvního stupně začíná na BMI 30. Oblast, kde nadváha prakticky nemá vliv na zdraví, je charakterizována BMI mezi zhruba 24 – 26, to znamená blízko horní hranici (pokud se řídíme BMI, musíme rovněž brát v úvahu tělesnou stavbu).

2. Podle normální váhy

Vypočítejte si svou normální (ideální) fyziologickou váhu, přidejte k výsledku 15 % a dostanete zdravé maximum. Například při normě váhy 58 – 62 kg vezmeme horní hranici a připočítáme 15 % : 62 + 9,3 = 71,3 kg. Pokud se tedy vaše váha vejde mezi 62 až 72 kg, neovlivňuje negativně vaše zdraví.

Tabulka váhy a výšky u žen a mužů.

tabulka-ves

Ke stanovení optimální váhy můžeme použít vzorec zohledňující věk:

Tělesná hmotnost = 50 + 0,75 (V – 150) + (v – 20) : 4

V – výška
v – věk (roky)

3. Podle obvodu pasu

Abdominální obezita, při níž se přebytečný tuk ukládá v oblasti pasu a břicha, utlačuje orgány dutiny břišní. Je zdraví nejvíce nebezpečná a závažným způsobem zvyšuje nebezpečí vzniku a vývoje kardio-vaskulárních onemocnění a diabetu II. typu. Kontrolním údajem je obvod pasu. U žen by neměl překročit 80, u mužů 94 cm.

Někdy se také užívá ukazatel WHR (pas boky index) vyjadřující poměr obvodu pasu a obvodu boků – např. normální WHR index u žen by měl být nižší než 0,85.

Při stanovení rámce zdraví při nadváze je třeba brát v úvahu také individuální faktory. Je-li žena sportovkyně, velmi vysoká nebo naopak velmi malá, výrazný astenický nebo hyperstenický typ, pak ukazatele váhy, BMI a obvodu pasu se u ní budou lišit, i když ne příliš významně.

Fyziologie nebo estetika?

Co vyplývá ze všech uváděných údajů je zřejmé : pokud se vaše údaje vejdou do objektivního rámce normy, pak se otázka přesunuje z roviny zdraví a fyziologie do roviny estetické. A to je prostor, kde se můžeme setkat s tvrzeními typu: „Kdo je tlustý, nemůže být hezký“, „Obliny a tvary dělají ženu ženou“ nebo „Hubená koza ještě není gazela“.

Střety mohou dosáhnout biblických rozměrů a odkazy na Rubensova plátna či citáty Karla Lagerfelda jsou běžným typem zbraně . Důležité je pochopit jedno: v oblasti estetiky jsme v oblasti subjektivity. Tady neexistují žádné jedině správné ani žádné pomýlené názory, existuje pouze množství nejrůznějších pohledů a vkusů, opírajících se o více či méně sporu adekvátní argumenty.

Zdraví je ovlivňováno velmi mnoha faktory – váha je jen jedním z nich, i když velmi důležitým. Je třeba posuzovat komplexně životní způsob. Například žena s 10-15 kg nadváhy, která nemá žádné škodlivé návyky, pěstuje fitness a cítí se dobře, je celkově zdravější, než žena s ideální váhou, avšak nulovou fyzickou aktivitou, vášní pro fast food a alkohol. A to nemluvíme o genetické výbavě a systémových onemocněních!

Z hlediska perspektivy lidského zdraví je pro tělo nejlepší variantou stálá, ve fyziologickém slova smyslu normální váha s minimálními výkyvy. Stejně tak důležitá je přítomnost dostatečné svalové hmoty a její zdravé propojení s tukovou tkání. Pokud myslíte především na své zdraví, dívejte se tímto směrem a neuděláte chybu.

=========
5 druhů ženského bříška – a jak se ho zbavit
Desatero pravidel správného hubnutí