Štíhlé nohy za týden: 4 jednoduché cviky

Skutečně máme pro vás nabídku cvičebního programu speciálně pro nohy, který umožňuje zeštíhlet dolní končetiny už během sedmi dnů.

Cvičení pro nohy:

Cvik 1: Postavte se obličejem proti hraně otevřených dveří a chyťte se klik na obou jejich stranách.

Za sebe si postavte nízkou lavici nebo stoličku..

Začněte v duchu pomalu počítat: 1,2,3… až do deseti. Během počítání pomalu klesejte do sedu tak, abyste se na 10 dotkli stoličky. Právě jen dotkli, nesedejte si na ni.

Vydržte v této pozici dokud znovu nenapočítáte do deseti a pak se znovu na deset vracejte do výchozího postavení.

Cvik opakujte po dobu dvou minut.

Cvik 2: Položte se na bok, spodní nohu mějte v koleni pokrčenou. Rukou na stejné straně těla se opíráte o podlahu, druhá ruka podepře hlavu.

Počítejte do deseti, přičemž pomalu zvedejte nohu, která leží na horní části těla, až bude svírat s podlahou osmdesátistupňový úhel. Této polohy byste měli dosáhnout na 10.

Počítejte znovu do deseti a na 10 začněte nohu pomalu pokládat zpět.

Cvičte půldruhé minuty na každé straně.

Cvik 3: K jedné holeni si připevněte půlkilovou zátěž. Snadno to provedete třeba s plastovou lahví naplněnou patřičným množstvím vody.

Před sebe si postavte nízkou stoličku nebo lavici, nejlépe 30 centimetrů vysokou.

Pomalu se předkloňte a opřete se dlaněmi o stoličku. Začněte počítat do deseti a přitom pomalu pokrčujte dozadu nohu se zátěží. Na 10 ji pak začněte spouštět zpátky.

Cvičte půldruhé minuty každou nohu.

Cvik 4: Široce se rozkročte, špičky nohou směřují kupředu. Začněte počítat do deseti a zároveň takto rozkročeni pomalu klesejte do dřepu. Na 10 byste měli dosáhnout maxima a začít znovu počítat do deseti, na 10 se pak pomalu vracet do původního postoje. Cvičte tři minuty.

=========
Jak rychle dosáhnout zeštíhlení nohou: často kladené otázky
Strečink. Nejlepší protahovací cviky.