Supercviky pro pohledný hrudník

Poprsí můžeme vylepšit pomocí jednoduchých cviků zaměřených na prsní svaly. Často se ženy ze všech sil snaží o ploché břicho, cvičí nohy a zadek, ale zapomínají právě na prsa a také paže.

10 cviků pro pěkná prsa

Důležité upozornění předem: při cvičení prsního svalstva nezapomínejte na správné držení těla!

Zvedněte hlavu a napřimte ramena. Spolu s nimi se automaticky zvedají i prsa a samozřejmě vaše nálada a sebevědomí :).

Každý cvik opakujte osmkrát, celou sérii dvakrát.

Cvik číslo 1:

Postavte se zpříma. Zvedněte dlaně na úroveň prsou a složte je, jako byste se chtěli modlit. Po dobu deseti vteřin tlačte dlaně co možná největší silou jednu proti druhé.

Cvik číslo 2:

Postavte se zpříma. Pažemi dělejte pohyby jako když plavete prsa: natahujte je kupředu, roztahujte do stran, znovu přitáhněte k trupu a opět dopředu.

Cvik číslo 3:

Natáhněte paže vpřed, sevřete pěsti, rychle ruce překžižte a roztáhněte je vodorovně do stran («nůžky»).

Cvik číslo 4:

Stůjte zpříma. Dlaně položte na zátylek a lokty tlačte před tělem k sobě. Opakujte desetkrát. Poté tlačte lokty naopak od sebe, dozadu za hlavu.

Cvik číslo 5:

Při tomto cviku můžete využít malé činky. Postavte se s nohama rozkročenýma na šíři ramen. Rozpažte, dlaně – s činkami nebo bez – jsou obráceny vzhůru. Povolte záda a kružte rukama ve směru před tělo tak, aby zápěstí opisovalo dokonalý kruh. Vtáhněte břicho a hlavu držte zpříma. Vraťte se do výchozího postavení.

Cvik číslo 6:

Postavte se tváří k oknu asi na krok od něj. Ruce si opřete o parapet. Bez prohýbání páteře se pomalu pokrčením paží přibližujte parapetu, až se ho hrudníkem dotknete.

Cvik číslo 7:

Postavte se půl metru od zdi tváří k ní, napněte paže a tlačte na zeď pěstmi.

Cvik číslo 8:

Postavte se zpříma s lehce pokrčenými koleny. Upažením zvedněte ruce nad hlavu a zkřižte je. Opět upažením vraťte ruce zpět do stran a znovu nad hlavu. Cvik můžete provádět s malými činkami.

Cvik číslo 9:

Předkloňte se pod úhlem devadesáti stupňů a ruce švihem zvedejte do stran.

Cvik číslo 10:

Stůjte zpříma. Položte bradu na sevřenou pěst. Tlačte bradou proti pěsti a zároveň tlaku klaďte pěstí odpor. Střídejte 5 vteřin tlaku a 5 vteřin uvolnění.

=========
2 cviky, s nimiž budete vždycky ve formě
3 cviky, které je třeba dělat každý den