Léčivá síla vnitřního úsměvu

Čínské duchovní učení čchi-kung pokládá za jeden z účinných nástrojů boje se stresovými situacemi sílu obsaženou v obyčejném lidském úsměvu. Jeden z velkých popularizátorů taoistické jógy, autor mnoha knih a videí o taoistických léčebných metodách Mantak Chia ve svých početných pracích píše, že právě vnitřní úsměv je nejmocnějším nástrojem transformace negativní energie. Je nesmírně jemný a dokáže účinně zkoumat hlubiny nevědomí. Vnitřní vědomí vytvořené jednoduchým, ale velmi účinným cvičením vnitřního úsměvu, zbavuje člověka negativní energie blokující proudění životní energie čchi. S jeho pomocí je možné energeticky očistit každý vnitřní orgán lidského těla, zbavit se zlých myšlenek, poradit si s melancholickými stavy a upevnit zdraví. Vnitřní úsměv prakticky spojuje lidské biologické, psychické a duchovní já. Teprve když si člověk osvojí provádění této prosté taoistické meditace, může podle tvrzení čínského mistra přejít k nácviku náročnějších duchovních metod.

Nejpohodlnější je provádět tuto meditaci vsedě s napřímenou páteří a zavřenýma očima. Když se dokonale uvolníte a zklidníte dech i myšlenky, musíte se usmát a představovat si, že tato drobná fyzická akce aktivuje vaši vnitřní energii. Soustřeďte se na pocity, které se ve vás probouzejí a představujte si, jak energie úsměvu proniká do oblasti pánve a každý orgán v oblasti močového a pohlavního ústrojí jakoby doslova obklopuje měkkým zářením. Efekt cvičení můžete ještě zesílit, budete-li si zároveň představovat, že pod vaší židlí se otáčí ohnivý kotlík, který prohřívá životní energii vašeho organismu, která se postupně odpařuje a stoupá vzhůru podél trupu. Během meditace musíte důsledně hlídat, abyste rty měli stále v koutcích lehce pozdvižené.

Jakmile se síla nahromaděná v pánevních kostech začne pohybovat, musíte úsměv převést do oblasti ledvin. Vzápětí za úsměvem sem pronikne energie, která orgán zaplní zevnitř. Spolu s porcí další energie se vám v duši zrodí pocit hlubokého vnitřního klidu. Veškerou pozornost nyní musíte převést na další orgán – játra. Energie vnitřního úsměvu tu začne nahrazovat všechny nahromaděné toxiny a odpady. Játra se postupně vyplní hojivou léčibou silou a začnou vyzařovat příjemnou rovnoměrnou záři, v níž se rozplyne veškerý smutek, všechny pochyby a každá zlá myšlenka.

Následujícím orgánem, kam se vnitřní úsměv přesune, je srdce. Energetický proud se tu rozevírá podobně jako nádherné růžové poupě a omývá srdeční sval. Doslova jako vysušená houba orgán přijímá přívětivou energii a odhaluje přitom nově se rodící stav – pocit obrovské lásky toužící obejmout celý viditelný svět. Tento nově se objevivší stav lásky je nezbytné nechat vyzářit dovnitř těla, představovat si, že jeho zlatá energie jako déšť zalévá trávicí orgány, oběhový a lymfatický systém. Po nějaké chvíli je pak třeba úsměv vyslat do plic. Až uplyne nedlouhá doba, po kterou se tento orgán bude sytit energií vnitřního úsměvu, bude zcela očištěn. Zbavíte se nedobrých emocí pýchy a podráždění. V myšlenkách si můžete představovat, jak s každým výdechem odchází z vašeho těla všechno zbytečné, co vám brání být šťastným a zdravým člověkem.

Aby provedení meditace bylo co možná nejúčinnější, je dobré předem se v anatomickém atlasu seznámit s přesnou polohou každého jednotlivého orgánu a tělesné soustavy. Efekt práce s vnitřním úsměvem tím nepochybně významně vzroste. Meditaci završíte soustředěním myšlenek do oblasti pupku. Zde podle taoistického přesvědčení sídlí „kotel síly“, který zodpovídá za hromadění a uchování životní energie. Nyní už můžete otevřít oči a těšit se ze změny své nálady, ve které teď budou přítomny emoce radosti a tichého štěstí.

=========
7 způsobů, jimiž si lze život prodloužit o 12 let.
Zvuková terapie a její blahodárné působení na člověka