Nastartujte mechanismus vnitřního léčitele

Reiki je možností uslyšet hlas vlastní duše. S reiki můžete vyřešit jakýkoli zdravotní i životní problém. Výsledek však není vždycky jednoznačný, ani ho nelze prohlásit za něco, co stvořilo vaše Ego. Získáváte jednoduše to nejlepší, co skutečně potřebuje vaše pravé Já.

Reiki je velmi harmonický, promyšlený a bezpečný systém: nejprve člověk obnovuje své tělo a poté se postupně otevírá stále vyšším energiím a větším možnostem. Když praktikujete reiki, nemusíte vynakládat svou energii či životní sílu. Provádění reiki rovněž nevyžaduje nějaké speciální nářadí nebo pomůcky, zvláštní místnost či oblečení. Všechno, co k němu člověk potřebuje, má: ruce a trochu času. Vědomosti a dovednosti, které už jednou zvládnul, si uchová po celý svůj další život.

Reiki se může naučit a praktikovat ho každý člověk. Nejsou zapotřebí nějaké zvláštní znalosti či podmínky, provádění reiki není omezeno ani zdravotními důvody, úrovní talentu nebo vzdělání.

Slovo reiki je z japonštiny překládáno jako univerzální, všudypřítomná (rei) energie (ki, čínsky čchi).

Bezpochyby každý člověk chce být šťastný, zdravý a úspěšný. Což je jeho nezadatelné právo. Zdaleka ne každý je však připraven přejít od chtění k reálným činům umožňujícím štěstí, zdraví a úspěchu dosáhnout. Pokud tedy nejste ochotni věnovat sami sobě pozornost a čas (alespoň půl hodiny denně), není toto cvičení pro vás vhodné.

Jsme zvyklí stěžovat si na osud, na život, na okolnosti a lidi kolem sebe, místo co bychom se snažili stav, který nám nevyhovuje, změnit. Přestat být Obětí a stát se Dospělým. Být Obětí je tak pohodlné…

Reiki představuje reálnou možnost v přímém i přeneseném slova smyslu vzít svůj osud do vlastních rukou.

Někdy můžeme od různých lidí slyšet, že jim Reiki nepomohlo. Mám víceletou zkušenost mistra reiki a mohu s jistotou prohlásit, že jsem se ani jednou nesetkal s případem, že by reiki nefungovalo. Reiki nabízí člověku zcela jedinečnou příležitost skutečně změnit vlastní život a odstranit příčiny problémů. Je třeba brát je jako požehnání a možnost rozvoje. Pojďme se ale podívat na příčiny, pro které reiki «nepomáhá».

Existují tělesná poškození, která už napravit nelze, nebo je k uzdravení a obnově funkce nezbytné dlouhé a nákladné léčení – například může jít o amputovaný či devastovaný orgán. S pomocí reiki se kupříkladu také zbavíte bolesti zubu. Je-li však zub poškozen, návštěvě u zubního lékaře se stejně nevyhnete. Pokud u někoho dojde k tepennému krvácení, nejprve musíte tepnu stáhnout nebo přiložit škrtící obvaz a teprve poté můžete aplikovat reiki.

Na určité místo na těle či na životní oblast, která tomuto místu odpovídá, je třeba zaměřit zvýšenou pozornost. Například vřed na dvanácterníku nejčastěji ukazuje na problémy v partnerských vztazích. Je tedy třeba vyřešit vztahový problém, jinak problémy s vředem budou stále zesilovat.

Reiki spouští mechanismus «vnitřního léčitele», který může zaměřit energii do míst, jejichž vyléčení je v daný okamžik potřebnější než těch, která vyléčit chceme. Uveďme příklad z reálného života – muž si prováděl reiki, aby se zbavil bolestí kyčlí. V důsledku opakovaného ošetření technikou reiki se mu normalizoval krevní tlak, spánek, ustoupily bolesti v rukou a teprvé poté začal pozorovat pokrok v ustupování bolestí kyčlí. Je třeba důvěřovat moudrosti reiki a nechat ho dělat to, co je pro nás v daný okamžik nejdůležitější.

Bolest může být vyvolána příčinou, kterou člověk buď nevidí, nebo ji ignoruje. Poslouží nám triviální příklad. Dejme tomu, že na určitém místě denodenně narazíte čelem do hřebíku. Způsobujete si ranku na čele, naštěstí však máte kouzelnou mast, která během čtyřiadvaceti hodin ránu beze stopy vyhojí. Další den ovšem narazíte na stejný hřebík čelem opět. Mažete mastí, rána mizí. Opět narazíte… Po měsíci můžete buď dojít k závěru, že mast je neúčinná, nebo si konečně hřebík uvědomíte a odstraníte ho.

Jinou příčinou bolesti může být snaha vzbudit pozornost okolí, maskování odporu k nějaké činnosti («To teď nemůžu, mám tuhle bolest, tuhle nemoc»), útěk od reality, pohodlnost… příčin může být daleko více.

Nemoc, která někoho postihne, může mít i jiný cíl. Jestliže někdo dlouho a úporně kráčí nepatřičným směrem, jestliže ignoruje náznaky a varující znamení astrálního světa i vlastní duše, mohou ho Vyšší síly donutit ulehnout na lůžko proto, aby ho zastavily. Aby nemohl dojít až k nebezpečnému místu. Jde tedy o nemoc, která vznikne ve prospěch dotyčného, ačkoli on sám to tak nevnímá a nerozumí tomu.

Aby reiki působilo, je nezbytný nějaký čas. Existuje čínská moudrost, která tvrdí, že k vyléčení neduhu je potřeba dvojnásobné množství času oproti tomu, které uplynulo od počátku nemoci do počátku léčení. Jistěže jde o vzorec pomíněný a ne rigidně přesný, jestliže jste si však léta pěstovali nějakou nemoc a potlačovali bolest, potom čas k obnově narušené funkce je někdy skutečně dost dlouhý.

To, co děláte, není reiki, ale využití osobní životní energie. Člověk vkládá svoji touhu nějak si pomoci, touhu zbavit se problému, touhu vyléčit se a místo energie reiki pracuje s vlastní osobní silou a energií, kterých může mít nedostatek, nebo nemusí jít o ten typ energie, která je v konkrétním případě nezbytná.

Nepochybně existují i další příčiny zdánlivé, pohledové «neúčinnosti» reiki. Neberte reiki jako nějaký zázrak, ale jako mocný nástroj ke změně sebe sama i svého života směrem k radosti a štěstí. Jestli tedy praktikujete reiki s konkrétní myšlenkou na nějakou nemoc či problém a žádný očividný výsledek «nevidíte», musíte jít hloub, musíte pátrat po příčině a analyzovat ji. Musíte věnovat svému životu daleko větší pozornost. V takovém případě se nakonec vždycky příčiny dopátráte a dosáhnete zároveň podstatně většího rozvoje než v případě, kdy vám bolest skutečně slábne a mizí pod rukama.

========
K čemu jsou nám nemoci?
Poklepávání: jednoduchá metoda čínské medicíny očišťující organismus.