Jeden jediný cvik vám vrátí krásné boky i hýždě!

Krásu ženského pozadí neurčuje pouze velikost, ale také tvar. Objem boků je pokládán za ideální, pokud se zhruba rovná objemu prsou. Někdy je uváděn vzorec: výška v cm dělená 2 plus 10 cm.

Avšak ať vyjde tento ukazatel sebedokonaleji, jestliže jsou hýždě povislé a jejich obrys se poněkud zvětšil, pak linii takového pozadí už jenom těžko nazveme pěknou. Abyste udrželi tuto oblast pevnou a pěkně vykrouženou, je důležité zachovat pružnost hýžďových svalů. Skvělou pomocí je následující cvičení.

Nadechněte se, opřete se dlaněmi o zeď, hlavu skloňte pod úroveň rukou a postavte se na špičku pravé nohy. Levá noha jde přitom dozadu do výšky.

Při výdechu švihněte nataženou levou nohou co nejsilněji dozadu a nahoru.

Nohy střídejte, u každé 15 opakování.

Cvik byste měla provádět dvakrát denně. POZOR: nohy nekrčte v kolenou!

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
6 uzemňujících cviků při neklidu a intenzivních emocích
10 způsobů, jak si ze sportu udělat potěšení.