Su Jok. Dosažení rychlé stabilizace po stresu

Stres je nespecifická reakce na fyzické, mentální a chemické podněty těla. Na stresovou situaci reaguje organismus vylučováním adrenalinu a noradrenalinu. Tyto hormony organismus aktivují. Stoupá svalový tonus, zvyšuje se krevní tlak i dechová frekvence, zrychluje se srdeční činnost i metabolismus, cévy se zužují a roste srážlivost krve. Celé tělo je jakoby sevřeno v pěst, je připraveno k boji nebo k útěku. V dobách, kdy člověk na stresovou situaci reagoval skutečně bojem či útěkem, plnil tento rozvoj rozsáhlé odezvy organismu svůj účel. Boj nebo útěk potom napomáhaly vyvedení adrenalinu a noradrenalinu z krevního řečiště. V moderní době je však tento přirozený program obrany před stresem potlačován. Produkty chemických přeměn, k nimž při něm v organismu dochází, se hromadí a mohou způsobovat škody.

Kdysi naši předkové při napadení zvěří nebo nepřítelem obvykle kladli odpor, to jest útočili…nebo utíkali. Adrenalin byl rychle z těla odveden a stav se po prožitém stresu záhy stabilizoval.

Lidé si často ani neuvědomují, že se vlastně nacházejí v ustavičném stresu. Stává se dokonce, že prapůvodní příčina, která spustila stresový mechanismus, už dávno zmizela, a přesto se dotyčný nemůže dát dohromady, nedaří se mu uvolnit, a vrátit se do původních kolejí.

Diagnostická a bezléková léčebná metoda Su Jok, jejímž autorem je jihokorejský profesor Park Jae Woo, zmírňuje bolesti, je první pomocí při akutních onemocněních a úrazech, léčbou funkčních poruch v těle, umožňuje stabilizaci celkového stavu a zlepšení při chronických nemocech.

Su Jok může být účinnou pomocí při samostatném a rychlém zvládnutí stresu. Tato terapeutická metoda je velmi jednoduchá a zároveň efektivní. Je založena na stimulaci biologicky aktivních bodů na zápěstích a chodidlech, které jsou na těchto místech projekcí vnitřních orgánů a systémů lidského těla.

  • Abychom se zbavili stresu, především sejmeme veškeré prsteny, náramky, řetízky a korálky. Důvodem je skutečnost, že energetické meridiány procházejí celým lidským tělem a všechny ozdoby, které na sobě nosíme, tuto energii blokují.
  • Další, co musíme udělat, je silně si jednu o druhou třít dlaně, a to tak dlouho, až na nich pocítíme teplo. Jednou rukou pak uchopíme prsty druhé ruky a silně je stiskneme. Ruce přitom držíme na úrovni prsou. Prsty svíráme tak dlouho, až začnou červenat. Prohodíme ruce a silně stiskneme i prsty druhé ruky.
  • Třetí cvičení. Palcem pravé ruky nyní důkladně třeme levou dlaň ve směru hodinových ručiček – dodržení směru je přitom velmi důležité. Stimulujeme tím kardiovaskulární systém a veškeré životně důležité orgány k hladké činnosti a posilujeme jejich tonus. Dlaň musíme třít velmi pečlivě, nesmíme vynechat ani nejmenší její část.

Nervový stres po sobě zanechává bloky, které se mohou projevovat jako křečovité stahy svalů nebo orgánů. Jestliže někde není masáž dokonalá, blok zůstává a brání normálnímu fungování organismu. Je tedy opravdu krajně důležité protřít důkladně každý kousíček dlaně bez vynechání sebe menšího úseku. Totéž pak opakujeme s druhou dlaní.

Po 5-10 minutách takové masáže bychom měli pozorovat podstatné zlepšení stavu.

Abyste se při stresu uvolnili, posaďte se a soustřeďte pozornost na svůj výdech. Dále pomalu a zlehka obracejte hlavu doprava a doleva: doprava-doleva, doprava-doleva… Toto cvičení je velice užitečné zejména pro ženy, protože u nich dochází právě v šíjovém úseku páteře k usazování solí. Pravidelné opakování tohoto cviku usazování brání.

Pokud nemůžete usnout, obejměte se.

Při stresu člověk často trpí nespavostí. Pro tento případ doporučuje Su jok následující postup: lehněte si na záda, nejlépe bez polštáře, zavřete oči, překřižte ruce na prsou a obejměte se kolem ramen. Ležte tak nějakou dobu, dokud nepocítíte, že usínáte.Tato poloha umožňuje harmonizaci všech tělesných systémů, zejména však uvolňuje centrální nervovou soustavu.

Nespavosti se také můžeme zbavit prostou metodou chození ve vodě. Každé ráno napusťte do vany nebo plastového umyvadla studenou vodu. Tolik, aby vám sahala po kotníky. Choďte nebo přešlapujte v ní asi 3 minuty. Pokud by vám snad připadala příliš studená, můžete začít vlažnou vodou a den po dni teplotu snižovat. Nepřekračujte tři minuty. Poté nohy osušte a zahřejte nejlépe intenzivním třením nebo opřením o teplou plochu. Navlečte si ponožky z přírodního vlákna. Tímto způsobem se otužujete a zároveň zbavujete nervovou soustavu napětí.

Su jok také doporučuje pro snížení negativního působení adrenalinu a dalších látek na organismus vypít sklenici teplé vody. To pomůže odplavit adrenalin nejprve do ledvin a odtud přes močový měchýř pryč.

=========
Lék proti stresu
Příznaky zvýšené hladiny stresového hormonu a jak s ní bojovat.