Nevratné změny už po 4 hodinách. Lékaři o škodlivosti počítače pro lidské oko

Jak si mají chránit zrak lidé, kteří pracují u počítače a jak si správně zařídit pracovní místo? Zeptali jsme se ophtalmologa.

Podle vědeckých výzkumů vnímá člověk 90 procent informací ze svého okolí prostřednictvím zraku. Proto se jeho ztráta projeví ve všech oblastech lidského života. Přitom jsou oči jedním z nejzranitelnějších orgánů a je třeba je ustavičně chránit.

Co nejdůležitějšího by měl člověk vědět o svých očích?

Důležitá je, jako ostatně pokaždé, když jde o lidské zdraví, prevence. Pokud jde o zrak, jde především o včasná a pravidelná vyšetření. Nechat si zkontrolovat zrak i když necítíte žádné příznaky. A pokud je cítíte, pak samozřejmě tím spíš a co možná nejdřív. Pokud máte na konci pracovního dne unavené oči, vidění se rozostřuje, navštivte ihned očního lékaře. To je snad nejdůležitější – neignorovat příznaky.

Na čem je v první řadě zdraví očí závislé?

Na stavu celého organismu. Správná výživa, pravidelná kontrola krevního tlaku, cholesterolu a hladiny krevního cukru, stejně jako vyřazení některých zlozvyků pomáhají zachovat si dobrý zrak až do vysokého věku.

Moderní člověk se neobejde bez elektroniky. Jak minimalizovat poškození vzniklá v důsledku jejího používání?

Práce stále většího počtu lidí je nerozlučně spojena s počítačem. Vidění se přitom snižuje, a to i přes používání těch nejvyspělejšícj monitorů se speciální ochrannou povrchovou vrstvou. Tak či onak, působení počítačů na zrak prostě není prospěšné. Není dokonce ani neutrální. Je zkrátka škodlivé a jediný způsob, jak se poněkud chránit, je dodržovat rady lékařů.

Kdy by se měl člověk začít řídit jejich doporučeními? Jakmile oči červenají, svědí, má pocit, jako když v nich má písek, řežou ho a pálí. Viděný obraz tmavne, rozostřuje a rozdvojuje se, dostavují se bolesti nebo točení hlavy. Škodlivé působení počítače spočívá v podstatě ve snížení zrakové ostrosti, narušení refrakce a akomodace oka, narušení binokulárního vidění, snížení pohyblivosti oka a citlivosti vnímání barev.

Jak konkrétně působí počítač na oči?

Podle lékařského pozorování se po 45 minutách nepřetržité práce na počítači projevují první příznaky zrakové únavy, po dvou hodinách je narušena činnost zrakového analyzátoru v kůře týlního laloku mozkového a po čtyřech hodinách nastávají změny nevratné povahy. K tomu dochází, není-li dodržován režim pravidelných přestávek, pracovní místo je špatně uspořádáno a monitor špatně seřízen.

Jaké je optimální osvětlení pracovního místa?

Důležité je vyřadit přímé sluneční světlo, zejména za jasného počasí a také různé pobočné světelné zdroje. Jinak vznikají oslepující záblesky a odrazy. Nezbytné jsou žaluzie a stínící závěsy.

Jak si má člověk správně zařídit pracovní místo?

V úvahu musí brát tři hlavní faktory: osvětlení, pozici, kterou při práci zaujímá a umístění stolu a monitoru. Páteř musí být kolmá k povrchu sedadla a k podlaze. Ramena mají být v jedné linii, to znamená, že je držíme stejně vysoko. Obě ruce by měly být volně položené na stole a ohyb lokte by neměl přesáhnout 20 stupňů.,

Žádoucí rovněž je, aby se obě nohy celou plochou chodidla opíraly o podlahu, aby byla ohnuty v pravém úhlu jak v oblasti pánve, respektive stehen, tak v kolenou. Záda mají mít pevnou oporu v opěradle křesla nebo židle a mají se o ně skutečně opírat.

Kam je nejlépe postavit pracovní stůl a jak seřídit monitor?

Pracovní stůl by měl být přímo naproti oknu nebo levým bokem k němu. Měl by mít takovou šířku, aby vzdálenost k monitoru byla 60-70 centimetrů, zároveň však, aby se na klávesnici dalo pracovat v bezprostřední blízkosti uživatele (30-40 cm).Monitor by měl být téměř kolmo k desce stolu, o něco výše než je úroveň očí uživatele, tak aby se na monitor díval pod úhlem 10 stupňů zeshora dolů. Před počátkem práce je samozřejmě třeba seřídit odpovídající jas a kontrast obrazovky. To jsou parametry individuální povahy.

Ještě nám řekněte něco o prevenci.

Každých 40 až 45 minut si dejte přestávku. Odejděte od stolu a dopřejte očím oční cviky, třeba ty nejjednodušší. Například pevně zavřete a potom doširoka otevřete víčka. Opakujte to pětkrát až šestkrát, s intervalem do 30 vteřin. Vhodné rovněž je s neměnnou pozicí hlavy stáčet oči nahoru, dolů, doleva, doprava a potom nahoru a dolů diagonálně.

Dobré také je vybrat si nějaký hodně blízký objekt, zafixovat na něj pohled asi na 3-4 vteřiny a pak přenést pohled na objekt o něco vzdálenější. Vrátit se pohledem k původnímu objektu a znovu ho přenést, ale na předmět ještě o něco více vzdálený. Postupně tak prodlužovat vzdálenost, na niž budeme přenášet pohled z nejbližšího objektu, až dosáhneme nějakých celkem 15 objektů. Načež to celé opakujeme v opačném pořadí.

A konečně – „koukat do zeleného“ opravdu dělá očím dobře. Proto i během dne, máme-li tu možnost, vstaneme a třeba jen z okna se zadíváme alespoň na 5-10 minut do parku, zahrady, na veřejnou zeleň.

=========
Trátak – očistná metoda pro oči
Jste zdraví? Malé testy zdravotního stavu.