Tvář jako zrcadlo osudu

tvar-jako-zrcadlo-osudu

Emoce jsou energií. Tato energie vyplouvá na povrch prostřednictvím lidského těla. Chováním, pohyby, gestikulací, intonací a zvláště mimikou. Obličej jako zrcadlo zobrazuje náš fyzický i psychický stav, povahu, náš postoj k životu. Stav pleti, pohaslé nebo naopak planoucí oči, vrásky, živá mimika nebo ustrnulý výraz mohou vnímavému pozorovateli povědět mnohé o životě svého nositele.

Na jedné straně je živá mimika v reakci na něco, co nám někdo říká, dobrá a přirozená věc. Na straně druhé nemusí být vždycky vhodné, když mimika prozrazuje náš duševní stav a emoce. Důležité je neupadat do krajností. Na Východě se říká: „Střední cesta je cesta císařská“.

Občas je výraz obličeje výmluvnější než jakákoli slova. Například někdo, kdo si stále jen stěžuje a fňuká, má na tváři nespokojený výraz i tehdy, je-li zrovna v klidu. Pro každou emoci, zvláště pak negativní, je příznačné napětí určité skupiny mimických svalů. Jestliže se nějaká emoce projevuje pravidelně, příslušné svaly se napínají a nakonec už se neuvolní tak úplně, což pak vede k jejich chronickému napětí a stažení. Někdy se tomu říká svalový krunýř.

Stažené svaly vedou k tomu, že někteří lidé mají ve tváři ustavičné napětí, připomínající grimasu.

Jak jsou svalové stahy obličeje spojeny s příslušnými emocemi:

Čelo

Kdy se napíná a vraští čelo? Samozřejmě, když o něčem soustředěně přemýšlíme, když hledáme nějakou odpověď. Stahy a vrásky na čele znamenají informační přetížení, údiv, neúspěšné a napjaté hledání řešení a odpovědí na důležité otázky. To vše se může stát příčinou chronických bolestí hlavy až po migrénu a zvýšení nitrolebečního a krevního tlaku.

Snížit napětí můžeme přiložením dlaně na čelo nebo lehkou masáží oběma rukama, jako bychom rozčesávali vlasy od čela směrem k zátylku.

Oči
Oční svalstvo se neúměrně napíná v důsledku dlouhého čtení, práce u počítače nebo sledování televize. Také zdroje umělého osvětlení prodlužující přirozený den patří k dráždivým a únavným faktorům. Jsou to věci, na které člověk většinou vůbec nepomyslí.

Následky takového dlouhodobého přepínání bývají velmi smutné – je narušován odtok lymfy (odsud otoky pod očima), krevní oběh a výživa očí. Důsledkem je pak celá plejáda očních onemocnění. Není žádným tajemstvím, že například po operaci šedého zákalu může dojít k návratu onemocnění.

Vysvětlit se to dá jednoduše. Operace odstraňuje následek, nikoli příčinu nemoci. Ta spočívá ve špatné výživě oka, v křečovitém stahu očních kapilár. Pokud emocionální reakci tento stah vyvolávající potlačíme a budeme pravidelně pracovat na očistě a zpevnění cév, můžeme zrak podstatně zlepšit a vyhnout se nezbytnosti operace.

Abychom oči zbavili únavy a napětí, měli bychom si zvolit to nejlepší a nejjednodušší, co doopravdy pomáhá. Oční gymnastiku. Oční cviky bychom měli provádět alespoň každý večer. Samozřejmě, že lepší by bylo provádět je několikrát denně, vždycky asi 2-3 minuty. Zabere to doopravdy jen málo času, prospěch však je nedocenitelný. Velmi účinným a přitom jednoduchým cvičením, které je pro oči odpočinkem a napomáhá obnově zraku, je palming.

Nos

Svaly nosního hřbetu a křídel se napínají a svrašťují většinou v důsledku pocitů agrese, odporu nebo štítivosti. I nevelké, avšak dlouhodobé napětí v této oblasti může zhoršit čich a také dech. Chronická rýma, zánětlivé onemocnění vedlejších dýchacích cest, otoky pod očima, to vše nezřídka bývá důsledkem svalových stahů v oblasti nosu.

Ústa
Žvýkací svaly se podílejí na emocionálním životě velmi výrazně. Výraz „stisknout zuby“ velmi výstižně popisuje, co se děje s touto skupinou svalů, když člověk projevuje naléhavost a úpornost na cestě k cíli, když nechce ukázat své pravé city, překonává vnitřní protest, hněv nebo agresi.

Napětí žvýkacího svalstva může vést až k bolestem hlavy, protože jeden z těchto svalů se upíná na spánkovou kost. Stahy v této oblasti pomůže zmírnit lehká masáž prsty v oblasti spánku.

Napětí kruhových ústních svalů vyjadřuje pocit křivdy (stisknuté rty), citové spoutanosti, rezervovanosti, přezíravosti a odporu. Stažení svalstva v této oblasti je bezprostředně spojeno s dlouhodobými neřešenými konflikty.

Role mimiky je v mezilidských vztazích velmi důležitá. Pokud se naučíme sebekontrole a správnému používání mimiky, může se stát naším pomocníkem. Náš život se může skutečně změnit k lepšímu. Důležité je jednoduché procedury, které spolehlivě uvolňují obličejové svaly, provádět pravidelně. Po nějakém čase se nám tato obličejová gymnastika stane zvykem. Začít s ní není pozdě v žádném věku.

=========
Psychosomatická mapa strachů
Tělesné indikátory nemocí