V kolik máme chodit spát, abychom se probudili svěží? Naše tabulka vám poradí!


Každý dobře zná pocity, které člověkem zazmítají, když ho budík vytrhne z toho nejsladšího spánku, uprostřed krásného snu a zrovna v ten nejzajímavější okamžik… Dlouho se nemůžeme vzpamatovat, pomalu nevíme, kde vlastně jsme, z postele lezeme málem po čtyřech a celý den jsme jako rozlámaní. Existuje naštěstí způsob, zajišťující snadné procitnutí.

Je známo, že během spánku se pravidelně střídají dvě základní fáze: REM (podle anglického Rapid Eye Movement) a NREM (non-REM). Ve fázi NREM dochází k útlumu mozkové činnosti, tělo je klidné a uvolněné. Ve fázi REM dosahuje intenzita mozkové činnosti zhruba úrovně bdělého stavu, oči se pod víčky rychle pohybují, příznačné jsou živé sny a uvolněné svalstvo. Za noc se vystřídají čtyřikrát až šestkrát. Byla zjištěna průměrná délka každého z nich, což umožňuje zjistit onen časový úsek, kdy se organismus nachází ve stádiu REM. Typický spánkový cyklus trvá 90–110 minut, poté následuje spánek REM. Právě tato fáze, ve které se nám zdají sny, je chvíle kdy je spánek lehký a nemáme daleko k probuzení.

Člověk usíná zhruba během patnácti minut, pokud tedy potřebujete vstávat v 6 ráno, je nejlepší jít si lehnout ve 20.45 nebo 22.15. S pomocí naší tabulky zjistíte, v kolik si máte jít lehnout, abyste se čilí a svěží vzbudili v potřebný čas:

Věříme, že tenhle malý trik vám pomůže probouzet se snadno a v dobré náladě.

=========
Nechoďte spát bez masáže
Z posledních sil… Jak a kdy si odpočinout v kanceláři.