Zvuková terapie a její blahodárné působení na člověka

Zvuková terapie existuje už velmi dávno, od dob dávných civilizací. Je součástí kultury mnoha národů, které pokládají zvuk za jednu z cest k prohloubení lidského vědomí a k jeho zkvalitnění. Představte si zvuk hromu, šumění listů, tichý večerní příboj, zpěv a hlasy všeho živého za úsvitu. Zvuky představují celý svět, do kterého se můžeme vydat na cesty jako do zaslíbené země hojení a uzdravení. Stačí zvuk maminčina hlasu, aby se uplakané dítě ztišilo a spokojeně usnulo.

Co to je, zvuková terapie? Jde o metodu stimulující organismus k hojení a léčení. Všechno na světě je stvořeno z látky o určité vibraci. Správně zvolené zvukové vlny s ní spolupůsobí a synchronizují vaše tělo s frekvencí hojení v každé jeho části, od hlavy až po paty. Schopnost vnímat vibrace je dána každému, je jenom třeba ji cvičit a posilovat.

Ve zvukové terapii se běžně pracuje s pojmem energetické centrum. Tento pojem zahrnuje sedm čaker, které leží v různých částech těla. Zvuková terapie posiluje uzdravující proces vyvažováním frekvencí těchto pro člověka životně důležitých energetických center.

Jsou-li energetická centra dokonale vyvážena, energetické toky zajišťují úplné zásobení organismu nezbytným množstvím energie. Základním nástrojem zvukové terapie je lidský hlas. Hlasové vibrace jsou speciálně uplatňovány v některém z terapeutických přístrojů, založeném na rezonanci. Má se za to, že vytvoření dokonalé duševní harmonie a sjednocení těla, mysli a duše nejlépe vyhovuje zvuk „Ooommm“. Za účelem odpočinku těla i duše bylo rovněž vytvořeno mnoho různých způsobů zpěvu, hry na skleněných pohárech a jiných nástrojích hudební produkce.

Nadbytečné zvuky.

Rámus nejrůznějšího druhu, předimenzované hlasité zvuky, řev motorů, hulákání reklam a celkový hluk megapolisů narušují vyváženost lidského organismu. V mozku vystavenému takovému působení vzniká dysbalance chemických procesů. Velký hluk probouzí v člověku několik možných reakcí, mezi kterými jsou i útěk nebo boj. Když kupříkladu uslyšíte hlasitý zvuk klaksonu, okamžitě uhýbáte stranou, ať už jste za volantem, nebo jdete pěšky. Chcete se vyhnout možnému nebezpečí. Čelit dopadům tohoto škodlivého zaplavení nadměrným hlukem můžeme pouze přesunem do míst, kde panuje dosud ticho a slyšet jsou jenom zvuky přírody, nebo kde svou mysl zklidníme poslechem hudby.

Lidí, kteří by hudbu vůbec nevnímali, je opravdu málo. Hudba je běžnou kulisou při studiu i při práci, stejně jako při odpočinku. Jsou lidé, kteří hudební pozadí přímo vyžadují, protože se při něm lépe soustředí. Hudba snadno navozuje určitou náladu a působí bezprostředně na lidské emoce. Cvičení nebo tanec bez hudby nemají ani zdaleka ten náboj a účin, jako jsou-li hudbou doprovázeny. A i když hudba doprovází i některé smutné události v životě člověka, spojována je především s radostí. Také hudba působí na člověka určitými frekvencemi zvukových vln. Muzikoterapie je jednou z forem zvukové terapie. V současnosti je však sama hudba v mnoha případech poškozována nadměrnou hlasitostí, která ji zplošťuje, ubírá jí na bohatosti a mnohotvárnosti a mění ji v obtěžující hluk.

Nejspíš je vám známo, že zvuky se mění v nervové impulsy ve chvíli, kdy se dostávají do lidského sluchového orgánu. Za zpracování zvuků odpovídá levá mozková hemisféra. Je-li hluk neúměrný, způsobuje přílišnou zvukovou zátěž, nervový systém je přetížen a my pociťujeme bolesti hlavy.

Meditační metody často pracují s technikou hlasové rezonance (zvuk „Oomm“ ). Účinnost zvukového působení na mysl i tělo dokládá krom jiného právě výrazný vliv, který se uplatňuje při jejich uvolnění v průběhu meditace a hojivý dopad tohoto stavu na celkový tělesný i duševní pocit meditujících.

Emocionální rytmy.

Prefrontální mediální kortex je v mozku něčím jako dirigentem, řídícím centrem, které krom spousty dalších činností řídí lidské emoce, spojuje vzpomínky a zvuky. Právě díky této části mozkové kůry si při poslechu oblíbené skladby dokáže člověk vybavit, kde ji slyšel poprvé i emoce, které se ho při poslechu zmocňovaly. Hudba je fantastickou kombinací zvuků, jejímž správným uplatněním vzniká dobrý pocit v těle i duši. Výzkumy ukázaly , že pravidelné působení klasické hudby například Mozarta nebo Čajkovského zvýšilo schopnost nedonošených dětí k přežití. Lépe se adaptovaly, rychleji přibývaly na váze a vyrůstali z nich předčasným příchodem na svět naprosto nezatížení lidé. Dnes je víceméně obecně známo, že vhodně zvolená hudba dokáže člověku zvednout náladu, potlačit bolest a urychlit proces hojení a rekonvalescence.

Nebojte se ponořit do vibračních vln, dbejte pouze na jejich správnou volbu a na to, aby vám prospívaly. Otevřete se celému světu nových zvuků. V každé minutě svého života by si člověk měl pamatovat, že pociťuje každé zachvění světa, jenomže téměř nikdy není schopen to vnímat. Nezapomínejme, že zvuk posiluje koncentraci, zbavuje nás stresu a úzkostí, zvyšuje tvůrčí aktivitu, léčí bolesti hlavy a má řadu dalších příznivých účinků. Najít si čas k ponoření do světa zvuků by si měl každý. Pokud možno pravidelně. Odhalí v sobě nové schopnosti, pozná skutečnou harmonii a v neposlední řadě se naučí ocenit také jeden z nejkrásnějších zvuků – ticho.

=========
Jak se bránit volným radikálům
Jak je to s plusy a minusy žvýkačky