Katsuzó Niši a jeho 6 pravidel pro pevné zdraví

Japonský inženýr, učitel aikida a mezinárodně proslulý léčitel Katsuzó Niši se narodil v roce 1884. Od narození byl velmi slabé a záhy také věčně nemocné dítě. Lékaři nedávali jeho rodičům mnoho nadějí a v každém případě byli přesvědčeni, že se nedožije více než dvaceti let. Když dospíval, hledal Niši způsoby, jak zlepšit své zdraví a prodloužit si život. Přečetl spoustu knih soudobých lékařů, ale studoval také starobylé traktáty o zdraví z východní i evropské medicíny.

Výsledkem jeho mnohaletého hledání se stal samostatný systém upevňující zdraví. Shrnul v něm všechny poznatky teoretické, ale také praktické zkušenosti člověka, který se pere s neduživostí a nemocemi. První svou knihu o zdraví vydal Katsuzóv roce 1927.Stal se jí velice známým a získal pověst zázračného léčitele. Lidé byli ohromeni tím, že člověk, který měl zemřít nejpozději ve dvaceti letech, se svým vlastním úsilím dokázal vyléčit. Tehdy Katsuzó opustil místo hlavního inženýra tokijského metra, které až do té doby zastával, a věnoval se už výhradně otázkám lidského zdraví a jeho posilování. Brzy vydal i další knihy, také v angličtině. Následovala přednášková turné po Americe. Katsuzó měl miliony žáků. Všechny oslovila prostota jeho metody a zároveň její hluboká východní moudrost.

Ozdravný systém Katsuzó Nišiho vychází z utváření správného držení těla pomocí speciálních cviků, plavání, správné výživy zaměřené na posílení páteře, odpočinku a spánku na tvrdé posteli a polštáři.

Podívejte se na 6 pravidel a cviků Katsuzó Nišiho:

1. Tvrdá postel

I malá vybočení z normálního tvaru páteře postupně vede k narušení činnosti různých vnitřních orgánů.Správné držení těla je pro zdraví zásadní věcí. Vždycky „se táhněte“ temenem vzhůru, abyste měli napřímenou páteř. Brada má být rovnoběžná se zemí. Touto pozicí nepřetěžujete páteř, vaše vnitřní orgány jsou na svých místech a nečelí žádnému útlaku, zlepší se činnost trávicí a vylučovací soustavy, krevní oběh i funkce štítné žlázy. Pěkné držení těla vám navíc dodá eleganci a opticky nějaký ten centimetr výšky navíc.

Bez spaní na pevné matraci se vám to však nepovede. Volba matrace je individuální věcí, nicméně matrace má být páteři oporou, má ji podporovat v její přirozené přímé poloze.

2. Pevný váleček místo polštáře

Většina Japonců věří, že pokřivená krční páteř předznamenává krátký život.

Během spánku jen těžko budeme hlídat uložení krční páteře. Proto Katsuzó Niši doporučoval používat místo polštáře pevný váleček, položený tak, aby podpíral 3. a 4. obratel.

Zpočátku to může být nepohodlné, můžete proto váleček omotat něčím měkkým, postupně pak tyto vrstvy odeberte.

3. Cvičení «Zlatá rybka»

Položte se na záda na pevnou rovnou podložku. Ruce položte nad hlavu.

Chodidla napřimte tak, aby byla kolmá k podlaze. Bez zvedání vysuňte levou patu co nejvíc dopředu a současně protáhněte levou paži více vzhůru, aniž byste ji zvedali nad podlahu. Totéž zopakujte s pravou patou a pravou paží. Celé toto cvičení protahující střídavě levou a pravou polovinu těla by mělo zabrat 2 minuty.

Nyní paže pokrčte, položte dlaně jednu do druhé a položte si ruce pod 3. a 4. krční obratel. Nohy držte u sebe, kolmo napřímená chodidla mírně oddalte špičkamiod sebe. Pohybujte chodidly vlevo a vpravo takovým způsobem, aby celé vaše tělo vibrovalo. Můžete jeho pohyby do stran ještě mírně podpořit, abyste se vlnili doslova jako ryba ve vodě. Cvičte opět dvě minuty.

Toto cvičení pomáhá při léčbě skoliózy, je pomocí při nápravě pokřivení páteře, a ulehčuje tak napětí páteřních nervů, normalizuje krevní oběh, koordinuje sympatický a parasympatický nervový systém a podporuje střevní peristaltiku.

4. Zlepšení kapilárního krevního oběhu

Krevní oběh v nejdrobnějších vlásečnicích lidského těla tvoří téměř tři čtvrtiny celkového krevního oběhu člověka. Má nezastupitelnou, životně důležitou funkci dopravce a zásobovače tělesných buněk. Kapilárami se do buněk dostává kyslík a nezbytné živiny a zároveň je jimi odváděn metabolický odpad. Bezchybný a co nejúplnější výkon funkce kapilárního krevního oběhu je zásadní životní podmínkou.

Položte se na pevnou podložku, pod 3. a 4. krční obratel si položte pevný váleček.

Ruce a nohy zvedněte vzhůru, lehce je pokrčte a povolte v loktech a kolenou. Rukama i nohama dělejte vibrační pohyby, lehce jimi potřepávejte, jako to dělávají malá miminka. Cvičit byste takto měli jednu až tři minuty.

5.  Sepnutí chodidel a dlaní

Položte se na pevnou podložku, 3. a 4. krční obratel podložte pevným válečkem. Aniž byste je zvedali nad podlahu, pokrčte nohy v kolenou a sepněte chodidla. Opakujte desetkrát.

Dlaně dejte k sobě kolmo k tělu, přitiskněte pevně na sebe bříška prstů obou rukou. Opakujte, ale tentokrát přitiskněte pevně k sobě také dlaně. Držte dlaně pevně u sebe, zvedněte spojené ruce nahoru a pak je stále spojené k sobě pomalu nechejte klesnout na břicho.

Dále pak semknuté dlaně obraťte prsty k obličeji, pomalu položte stále spojené ruce za hlavu a pak je znovu vraťte na břicho.

6. Cvičení pro páteř a břicho

Přípravná část:Posaďte se na židli, zvedejte až k uším a opět nechávejte klesnout ramena (10x);Naklánějte hlavu vpravo a vlevo (desetkrát na každou stranu); Naklánějte hlavu vpravo a pak dozadu (10x) a vlevo a pak dozadu (10x);Natáhněte ruce vodorovně před sebe a pomalu otočte hlavu jednou doleva a jednou doprava;Natáhněte obě ruce svisle vzhůru a pomalu obraťte hlavu jednou doprava a jednou doleva; Nechte ruce s pokrčenými lokty klesnout na úroveň ramen; Z předchozí pozice švihněte oběma rukama co nejvíce dozadu a bradu přitom zvedněte co nejvíce nahoru.

Hlavní část: Po přípravných cvicích se uvolněte, na chvíli si položte dlaně na kolena a nyní proveďte hlavní část cvičení: napřimte tělo, držte je rovnovážně na kostrči. Potom trup vychylujte střídavě doprava a doleva. Kývejte tak tělem po dobu 10 minut.

Toto cvičení pro páteř a břicho koordinuje činnost sympatického a parasympatického nervového systému, příznivě působí na činnost střeva a celkovou energii organismu.

Všechny cviky opakujte desetkrát. Po každé cvičební sestavě natáhněte paže před sebe, semkněte dlaně a držte je před sebou kolmo k zemi. Obraťte hlavu k levému rameni a pohlédněte na svá záda, potom totéž proveďte s otočením hlavy doprava. Zopakujte s rukama zvednutýma nad hlavou.

Katsuzó Niši byl přesvědčen, že všechno, co člověk potřebuje k udržení vlastního zdraví, má uloženo v sobě, je mu to přirozeně dáno. Nesmí však být pohodlný a musí se snažit svůj skrytý potenciál odhalovat a učit se ho využívat.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
Hormon kortizol. 10 věcí, kterým se raději vyhnout, jestliže ho chcete snížit
Co můžete dělat pro své zdraví: 40 jednoduchých věcí na každý den