Něco o ajurvédě a o tom, jak podle ní máme správně pít

Ajurvéda je sanskrtský výraz, který znamená vědění o životě (ayus=život, veda=vědění). Má tedy ajurvéda být něčím jako životní cestou, uceleným systémem péče o lidské zdraví. Je to učení velmi staré, jeho pravidla nacházíme už v prastarých knihách Árjů, kteří přišli do Indie asi dva tisíce let před naším letopočtem. Systém ajurvédy vnímá člověka jako nedílnou součást přírody. Záruku jeho zdraví spatřuje v rovnováze tří energetických charakteristik, tak zvaných dóš, které jsou každému člověku dány, ovšem mohou se během života různě proměňovat. Zdravotní doporučení vycházejí především ze snahy o udržení, respektive obnovení rovnováhy dóš. Kromě rovnováhy zdůrazňují doporučení ajurvédy význam umírněnosti v každé lidské činnosti. V některých státech je ajurvéda uznávanou alternativní medicínou. V řadě zemí existují instituce propagující ajurvédskou životosprávu a provozující různé metody ajurvédy, jako jsou očistné procedury, koupele nebo masáže. Nabízejí také různé kúry a preparáty.

Ajurvéda má samozřejmě četné stoupence v řadách příznivců tradiční medicíny, má však rovněž mnohé odpůrce. Ti nejenom poukazují na škodlivost víry v samospasitelnost léčebných ajurvédských postupů, ale uvádějí i konkrétní nebezpečí spojená s užíváním různých bylinných preparátů. Řada bylin, které jsou jejich součástí, reaguje například s běžně užívanými léky. Byly také zveřejněny studie zaměřené na rizika ajurvédských metod a popsány případy otravy těžkými kovy, obsaženými v mnoha ajurvédských preparátech (Harris a kol., Gunturu a kol.). Na rizika poukazovaly i některé prestižní americké listy (The Journal of the American Medical Association, New York Times). Známý britský vědec Richard Dawkins zastává tento názor: “Myslet si, že starobylost rovná se vědomosti nashromážděné v průběhu let, je naprostý omyl… Oživení ájurvédy v dnešní době je to samé, jako pokoušet se zastavit krvácení pijavicemi“.

Jak tedy přistupovat k ajurvédským radám? Moderní medicína by se například mohla poučit pokud jde o způsob přístupu k člověku, který přichází se žádostí o pomoc. Jako případní konzumenti nabízených preparátů či postupů buďme uvážliví. Také v našem lidovém léčitelství se přece najde mnoho cenných rad, založených na dlouhodobém pozorování a zkušenosti. A stejně tak mnoho pověrečných „léčebných postupů“. Berme si z minulosti to cenné. A važme si toho, co k tomu přidává moderní doba a vědecký výzkum. Nesmyslné je zamítat všechno šmahem, stejně jako to bez rozmýšlení přijímat. Měli bychom se řídit zdravým rozumem a zároveň se snažit dozvědět co nejvíc. Nevidět záruku bezpečí nějakého preparátu v tom, že se volně nabízí na internetu nebo i v lékárně. Že nám ho někdo někde, třeba i s doktorským titulem, nadšeně doporučuje. Totéž platí o všech ajurvédských postupech, ostatně platí to u každé tradiční medicíny. Mít k něčemu volný přístup ještě neznamená, že to máme a můžeme se stejnou volností uplatňovat na vlastním těle. Nezapomínejme, že krom jiného jde o velký byznys. Nevzdávejme se svého kritického myšlení a pokud jde o vlastní zdraví, poměřujme podobné nabídky, rady a možnosti především a právě jím. A neváhejme obrátit se o radu k lékaři.

Také následující článek si tedy žádá přinejmenším důkladné zamyšlení a porovnání s tím, co doporučuje vědeckým poznáním podložená oficiální medicína. Informací k tomu najdete na internetu spousty.

Jak máme pít podle ajurvédy.

Podle ajurvédy napít se vody hned poté, co jsme dojedli, je téměř totéž, jako vypít jed. V takovém případě je totiž silně negativně zasažena energie agni, neboli trávicí oheň. S jeho pomocí probíhá v lidském těle trávicí proces.

Jestliže narušíme působení této energie, dochází místo k trávení potravy k jejímu zahnívání. Hnilobný proces pak způsobuje nadbytečnou produkci kyseliny a plynů. Spouští se celý řetězec pro organismus zhoubných reakcí.

Ajurvéda zná hned 103 nemocné stavy lidského organismu, vznikající v důsledku toho, že člověk pije vodu bezprostředně po jídle.

Nejkratší přestávka mezi jídlem a pitím vody by měla být asi jednu a půl až dvě hodiny.

Protože se schopnost organismu trávit potravu mění podle různých podmínek, liší se vhodná přestávka mezi jídlem a pitím také v závislosti na klimatu a zeměpisné poloze. Ve vysokohorských krajinách má být delší, v nížinách a horkých krajinách kratší.

Chcete-li se napít vody před jídlem, pak alespoň 40 minut před tím, než začnete jíst.

Pokud si chcete po jídle vypláchnout ústa a svlažit krk, nedoporučuje ajurvéda víc než 1-2 velmi malé doušky teplé vody.

Jestliže někoho po jídle trápí skutečně neuhasitelná žízeň, může se napít šťávy ze sezónního ovoce nebo odtučněné smetany. Rovněž se po obědě můžete napít mléka. I když se snad zdá podivné, že základem uváděných nápojů je opět především voda, podle ajurvédy působí na organismus úplně jiným způsobem. Ve skutečnosti nejen že trávicímu procesu nebrání, ale naopak ho podporují.

Vodu je nezbytné vždycky pít po malých doušcích, asi tak, jako když člověk pije horký čaj.

Správné je vodu pít ráno hned po probuzení, na lačný žaludek. Voda má mít teplotu lidského těla, pijeme ji po doušcích a velmi pomalu, aby se do žaludku spolu s ní dostalo co nejvíce slin.

Přihřívat vodu nemusíte pouze tehdy, máte-li ji předem připravenu v měděné nádobě. Taková voda svými kvalitami odpovídá vodě teplé.

Lidé do 18 let a po šedesátce by ráno na lačný žaludek měli vypít jen asi půldruhé až dvě sklenice teplé vody, všichni ostatní musejí vypít ne méně než tři.

Toto je jediná voda, kterou je třeba během dne vypít i bez pocitu žízně. Pijeme ji po opravdu co nejmenších doušcích a velmi pomalu.

Pokud budete tímto způsobem pít vodu po šest měsíců, vaše zdraví se změní šokujícím způsobem: dostaví se lehkost a svěžest, budete se dobře cítit, zlepší se vám spánek i trávení, vymizí bolesti a problémy se srdcem.

Pokud pravidelně pijete vodu uchovávanou v měděné nádobě, musíte po třech měsících její konzumaci na dva týdny přerušit.

Nikdy nepijte studenou vodu. Voda musí být teplá nebo mít teplotu těla.

Pití studené vody zhoršuje postup krve do různých tělesných orgánů. Po nějaké době vede konzumace studené vody k jejich oslabení a narušení funkce. Může to způsobit infarkt, ledvinovou nedostatečnost, krvácení do mozku, zácpu a jiné poruchy fungování trávicího traktu.

To ostatně neplatí jenom o studené vodě, ale také o každém studeném jídle.

Tolik z ajurvédy o správném pití vody…

=========
10 stlačení: jednoduchá metoda posilující zdraví jater
Zaštípněte ucho na 20 vteřin kolíčkem na prádlo. Výsledek vás překvapí!